project-management-zarządzanie-projektem-angielski-biznesowy

Zarządzanie projektem (Project Management) to cały szereg zadań, które wykonuje się w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych jak i pobocznych. Pracując nad ważnym projektem już na samym początku należy wziąć pod uwagę optymalizację użycia zasobów (resources): ludzi, czasu oraz pieniędzy. Warto poinstruować członków zespołu (brief team members) i przydzielić pierwsze zadania (delegate tasks). Sukces projektu będzie zależał od sprawnej komunikacji i zaangażowania (involvement) całego zespołu. Dobre zarządzanie to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. W tym wpisie przedstawimy przykładowe wyrażenia i słownictwo biznesowe, które możesz zastosować w rozmowach z zagranicznym klientem lub kierownikiem projektu (project manager).

  1. What are you working on at the moment? (Nad czym obecnie pracujesz?)

Po pierwsze zadbaj o jasny przekaz informacji. Czego dotyczy Twój projekt? Zastosuj poniższe wyrażenia w rozmowie:

The project I’m working on right now is (implementing a new system)
The focus of our project is (efficient technology for renewable energy)
My main task in this project is to (prepare IT solutions)

implement – wdrażać
focus – uwaga, skupienie
efficient – wydajny, sprawnie działający
renewable energy – energia odnawialna
main task – główne zadanie

2. What’s the aim of this project? (Jaki jest cel tego projektu?)

Określ możliwe do zmierzenia cele, które będą ambitne i motywujące.

POLECAMY SZKOŁĘ:reklama szkoła językowa nowa1

We intend to (increase our customer base)
The objective / aim is to (scrutinize target audience)
This project is designed to (motivate our staff)

intend – zamierzać
increase – zwiększać
objective / aim – cel
scrutinize – szczegółowo badać, analizować
target audience – docelowa grupa odbiorców

3. Can you describe your project process? (Czy możesz opisać przebieg projektu?)

Jak wygląda realizacja projektu krok po kroku? Przejrzysty plan działania jest niezbędny w każdym przedsięwzięciu. Poniższe zdania możesz zastosować zarówno w rozmowie jak i korespondencji mailowej:

The project is organized in (three stages: plan, build and run)
Our venture is divided into three areas: (sourcing subcontractors, drawing up contracts and managing the supply chain)
There are four phases in this project.

stage / phase – etap, faza
venture – przedsięwzięcie
divide into – podzielić coś na coś
source – pozyskiwać (np. klientów)
subcontractor – podwykonawca
draw up – sporządzić (np. umowę)
supply chain – łańcuch dostaw

4. Could you tell me a bit more about the final outcome? (Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat wyniku końcowego?)

The outcome of the project will be (improved performance)
I hope the upshot will be (a higher gross margin)
This project is due for completion by (the end of next year)

performance – wyniki
upshot – rezultat
gross margin – zysk brutto
be due for completion – zakończyć się

Jeśli podobał Ci się ten wpis, podziel się nim ze znajomymi w mediach społecznościowych. Jakie słowa / wyrażenia związane z zarządzaniem przychodzą Ci do głowy? Podziel się swoją wiedzą w komentarzu.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ