wish-if-only-gramatyka-angielski-online-ćwiczenia-wyjaśnienie

Zastosowanie

Czasownik wish jest często stosowany do wyrażenia życzeń lub pragnień. Stosowany jest w sytuacjach bardziej formalnych (nieformalnym odpowiednikiem jest want – chcieć). Czasownik ten łączy się z bezokolicznikiem lub rzeczownikiem.

wish to come to your wedding.
Chciałabym przyjść na Twój ślub.

We wish you a safe trip.
Życzymy Ci bezpiecznej wycieczki.

Wish może również łączyć się z innymi czasami gramatycznymi pod warunkiem, że wyrażamy życzenie wobec innej osoby. W zależności w jakim kontekście zostaje wypowiedziane życzenie, jego konstrukcja będzie się zmieniać.

WISH + PAST SIMPLE (wyraża żal, pragnienie w czasie teraźniejszym – najczęstsze tłumaczenie to „szkoda / żałuję, że…”)

reklama szkoła językowa nowa1

wish we had a bigger house.
Szkoda, że nie mamy większego domu.

They wish we could help them.
Chcieliby abyśmy im pomogli.

WISH + PAST PERFECT  (odnosi się do sytuacji z przeszłości, które chcielibyśmy zmienić ale z racji tego, że się już dokonały, nie możemy już niczego zrobić. Zwróć uwagę, że tłumaczenie polskie jest zazwyczaj odwrotne od tego w języku angielskim.)

wish we had taken an umbrella with us yesterday.

Szkoda, że wczoraj nie zabraliśmy ze sobą parasolki.

We wish she had sent the message last night.
Szkoda, że nie wysłała wiadomości zeszłej nocy. 

WISH + WOULD (wyraża niezadowolenie, irytację i jednocześnie pragnienie, by sytuacja uległa zmianie. Warto pamiętać, że nie stosuje się tej konstrukcji gdy osoby w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym są takie same!)

wish you would stop smoking!
Chciałabym, żebyś przestał palić (to mnie denerwuje)

wish it wouldn’t rain so much.
Chciałbym, żeby tyle nie padało. (takie jest moje pragnienie, aby uległo to szybkiej zmianie)

Konstrukcja IF ONLY oznacza to samo co wish, lecz ma silniejsze zabarwienie. Spójrz na konstrukcję.

If only they knew what we need.
Gdyby tylko wiedzieli czego nam trzeba.

If only Mark hadn’t gone abroad last year.
Gdyby tylko Mark nie pojechał zagranicę w zeszłym roku. 

Wybierz odpowiednią formę.

Wish/ if only - ćwiczenia

Wybierz poprawną formę gramatyczną.
1.
I feel awful. If only I
your brew last night.
2.
I wish you
up! You’re such a big mouth.
3.
If only I
at work right now.
4.
Andy’s parents wish he
them more often.
5.
I wish I
such an upscale watch last month.
6.
I wish you
gazing at me like that!
7.
My sister wishes she
her own decisions at home.
8.
She’s down in the dumps. She wishes they
her the job.
9.
I missed the best part of the movie. I wish I
to the toilet so early.
10.
I wish I
my work earlier. I could have more time for my hobbies.

Ćwiczenia do pobrania

grammar-practice-b2-c1-gettinenglish

Jeśli chcesz utrwalić dzisiejsze zagadnienie gramatyczne i skutecznie przygotować się do egzaminów językowych na poziomie B2-C1, pobierz już teraz zbiór ćwiczeń gramatycznych przygotowanych przez naszą redakcję. W e-booku Grammar Practice B2/ C1 czekają na Ciebie ambitne zadania, które pozwolą Ci opanować gramatykę na wysokim poziomie

Testy on-line

Rozwiąż szybki test online ze znajomości konstrukcji Wish / If only. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.