phrasal-verbs-frejzale-czasowniki-złożone-angielski-słownictwo

Nie od dziś wiadomo, że Phrasal Verbs (czasowniki złożone) to jedne z najważniejszych aspektów języka angielskiego.

Niestety, czasami są tak bardzo bezsensowne, że istnieje tylko jeden sposób na ich opanowanie: wkuwanie i regularne powtarzanie. Jeżeli chcesz zostać ekspertem w mowie, nie masz innego wyjścia. Zdajemy sobie sprawę, że możesz mieć problem z zapamiętaniem i tłumaczeniem tych czasowników. Sprawdź co zespół Gettin’ English przygotował dla Ciebie. Alfabetyczny zbiór najpopularniejszych czasowników złożonych pomoże Ci w prosty sposób zapamiętać tę partię materiału.

Aby skutecznie opanować ich znajomość, musisz uczyć się „frejzali” w kontekście. Celowo nie przetłumaczyliśmy zdań na język polski abyś mógł przeanalizować zdanie po zdaniu  i poznać kontekst każdego z nich.

NEW!
Alfabetyczny zbiór najpopularniejszych czasowników złożonych Phrasal Verbs w języku angielskim.

account for – wyjaśnić coś (podać powody) „I have no idea how I can account for my strange behaviour”

reklama szkoła językowa nowa1

answer back – pyskować, niegrzecznie odpowiadać „Parents don’t like it when children answer them back”

ask out – zapraszać kogoś na randkę „Everyone knows that Peter wants to ask Nikki out.”

back up – popierać kogoś „Will you back me up in the school election?”

be into – lubić coś, interesować się czymś „My elder sister is into cooking Italian dishes”

break down – zepsuć się „My car breaks down every year. I think I’ll need to change it”

break into – włamać się „Somebody broke into their house last night and stole valuable paintings” break out – wybuchać (np. o wojnie/ epidemii) „The II World War broke out in 1939.”

break up – zrywać (o związku) „After five years of being with each other, they decided to break up.”

bring up – wychowywać (dzieci) „They tried to bring their children up in the best possible way”

brush up on – podszlifować, odświeżyć (np. znajomość języka) „Instead of wasting my time, I should brush up on my English more often”

bump into – wpaść na kogoś/ napotkać „You won’t believe whom I bumped into yesterday. Our English teacher was at the party I went to.”

call back – oddzwaniać „When you’re back home, please call me back as soon as possible.”

call off – odwoływać (np. spotkanie) „The headmaster called off today’s classes because of the weather conditions.”

calm down – uspokoić się „Calm down or I will leave right now!”

carry on – kontynuować/ nadal coś robić. „I admire my colleague, he carries on learning new things all the time.”

catch up with – nadrabiać (zaległości) „After so much time of not seeing each other, they have a lot to catch up with.”

check out – sprawdzić coś „Before we start cooperation with this company, we need to check them out.” cheer up – rozchmurzać się (nastrój) „Hey Pam, cheer up! You shouldn’t worry about this stupid thing!”

close down – zamykać (np. firmę) „Because of the economic crisis they closed the factory down.”

come across – natknąć się na „As we were going down the hill, we came across a wolf!”

come back – wracać „I can’t wait when they finally come back home.”

come down with – zachorować na „It’s typical for me to come down with flu every year.”

come out – wychodzić na jaw/ być wydanym (o książce, filmie itp.) „The latest record of Coldplay comes out next week.”

come up with – wpaść na (np. pomysł) „It was a bit difficult to come up with this idea”

count on – liczyć na kogoś „George is someone you can count on. He’s so helpful.”

cut down on – ograniczać „If you want to keep fit, you must cut down on sweets.”

cut off – odciąć „After the storm almost the whole town had their electricity cut off.”

deal with – zajmować się czymś / radzić sobie z „Now we’re under pressure at work but we need to deal with that”

depend on – polegać na/ zależeć od czegoś „It depends on how much money we can earn.”

die out – wymierać „Dinosaurs probably died out because of sudden climate changes.”

do up – odnawiać (np. budynek) /zapinać (np. kurtkę) „I suppose we will do the house up when the weather’s better.” do without – obejść się bez czegoś „My children can do without watching TV. I’m so happy about that.”

draw back – wycofać się „Even though they promised to help us, they drew back anyway.”

drive at – zmierzać do czegoś/ próbować powiedzieć „I have no idea what you are driving at.”

drop in – wpadać z wizytą „If you are in NY some day, don’t forget to drop in.”

drop off – podrzucić kogoś gdzieś po drodze/ zasnąć (uciąć komara) „I can drop you off on my way home.”

eat out – jeść na mieście „If I don’t cook at home, I usually eat out with my friends.”

end up – znaleźć się gdzieś (nieoczekiwanie) „We were looking for good restaurants and finally ended up in McDonald’s.”

eye up – przyglądać się komuś „Peter is shy and he will always eye girls up instead of talking to them.”

face up to – stawić czoła czemuś „It’s time we faced up to this sad matter. We cannot run anymore.”

fall apart – rozlatywać się w kawałki „My neighbour’s child dropped my vase and it fell apart.”

fall behind – zostawać z tyłu „I was lazy and now I’ve fallen behind all my classmates.”

fall for – zakochiwać się w kimś „Martin falls for every girl he sees. He’s not responsible.”

fall off – spadać z „While I was riding a horse, suddenly I fell off it and broke my arm.”

fall out with – pokłócić się „We shouldn’t fall out with each other about such a stupid thing.”

fill in – wypełnić (np. druk) „First fill in here and sign at the bottom of the page, please.”

figure out – wymyślić, rozwiązać coś „I spent a lot of time on this task but then I figured it out.”

find out – dowiadywać się „Can you tell me how you found out about their secret wedding?”

fit in – wpasować się „Even though he was new in the office, he quickly fitted in.”

get away with – wywinąć się, uchodzić płazem „I’m sure this time he will not get away with it and get punished.”

get back to – wracać z powrotem do jakiejś czynności „There’s no time for gossiping! Let’s get back to work.”

get on – wsiadać „I got on the bus and went to the city centre.”

get on with – mieć dobre relacje z kimś „I really get on well with my neighbours.”

get off – wysiadać „I didn’t know at which bus stop I had to get off so I was late.”

get over – pokonać, przezwyciężyć „Amy had lots of problems but with our help she got them over.”

get up – wstawać z łóżka „What time do you usually get up?”

give out – rozdawać „The girls in the street were giving out colourful leaflets.”

give up – rzucić coś, poddawać się „The doctor told me to give up smoking. I know I must do it for myself.”

go by – mijać „I can’t believe that time goes by so fast.”

go off – wybuchać (o bombie) / gasnąć (o światłach) / psuć się (o jedzeniu) „The lights went off so we had to use candles.”

go on – dziać się, kontynuować „At first I didn’t know what was going on outside.” go through – przeglądać „I’ll go through these reports quickly to see if there are no mistakes.”

grow up – dorastać „We grew up in a small town in Kansas.”

hang on – czekać „Hang on a minute. I’ll show you what I’ve found.” hang out – spędzać czas „I sometimes hang out with my relatives.”

head for – zmierzać do „Excuse me Sir, where are you heading for?”

hear from – otrzymać od kogoś wiadomość „I haven’t heard from Kate for a long time.”

hold on – zaczekać „Please hold on, I’ll see if Mr Brow is in his office.”

hurry up – pośpieszyć się „Hurry up if you don’t want to miss your school bus.”

keep away – trzymać się z dala „Keep away from any addictive substances.”

keep on – robić coś nieprzerwanie „If you keep on telling such silly jokes, I’ll leave.”

keep up with – dotrzymywać kroku, nadążać za czymś/kimś „If you don’t want to be left behind, keep up with the rest of us.”

laugh at – śmiać się z „Stop laughing at me! It’s not funny.”

let down – zawodzić kogoś „How can I trust them if they let me down all the time.”

let off – odpuścić/ darować komuś „This is not your first mistake. Why should I let you off?

live up to – sprostać czemuś / spełnić oczekiwania „It was always difficult for me to live up to my teacher’s expectations.”

look after – opiekować się „Will you look after my dog while I’m on holiday?

look around – rozglądać się „Can I help you? Thanks, I’m just looking around.”

look down on – patrzeć na kogoś z góry / pogardzać „I don’t like people who look down on others just because they’re poor.”

look for – szukać „What are you looking for in this box?”

look forward to – wyczekiwać / nie móc się czegoś doczekać „I look forward to opening Christmas gifts.”

look out – uważać „Look out, the car is going to hit the tree.”

look up – sprawdzać (np. w słowniku) „If I find a word I don’t understand, I just look it up in a dictionary.”

look up to – podziwiać kogoś „Teenagers look up to their idols.”

make out – zrozumieć / rozgryźć coś „Janet has always been a secretive person. I can’t make her out.”

make up – pogodzić się z kimś / malować się „After a bad argument, they finally made up.”

make up for – wynagrodzić komuś coś „Sorry for everything I did to you. You can be sure that I’ll make up for all this.”

move in/out – wprowadzić się / wyprowadzić się „Before we move in, we’ll need to paint the walls.”

move on to – przejść do czegoś „Can you move on to the next point?”

note down – zapisać „Oh and don’t forget to note down the following things on the list!”

operate on – operować kogoś „The doctors operated on Ellen last Tuesday. Now she’s fine.”

opt for – wybierać „So have you opted for the right doctor?”

pass away – umrzeć „Her uncle passed away at the age of 50.”

pass out – zemdleć „The air in the room was so stuffy that one of the guests suddenly passed out.”

pay off – spłacić (np. dług) „I got some extra money from parents so I can pay off my student loan.”

pick on – czepiać się kogoś / dokuczać „One of my school mates used to pick on me but I didn’t care about that.”

pick up – podłapać (język)/ podnieść / odebrać (np. z lotniska) „As I was staying at my friends’ in London, I tried to pick up some English slang.”

put off – odłożyć coś na później „I don’t think we’ll do it on time. Why don’t we put it off?”

put on – zakładać na siebie (ubranie) „Don’t forget to put on a cap, it’s cold outside.”

refer to – odnosić się do czegoś/ zaglądać do „Before I make a decision, please let me refer to some formal regulations.”

rely on – polegać na kimś „You can’t deny you couldn’t rely on me in difficult situations!”

ring up – dzwonić / telefonować „As soon as you hear this message, please ring me up.”

run away – uciekać „The moment they saw the fire, they ran away from the building.”

run out – wyczerpać się / skończyć się „I’m afraid we’ve run out of sugar. Will you borrow some from Mrs Berry?”

run over – przejechać / potrącić „Some woman was run over by a drunk driver but she is fine.”

save up – oszczędzać „Every month I try to save up some money for my summer holiday.”

see off – odprowadzać kogoś / żegnać się / wyruszyć w podróż „A lot of my friends came to the station to see me off.”

set up – założyć (np. firmę) „I needed a lot of money and luck to set up this business.”

show up – pojawiać się „Peter didn’t expect Rachel to show up at the party.”

show off – chwalić się / popisywać się czymś „Just because he’s rich, it doesn’t mean he must show off so much.”

sort out – rozwiązać (np. problem) „I will need more time to sort out what mistakes were done.”

switch on/off – włączyć / wyłączyć „Could you switch the lights on, please?”

take after – przypominać kogoś/ być podobnym „Look, he takes after his father so much!”

take back – cofać coś, co się powiedziało / odszczekać „You’d better take back what you said about her or you’ll regret it.”

take in – oszukać, nabrać kogoś „I can’t believe he took me in again. How can I trust him?”

take off – zdejmować (np. ubranie) / startować (o samolocie) „The plane is about to take off in a couple of minutes.”

take up – zacząć coś robić (np. nowe hobby) / podjąć się czegoś „Did you know that Martin took up yoga classes?”

talk into – namawiać kogoś / przekonać „They want to talk us into going to the party late at night but it’s a stupid idea”

tell off – skarcić / besztać „Her mother told her off when she heard that she was dating an older man.”

think over – przemyśleć coś „First we must think this issue over. Then we’ll make the final decision.”

throw away – wyrzucać coś „I don’t need those clothes, I’ll throw them away or give to someone.”

try on – przymierzać (o ubraniu) „Why don’t you try on this lovely green shirt?”

turn on/off – włączać / wyłączać „Could you turn off the radio while I’m talking on the phone, please?”

turn down – ściszać / odrzucać (np. zaproszenie, ofertę pracy) „I’m not going to work with my brother-in-law. I turned down his job offer.”

wake up – obudzić się „She usually wakes up at 7 a.m. on weekdays.”

warm up – rozgrzewać się „By the time you jump into cold water, warm up a bit.”

watch out – uważać „Watch out! I’m carrying a hot pot so please open the door for me.”

write down – zapisać „Write down on the shopping list everything I’ll tell you.”

work out – znaleźć rozwiązanie/ wydedukować / ćwiczyć (np. na siłowni) „This task isn’t easy at all. How will we work it out on our own?”

wrap up – pakować / zakończyć „Let’s wrap up this project for today. I’m to tired to continue.”

Słownik w PDF

Testy on-line

Phrasal Verbs A-C

Przeciągnij właściwy przyimek w puste miejsce po prawej stronie zdania. Zakres materiału pochodzi z sekcji Phrasal Verbs A-C. Wydrukuj czasowniki złożone i sprawdź jak opanowałeś zdobytą wiedzę.

Phrasal Verbs D-F

Przeciągnij właściwy przyimek w puste miejsce po prawej stronie zdania. Zakres materiału pochodzi z sekcji Phrasal Verbs D-F. Wydrukuj czasowniki złożone i sprawdź jak opanowałeś zdobytą wiedzę.

Phrasal Verbs G-I

Przeciągnij właściwy przyimek w puste miejsce po prawej stronie zdania. Zakres materiału pochodzi z sekcji Phrasal Verbs G-K. Wydrukuj czasowniki złożone i sprawdź jak opanowałeś zdobytą wiedzę.

Phrasal Verbs L-N

Przeciągnij właściwy przyimek w puste miejsce po prawej stronie zdania. Zakres materiału pochodzi z sekcji . Wydrukuj czasowniki złożone i sprawdź jak opanowałeś zdobytą wiedzę.

Phrasal Verbs O-R

Przeciągnij właściwy przyimek w puste miejsce po prawej stronie zdania. Zakres materiału pochodzi z sekcji Phrasal Verbs O-R. Wydrukuj czasowniki złożone i sprawdź jak opanowałeś zdobytą wiedzę.

Phrasal Verbs S-W

Przeciągnij właściwy przyimek w puste miejsce po prawej stronie zdania. Zakres materiału pochodzi z sekcji Phrasal Verbs S-W. Wydrukuj czasowniki złożone i sprawdź jak opanowałeś zdobytą wiedzę.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.