prezentacja-biznesowa-po-angielsku-business-english

Pamiętaj, że każde spotkanie biznesowe jest zupełnie inne i wymaga gruntownego przygotowania. Blisko 90 % menedżerów obawia się prezentacji, co bezpośrednio rzutuje na jej przebieg. Odbiorcy oczekują ciekawego podejścia do tematyki, która na pozór może wydawać się nudna. Mierz więc wysoko i osiągnij hipnotyzujący efekt z Gettin’ English.

Co ciekawe, eksperci od spraw wystąpień twierdzą, że pierwsze minuty posiedzenia są najważniejsze. Jeśli będziesz w stanie wzbudzić zainteresowanie słuchaczy już na samym początku, szybko skierują swoją uwagę na tym, co chcesz im przekazać. Przygotuj plan i wizualny aspekt prezentowanych materiałów. Kwestie językowe pozostaw nam. Zapoznaj się z krótką prezentacją dla sektora Business English, w której znajdziesz mi.in.

 • wskazówki, o których należy pamiętać w trakcie prezentacji po angielsku,
 • jak się przedstawić i skonkretyzować myśl przewodnią spotkania,
 • jak dokonać podziału prezentacji,
 • jak poinformować o dokładnym czasie przeznaczonym na omówienie wszystkich kwestii,
 • jak zapewnić materiały dodatkowe uczestnikom zebrania biznesowego,
 • oraz jak zakończyć swój występ.

Przydatne wyrażenia – prezentacja biznesowa po angielsku:

 
korespondencja-biznesowa-wyd-2-gettinenglish

 • First of all, let me thank you all for coming here today. For those of you who don’t know me, my name is … – na samym początku pragnę podziękować wszystkim za dzisiejsze przybycie. Tym z Państwa, którzy mnie jeszcze nie znają, pozwolę się przedstawić …
 • Before we start, I’d like to share an amazing fact / story with you, which is directly connected with my presentation – Zanim zaczniemy, chciałbym podzielić się z Państwem ciekawostką / interesującą historią, bezpośrednio związaną z moją prezentacją

 • I work for … and I’m in charge of the … department – Pracuję dla firmy … i kieruję działem …
 • Have you ever wondered why such meetings are so important? I’ll show you today that they’re not a waste of time – Czy zastanawialiście się Państwo dlaczego takie spotkania są ważne? Dziś udowodnię, że nie są stratą czasu.
 • Today’s topic is … – dzisiejszym tematem jest …
 • I’m here to present you … – jestem tu, aby zaprezentować Państwu
 • In my talk I’m going to tell you about … – w mojej prelekcji zamierzam porozmawiać o …
 • I’ve divided my presentation into three parts – podzieliłam prezentację na trzy części
 • Point one deals with … – Punkt pierwszy dotyczy …
 • Next, we’ll be looking at … – następnie przyjrzymy się
 • I’ll end the presentation with … – zakończę prezentację …
 • This meeting will take about an hour – To spotkanie zajmie nam godzinę
 • This won’t take more than  – nie zajmie nam to dłużej niż …
 • We’ll need … minutes to cover these issues – będziemy potrzebować … minut na omówienie poszczególnych kwestii
 • Don’t worry about taking notes. I’ve prepared a handout for you. I can email the PowerPoint presentation to anyone who wants it – proszę się nie martwić o notatki. Przygotowałam dla Państwa ulotkę. Mogę również wysłać mailem prezentację dla tych z Państwa, którzy będą mieć na to ochotę.
 • If there are no questions, I’d like to thank you for your precious time – jeśli nie ma pytań, pragnę podziękować za poświęcony czas.

 

reklama szkoła językowa nowa1

You need to login or register to bookmark/favorite this content.