GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Phrasal verbs – poznaj czasowniki złożone

14 194 325

Nie od dziś wiadomo, że Phrasal Verbs, czyli czasowniki złożone to jedne z ważniejszych aspektów języka angielskiego. Zdaję sobie sprawę z tego, że nauka angielskich czasowników frazowych do najłatwiejszych nie należy, ale myślę, że mam dla Ciebie kilka propozycji, które pomogą Ci uporać się z nimi raz na zawsze. Na dobry początek zapoznaj się z poniższym zbiorem najpopularniejszych czasowników złożonych. Jeżeli chcesz zostać ekspertem w swobodnej komunikacji z native speakerami, możesz także zapisać się na mój kurs internetowy Pokochaj Angielskie Czasowniki Złożone B1-B2 – jedyny taki kurs do samodzielnej nauki ponad 300 phrasal verbs. W odróżnieniu od wielu podręczników na platformie Anglokursy.pl uczysz się frazali z autentycznych tekstów, nagrań, quizów, podcastów i materiałów wideo. 

Zachęcam Cię również do skorzystania z darmowego 4-dniowego minikursu – „Jak się nauczyć phrasal verbs?”. Zdecydowana większość treści, które w nim znajdziesz, to rzeczy, o których nie pisałem na blogu Gettin’ English. 

PHRASAL VERBS CZASOWNIKI ZŁOŻONE W KONTEKŚCIE

Aby skutecznie opanować ich znajomość, należy uczyć się „frejzali” w pełnych zdaniach. Celowo nie przetłumaczyliśmy zdań na język polski, abyś mógł przeanalizować zdanie po zdaniu  i poznać kontekst każdego z nich.

 • account for – wyjaśnić coś (podać powody)
  „I have no idea how I can account for my strange behaviour”
 • answer back – pyskować, niegrzecznie odpowiadać
  „Parents don’t like it when children answer them back”
 • ask out – zapraszać kogoś na randkę
  „Everyone knows that Peter wants to ask Nikki out.”
 • back up – popierać kogoś
  „Will you back me up in the school election?”
 • be into – lubić coś, interesować się czymś
  „My elder sister is into cooking Italian dishes”
 • break down – zepsuć się
  „My car breaks down every year. I think I’ll need to change it”
 • break into – włamać się
  „Somebody broke into their house last night and stole valuable paintings”
 • break out – wybuchać (np. o wojnie/ epidemii)
  „The II World War broke out in 1939.”
 • break up – zrywać (o związku)
  „After five years of being with each other, they decided to break up.”
 • bring up – wychowywać (dzieci)
  „They tried to bring their children up in the best possible way”
 • brush up on – podszlifować, odświeżyć (np. znajomość języka)
  „Instead of wasting my time, I should brush up on my English more often”
 • bump into – wpaść na kogoś/ napotkać
  „You won’t believe whom I bumped into yesterday. Our English teacher was at the party I went to.”
 • call back – oddzwaniać
  „When you’re back home, please call me back as soon as possible.”
 • call off – odwoływać (np. spotkanie)
  „The headmaster called off today’s classes because of the weather conditions.”
 • calm down – uspokoić się
  „Calm down or I will leave right now!”
 • carry on – kontynuować/ nadal coś robić.
  „I admire my colleague, he carries on learning new things all the time.”
 • catch up with – nadrabiać (zaległości)
  „After so much time of not seeing each other, they have a lot to catch up with.”
 • check out – sprawdzić coś
  „Before we start cooperation with this company, we need to check them out.”
 • cheer up – rozchmurzać się (nastrój)
  „Hey Pam, cheer up! You shouldn’t worry about this stupid thing!”
 • close down – zamykać (np. firmę)
  „Because of the economic crisis they closed the factory down.”
 • come across – natknąć się na
  „As we were going down the hill, we came across a wolf!”
 • come back – wracać
  „I can’t wait when they finally come back home.”

 • come down with – zachorować na
  „It’s typical for me to come down with flu every year.”
 • come out – wychodzić na jaw/ być wydanym (o książce, filmie itp.)
  „The latest record of Coldplay comes out next week.”
 • come up with – wpaść na (np. pomysł)
  „It was a bit difficult to come up with this idea”
 • count on – liczyć na kogoś
  „George is someone you can count on. He’s so helpful.”
 • cut down on – ograniczać
  „If you want to keep fit, you must cut down on sweets.”
 • cut off – odciąć
  „After the storm almost the whole town had their electricity cut off.”
 • deal with – zajmować się czymś / radzić sobie z
  „Now we’re under pressure at work but we need to deal with that”
 • depend on – polegać na/ zależeć od czegoś
  „It depends on how much money we can earn.”
 • die out – wymierać
  „Dinosaurs probably died out because of sudden climate changes.”
 • do up – odnawiać (np. budynek) /zapinać (np. kurtkę)
  „I suppose we will do the house up when the weather’s better.”
 • do without – obejść się bez czegoś
  „My children can do without watching TV. I’m so happy about that.”
 • draw back – wycofać się
  „Even though they promised to help us, they drew back anyway.”
 • drive at – zmierzać do czegoś/ próbować powiedzieć
  „I have no idea what you are driving at.”
 • drop in – wpadać z wizytą
  „If you are in NY some day, don’t forget to drop in.”
 • drop off – podrzucić kogoś gdzieś po drodze/ zasnąć (uciąć komara)
  „I can drop you off on my way home.”
 • eat out – jeść na mieście
  „If I don’t cook at home, I usually eat out with my friends.”
 • end up – znaleźć się gdzieś (nieoczekiwanie)
  „We were looking for good restaurants and finally ended up in McDonald’s.”
 • eye up – przyglądać się komuś
  „Peter is shy and he will always eye girls up instead of talking to them.”
 • face up to – stawić czoła czemuś
  „It’s time we faced up to this sad matter. We cannot run anymore.”
 • fall apart – rozlatywać się w kawałki
  „My neighbour’s child dropped my vase and it fell apart.”
 • fall behind – zostawać z tyłu
  „I was lazy and now I’ve fallen behind all my classmates.”
 • fall for – zakochiwać się w kimś
  „Martin falls for every girl he sees. He’s not responsible.”
 • fall off – spadać z
  „While I was riding a horse, suddenly I fell off it and broke my arm.”
 • fall out with – pokłócić się
  „We shouldn’t fall out with each other about such a stupid thing.”
 • fill in – wypełnić (np. druk)
  „First fill in here and sign at the bottom of the page, please.”
 • figure out – wymyślić, rozwiązać coś
  „I spent a lot of time on this task but then I figured it out.”
 • find out – dowiadywać się
  „Can you tell me how you found out about their secret wedding?”
 • fit in – wpasować się
  „Even though he was new in the office, he quickly fitted in.”
 • get away with – wywinąć się, uchodzić płazem
  „I’m sure this time he will not get away with it and get punished.”
 • get back to – wracać z powrotem do jakiejś czynności
  „There’s no time for gossiping! Let’s get back to work.”
 • get on – wsiadać
  „I got on the bus and went to the city centre.”
 • get on with – mieć dobre relacje z kimś
  „I really get on well with my neighbours.”
 • get off – wysiadać
  „I didn’t know at which bus stop I had to get off so I was late.”
 • get over – pokonać, przezwyciężyć
  „Amy had lots of problems but with our help she got them over.”
 • get up – wstawać z łóżka
  „What time do you usually get up?”
 • give out – rozdawać
  „The girls in the street were giving out colourful leaflets.”
 • give up – rzucić coś, poddawać się
  „The doctor told me to give up smoking. I know I must do it for myself.”
 • go by – mijać
  „I can’t believe that time goes by so fast.”
 • go off – wybuchać (o bombie) / gasnąć (o światłach) / psuć się (o jedzeniu)
  „The lights went off so we had to use candles.”
 • go on – dziać się, kontynuować
  „At first I didn’t know what was going on outside.”
 • go through – przeglądać
  „I’ll go through these reports quickly to see if there are no mistakes.”
 • grow up – dorastać
  „We grew up in a small town in Kansas.”
 • hang on – czekać
  „Hang on a minute. I’ll show you what I’ve found.”
 • hang out – spędzać czas
  „I sometimes hang out with my relatives.”
 • head for – zmierzać do
  „Excuse me Sir, where are you heading for?”
 • hear from – otrzymać od kogoś wiadomość
  „I haven’t heard from Kate for a long time.”
 • hold on – zaczekać
  „Please hold on, I’ll see if Mr Brow is in his office.”
 • hurry up – pośpieszyć się
  „Hurry up if you don’t want to miss your school bus.”
 • keep away – trzymać się z dala
  „Keep away from any addictive substances.”
 • keep on – robić coś nieprzerwanie
  „If you keep on telling such silly jokes, I’ll leave.”
 • keep up with – dotrzymywać kroku, nadążać za czymś/kimś
  „If you don’t want to be left behind, keep up with the rest of us.”
 • laugh at – śmiać się z
  „Stop laughing at me! It’s not funny.”
 • let down – zawodzić kogoś
  „How can I trust them if they let me down all the time.”
 • let off – odpuścić/ darować komuś
  „This is not your first mistake. Why should I let you off?
 • live up to – sprostać czemuś / spełnić oczekiwania
  „It was always difficult for me to live up to my teacher’s expectations.”
 • look after – opiekować się
  „Will you look after my dog while I’m on holiday?
 • look around – rozglądać się
  „Can I help you? Thanks, I’m just looking around.”
 • look down on – patrzeć na kogoś z góry / pogardzać
  „I don’t like people who look down on others just because they’re poor.”
 • look for – szukać
  „What are you looking for in this box?”
 • look forward to – wyczekiwać / nie móc się czegoś doczekać
  „I look forward to opening Christmas gifts.”
 • look out – uważać
  „Look out, the car is going to hit the tree.”
 • look up – sprawdzać (np. w słowniku)
  „If I find a word I don’t understand, I just look it up in a dictionary.”
 • look up to – podziwiać kogoś
  „Teenagers look up to their idols.”
 • make out – zrozumieć / rozgryźć coś
  „Janet has always been a secretive person. I can’t make her out.”
 • make up – pogodzić się z kimś / malować się
  „After a bad argument, they finally made up.”
 • make up for – wynagrodzić komuś coś
  „Sorry for everything I did to you. You can be sure that I’ll make up for all this.”
 • move in/ out – wprowadzić się / wyprowadzić się
  „Before we move in, we’ll need to paint the walls.”
 • move on to – przejść do czegoś
  „Can you move on to the next point?”
 • note down – zapisać
  „Oh and don’t forget to note down the following things on the list!”
 • operate on – operować kogoś
  „The doctors operated on Ellen last Tuesday. Now she’s fine.”
 • opt for – wybierać
  „So have you opted for the right doctor?”
 • pass away – umrzeć
  „Her uncle passed away at the age of 50.”
 • pass out – zemdleć
  „The air in the room was so stuffy that one of the guests suddenly passed out.”
 • pay off – spłacić (np. dług)
  „I got some extra money from parents so I can pay off my student loan.”
 • pick on – czepiać się kogoś / dokuczać
  „One of my school mates used to pick on me but I didn’t care about that.”
 • pick up – podłapać (język)/ podnieść / odebrać (np. z lotniska)
  „As I was staying at my friends’ in London, I tried to pick up some English slang.”
 • put off – odłożyć coś na później
  „I don’t think we’ll do it on time. Why don’t we put it off?”
 • put on – zakładać na siebie (ubranie)
  „Don’t forget to put on a cap, it’s cold outside.”
 • refer to – odnosić się do czegoś/ zaglądać do
  „Before I make a decision, please let me refer to some formal regulations.”
 • rely on – polegać na kimś
  „You can’t deny you couldn’t rely on me in difficult situations!”
 • ring up – dzwonić / telefonować
  „As soon as you hear this message, please ring me up.”
 • run away – uciekać
  „The moment they saw the fire, they ran away from the building.”
 • run out – wyczerpać się / skończyć się
  „I’m afraid we’ve run out of sugar. Will you borrow some from Mrs Berry?”
 • run over – przejechać / potrącić
  „Some woman was run over by a drunk driver but she is fine.”
 • save up – oszczędzać
  „Every month I try to save up some money for my summer holiday.”
 • see off – odprowadzać kogoś / żegnać się / wyruszyć w podróż
  „A lot of my friends came to the station to see me off.”
 • set up – założyć (np. firmę)
  „I needed a lot of money and luck to set up this business.”
 • show up – pojawiać się
  „Peter didn’t expect Rachel to show up at the party.”
 • show off – chwalić się / popisywać się czymś
  „Just because he’s rich, it doesn’t mean he must show off so much.”
 • sort out – rozwiązać (np. problem)
  „I will need more time to sort out what mistakes were done.”
 • switch on/off – włączyć / wyłączyć
  „Could you switch the lights on, please?”
 • take after – przypominać kogoś/ być podobnym
  „Look, he takes after his father so much!”
 • take back – cofać coś, co się powiedziało / odszczekać
  „You’d better take back what you said about her or you’ll regret it.”
 • take in – oszukać, nabrać kogoś
  „I can’t believe he took me in again. How can I trust him?”
 • take off – zdejmować (np. ubranie) / startować (o samolocie)
  „The plane is about to take off in a couple of minutes.”
 • take up – zacząć coś robić (np. nowe hobby) / podjąć się czegoś
  „Did you know that Martin took up yoga classes?”
 • talk into – namawiać kogoś / przekonać
  „They want to talk us into going to the party late at night but it’s a stupid idea”
 • tell off – skarcić / besztać
  „Her mother told her off when she heard that she was dating an older man.”
 • think over – przemyśleć coś
  „First we must think this issue over. Then we’ll make the final decision.”
 • throw away – wyrzucać coś
  „I don’t need those clothes, I’ll throw them away or give to someone.”
 • try on – przymierzać (o ubraniu)
  „Why don’t you try on this lovely green shirt?”
 • turn on/off – włączać / wyłączać
  „Could you turn off the radio while I’m talking on the phone, please?”
 • turn down – ściszać / odrzucać (np. zaproszenie, ofertę pracy)
  „I’m not going to work with my brother-in-law. I turned down his job offer.”
 • wake up – obudzić się
  „She usually wakes up at 7 a.m. on weekdays.”
 • warm up – rozgrzewać się
  „By the time you jump into cold water, warm up a bit.”
 • watch out – uważać
  „Watch out! I’m carrying a hot pot so please open the door for me.”
 • write down – zapisać
  „Write down on the shopping list everything I’ll tell you.”
 • work out – znaleźć rozwiązanie/ wydedukować / ćwiczyć (np. na siłowni)
  „This task isn’t easy at all. How will we work it out on our own?”
 • wrap up – pakować / zakończyć
  „Let’s wrap up this project for today. I’m to tired to continue.”

ANGIELSKIE CZASOWNIKI ZŁOŻONE – ĆWICZENIA ONLINE

Chcesz sprawdzić, jak dobrze znasz angielskie phrasal verbs? Sprawdź pełną listę czasowników frazowych na www.anglokursy.pl i rozwiąż darmowe ćwiczenia.

Może ci się spodobać również
NOWOŚĆ

JAK DOBRZE ZNASZ JĘZYK ANGIELSKI?

Wypełnij nasz test poziomujący online A1-C1 i sprawdź swój poziom zaawansowania. 
Rozwiąż test!
close-link

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE