passive-voice-strona-bierna-ćwiczenia-wyjaśnienie-gramatyka-angielski-matura

Zastosowanie

Stronę bierną stosujemy, gdy nie kładziemy nacisku na osobę wykonującą czynność, lecz na sam fakt jej wykonania. Konstrukcja ta, może nie tak często używana w języku polskim, ma szerokie zastosowanie w języku angielskim. Ma wydźwięk bardziej formalny, ale również w życiu codziennym napotykamy przykłady strony biernej.

DOPEŁNIENIE + CZASOWNIK “TO BE” + PAST PARTICIPLE

 

Made in China.
Zrobione w Chinach.

passive-voice-strona-bierna-ćwiczenia

W stronie biernej należy zachować odpowiedni szyk wyrazu i pamiętać o poprawności gramatycznej w zależności od tego czy odnosimy się do teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości. Zazwyczaj pomijamy główny podmiot (lub wprowadzamy go na końcu zdania przy pomocy przyimka by – przez). W stronie biernej to dopełnienie staje się obiektem naszego zainteresowania i właśnie tę informacje stawiamy na pierwszym miejscy gdyż jest najważniejsza z punktu widzenia osób anglojęzycznych.

Jak zapewne zauważyłeś, odmieniamy w pierwszej kolejności czasownik to be (patrząc na czas gramatyczny zastosowany w zdaniu wyjściowym) a dopiero później zamieniamy czasownik główny na formę Past Participle (imiesłów bierny, czyli III tabelka czasowników nieregularnych lub końcówka -ed dla czasowników regularnych)

reklama szkoła językowa nowa1

Popatrz na przykłady zdań

STRONA CZYNNA STRONA BIERNA
PRESENT SIMPLE

They drink water.
Water is drunk.
PRESENT CONTINUOUS
We are doing homework now.
Homework is being done now.
PAST SIMPLE

He broke the window.
The window was broken.
PAST CONTINUOUS

They were baking cakes at 7 p.m.
Cakes were being baked at 7 p.m.
PRESENT PERFECT

She has bought a book.
A book has been bought.
PAST PERFECT

I had finished work before you did.
Work had been done before you did
FUTURE SIMPLE
She will make progress soon.
Progress will be made soon.
CZASOWNIKI MODALNE

They can sell a printer.
A printer can be sold.

Zwróć uwagę, że przy czasach Present / Past Continuous pojawia się partykuła being. Wynika to z faktu, iż musimy umieścić gdzieś końcówkę -ing. Gdybyśmy pominęli ten element, otrzymalibyśmy formę Simple czasu teraźniejszego i przeszłego.

Skorzystaj z tabeli czasowników nieregularnych – kliknij.

Testy on-line

Rozwiąż szybki test online ze znajomości Passive Voice. Zamień stronę czynną na stronę bierną. Powodzenia!

Rozwiąż kolejny test online z zakresu Passive Voice (strona bierna). Powodzenia!

Rozwiąż kolejny test online z zakresu Passive Voice. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.