project-management-zarządzanie-projektem-angielski-biznesowy

Zarządzanie projektem (Project Management) to cały szereg zadań, które wykonuje się w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych jak i pobocznych. Pracując nad ważnym projektem już na samym początku należy wziąć pod uwagę optymalizację użycia zasobów (resources): ludzi, czasu oraz pieniędzy. Warto poinstruować członków zespołu (brief team members) i przydzielić pierwsze zadania (delegate tasks). Sukces projektu będzie zależał od sprawnej komunikacji i zaangażowania (involvement) całego zespołu. Dobre zarządzanie to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. W tym wpisie przedstawimy przykładowe wyrażenia i słownictwo biznesowe, które możesz zastosować w rozmowach z zagranicznym klientem lub kierownikiem projektu (project manager).

  1. What are you working on at the moment? (Nad czym obecnie pracujesz?)

Po pierwsze zadbaj o jasny przekaz informacji. Czego dotyczy Twój projekt? Zastosuj poniższe wyrażenia w rozmowie:

The project I’m working on right now is (implementing a new system)
The focus of our project is (efficient technology for renewable energy)
My main task in this project is to (prepare IT solutions)

implement – wdrażać
focus – uwaga, skupienie
efficient – wydajny, sprawnie działający
renewable energy – energia odnawialna
main task – główne zadanie

2. What’s the aim of this project? (Jaki jest cel tego projektu?)

Określ możliwe do zmierzenia cele, które będą ambitne i motywujące.

We intend to (increase our customer base)
The objective / aim is to (scrutinize target audience)
This project is designed to (motivate our staff)

intend – zamierzać
increase – zwiększać
objective / aim – cel
scrutinize – szczegółowo badać, analizować
target audience – docelowa grupa odbiorców

reklama szkoła językowa nowa1

3. Can you describe your project process? (Czy możesz opisać przebieg projektu?)

Jak wygląda realizacja projektu krok po kroku? Przejrzysty plan działania jest niezbędny w każdym przedsięwzięciu. Poniższe zdania możesz zastosować zarówno w rozmowie jak i korespondencji mailowej:

The project is organized in (three stages: plan, build and run)
Our venture is divided into three areas: (sourcing subcontractors, drawing up contracts and managing the supply chain)
There are four phases in this project.

stage / phase – etap, faza
venture – przedsięwzięcie
divide into – podzielić coś na coś
source – pozyskiwać (np. klientów)
subcontractor – podwykonawca
draw up – sporządzić (np. umowę)
supply chain – łańcuch dostaw

4. Could you tell me a bit more about the final outcome? (Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat wyniku końcowego?)

The outcome of the project will be (improved performance)
I hope the upshot will be (a higher gross margin)
This project is due for completion by (the end of next year)

performance – wyniki
upshot – rezultat
gross margin – zysk brutto
be due for completion – zakończyć się

Jeśli podobał Ci się ten wpis, podziel się nim ze znajomymi w mediach społecznościowych. Jakie słowa / wyrażenia związane z zarządzaniem przychodzą Ci do głowy? Podziel się swoją wiedzą w komentarzu.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.