GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Project Management – zarządzanie projektem

0 8 248

Zarządzanie projektem (Project Management) to cały szereg zadań, które wykonuje się w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych jak i pobocznych. Pracując nad ważnym projektem już na samym początku należy wziąć pod uwagę optymalizację użycia zasobów (resources): ludzi, czasu oraz pieniędzy. Warto poinstruować członków zespołu (brief team members) i przydzielić pierwsze zadania (delegate tasks). Sukces projektu będzie zależał od sprawnej komunikacji i zaangażowania (involvement) całego zespołu. Dobre zarządzanie to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. W tym wpisie przedstawimy przykładowe wyrażenia i słownictwo biznesowe, które możesz zastosować w rozmowach z zagranicznym klientem lub kierownikiem projektu (project manager).

NAJLEPSZE ANGIELSKIE KSIĄŻKI DO BUSINESS ENGLISH
Szukasz idealnych książek i samouczków do nauki języka angielskiego biznesowego? Sprawdź propozycję książek do Business English i naucz się przydatnych zwrotów związanych z biznesem.
Zobacz ofertę
 1. What are you working on at the moment? (Nad czym obecnie pracujesz?)

Po pierwsze zadbaj o jasny przekaz informacji. Czego dotyczy Twój projekt? Zastosuj poniższe wyrażenia w rozmowie:

The project I’m working on right now is (implementing a new system)
The focus of our project is (efficient technology for renewable energy)
My main task in this project is to (prepare IT solutions)
 • implement – wdrażać
 • focus – uwaga, skupienie
 • efficient – wydajny, sprawnie działający
 • renewable energy – energia odnawialna
 • main task – główne zadanie

2. What’s the aim of this project? (Jaki jest cel tego projektu?)

Określ możliwe do zmierzenia cele, które będą ambitne i motywujące.

We intend to (increase our customer base)
The objective / aim is to (scrutinize target audience)
This project is designed to (motivate our staff)
 • intend – zamierzać
 • increase – zwiększać
 • objective / aim – cel
 • scrutinize – szczegółowo badać, analizować
 • target audience – docelowa grupa odbiorców

3. Can you describe your project process? (Czy możesz opisać przebieg projektu?)

Jak wygląda realizacja projektu krok po kroku? Przejrzysty plan działania jest niezbędny w każdym przedsięwzięciu. Poniższe zdania możesz zastosować zarówno w rozmowie jak i korespondencji mailowej:

The project is organized in (three stages: plan, build and run)
Our venture is divided into three areas: (sourcing subcontractors, drawing up contracts and managing the supply chain)
There are four phases in this project.
 • stage / phase – etap, faza
 • venture – przedsięwzięcie
 • divide into – podzielić coś na coś
 • source – pozyskiwać (np. klientów)
 • subcontractor – podwykonawca
 • draw up – sporządzić (np. umowę)
 • supply chain – łańcuch dostaw

4. Could you tell me a bit more about the final outcome? (Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat wyniku końcowego?)

The outcome of the project will be (improved performance)
I hope the upshot will be (a higher gross margin)
This project is due for completion by (the end of next year)
 • performance – wyniki
 • upshot – rezultat
 • gross margin – zysk brutto
 • be due for completion – zakończyć się

Jeśli podobał Ci się ten wpis, podziel się nim ze znajomymi w mediach społecznościowych. Jakie słowa / wyrażenia związane z zarządzaniem przychodzą Ci do głowy? Podziel się swoją wiedzą w komentarzu.