infinitive-gerund-bezokolicznik-forma-ing-gramatyka-ćwiczenia

Bezokolicznik “to”

Bezokolicznik w języku angielskim następuje zazwyczaj po innych czasownikach.  Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie listę najczęściej spotykanych czasowników, które wymagają użycia bezokolicznika to.

afford pozwolić sobie na coś
agree zgadzać się
ask prosić
decide decydować
hope mieć nadzieję
learn uczyć się
manage zdołać
offer zaoferować
promise obiecać
plan planować
refuse odmówić
seem wydawać się
threaten grozić
try próbować
want chcieć
wish życzyć

She wants to be a teacher in the near future.
Chce być nauczycielką w niedalekiej przyszłości.

They have decided to spend their summer holidays in Spain.
Zdecydowali się na spędzenie wakacji w Hiszpanii. 

Istnieje również tzw. bezokolicznik bez „to”. Zapamiętaj następujące zasady:

stosowany po wszystkich czasownikach modalnych, z wyjątkiem ought to (powinno się)  i czasownikiem have to (musieć)

They must write an essay by the end of the lesson.
Muszą napisać wypracowanie przed końcem lekcji.

She has to leave the office earlier today.
Musi dziś wyjść z biura wcześniej.

w konstrukcji: make / let + dopełnienie + bezokolicznik

reklama szkoła językowa nowa1

My mother made me stay at home.
Moja mama zmusiła mnie do pozostania w domu.

Her parents let her go to the UK.
Jej rodzice pozwolili jej na wyjazd do Zjednoczonego Królestwa.

W stronie biernej „make” występuje z bezokolicznikiem „to”. Zapamiętaj ten wyjątek.

was made to go to the meeting even though I didn’t want to.
Zmuszono mnie do pójścia na spotkanie chociaż nie chciałem.

po wyrażeniach would rather (woleć) oraz had better (lepiej coś zrobić)

We would rather go on a sightseeing tour.
Wolelibyśmy pojechać na wycieczkę ze zwiedzaniem.

You had better stay in bed.
Lepiej zostań w łóżku.

Forma -ing

Formę gerund tworzymy poprzez dodanie do czasownika końcówki -ing. Gdy czasownik spełnia funkcję rzeczownika / podmiotu w zdaniu, dodajemy tę właśnie końcówkę.

infinitive-and-gerund-angielski-cwiczenia

Smoking cigarettes is unhealthy.
Palenie papierosów jest niezdrowe.

Zawsze po przyimku (np. at, in, on, with itd.)

They are talking about setting up their own company.
Mówią o założeniu własnej firmy.

Po następujących czasownikach

appreciate doceniać
avoid unikać
consider rozważać
continue kontynuować
deny zaprzeczać
enjoy lubić
fancy mieć ochotę na
finish kończyć
imagine wyobrażać sobie
involve dotyczyć / angażować
mind mieć coś przeciwko
risk ryzykować
suggest sugerować

I don’t mind working overtime.
Nie mam nic przeciwko pracy po godzinach.

Jessica denied meeting her ex-boyfriend.
Jessica zaprzeczyła, że spotkała się ze swoim byłym chłopakiem.

Po takich wyrażeniach jak:

  • It’s no use … – nie ma co …
  • It’s (not) worth – (nie) warto …
  • go (shopping / fishing / swimming / skiing) – pójść na zakupy / na ryby / popływać / jeździć na nartach

It’s no use crying now when you can’t do anything about it.
Nie ma co teraz płakać gdy nie możesz już niczego zrobić w tej sprawie.

Testy on-line

Rozwiąż szybki test online ze znajomości Infinitive/Gerund. Wybierz bezokolicznik lub formę -ing. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.