GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU GETTINENGLISH.COM

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy www.gettinenglish.com (zwany dalej: „Serwisem”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest MEFUS S.C. SŁAWOMIR MĄCZKA MATEUSZ TCHORZ z siedzibą w Rzeszowie , ul. Architektów 13/50, NIP: 8133692780, Regon: 181118646, zwana dalej Administratorem Serwisu.

3. Administrator Serwisu dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników, którzy odwiedzają Serwis.

§ 1 W jaki sposób Administrator Serwisu zbiera dane?

1. Administrator Serwisu zbiera informacje dotyczące osób fizycznych.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta.

3. W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik podaje swój adres e-mail oraz samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Serwisie. Użytkownik może podać również takie informacje jak: Poziom znajomości języka angielskiego, miejscowość, płeć,kraj,oraz link do swoich profili społecznościowych na Facebook, Twitter lub Google Plus.

4. W przypadku osobistego kontaktu Użytkownika z Serwisem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat) przekazywane są następujące informacje:
a) Adres e-mail;
b) Imię i nazwisko;

5. W przypadku chęci skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik powinien podać jedynie swój adres e-mail.

6. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, przeglądana strona).

§ 2 Jak Administrator Serwisu wykorzystuje zebrane dane?

1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Serwisie dane Użytkownika wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego profilu;
zarządzania tym profilem.

2. W przypadku, gdy Użytkownik zaznaczy zgodę na otrzymywanie Newslettera na jego adres e-mail Administrator Serwisu będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje o nowych wpisach i produktach, które może nabyć klient za pośrednictwem sklepu Internetowego Sklep.GettinEnglish.com.

3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkowników.

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

1. Serwus używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one za pomocą serwera Administratora Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać jakość i typ wpisów i materiałów Administratorowi Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Pliki cookie dają również możliwość opracowywania ogólnych statystyk Serwisu.

2. Administrator Serwisu wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: tzw. tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu  do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Mechanizm plików sesyjnych (tymczasowych) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są to pliki, które przechowywane są na dysku komputera Użytkownika i pozostają przechowywane do momentu kiedy Użytkownik nie usunie tych plików z dysku twardego komputera. Pliki cookies trwałe, które są  wysłanych przez Serwis, pozwalają na przechowywanie danych tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika (np. podczas zaznaczenia opcji “Pamiętaj mnie”). Pliki trwałe cookie nie są zapisywane w sposób trwały.

3. Administrator Serwisu wykorzystuje Cookies w celu:

a) uwierzytelniania Użytkownika Serwisu i zapewnieniu trwałości sesji, przez co Użytkownik nie ma potrzeby podawania każdorazowo loginu i hasła w Serwisie.

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a przede wszystkim do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. Dodatkowo Użytkownik Serwisu ma możliwość dostosowania swojej przeglądarki do otrzymywania i przechowywania plików cookies.

5. W tym punkcie zostały przedstawione możliwości zmiany ustawienia przeglądarek w zakresie używania i stosowania plików cookies:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla Firefox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera

7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych, które zbierane są przez Administratora Serwisu mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora Serwisu.

2. Dane Użytkowników Serwisu mogą również zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w §2.

3. Administrator Serwisu zapewnia swoim Użytkownikom, którzy posiadają utworzony profil (konto), nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do swojego panelu zarządzania profilem. Każdy Użytkownik Serwisu może usunąć swoje dane z Serwisu. Administrator Serwisu może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisu Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Administratora Serwisu roszczeń od danego Użytkownika.

4. W przypadku subskrypcji Newslettera każdy Użytkownik ma  możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji dostępnej w stopce każdego e-maila wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5 Zabezpieczenia

1. Administrator Serwisu stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator Serwisu zobowiązuje się chronić wszelkie dane Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku, gdy Użytkownik, który utworzył konto w Serwisie i zapomniał swojego hasła dostępu do Serwisu , Administrator Serwisu umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta. Administrator Serwisu nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie.

5. Administrator Serwisu nigdy nie wysyła żadnej korespondencji do Użytkowników Serwisu, w tym korespondencji elektronicznej, w której zwraca się z prośbą o podanie loginu, a w szczególności hasła dostępowego do profilu Użytkownika Serwisu. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2. Dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności można  kierować na adres: serwis@gettinenglish.com.
3. Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2015 r.