GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Passive Voice – strona bierna

3 117 703
GRAMATYKA ANGIELSKA DA SIĘ LUBIĆ
Koniecznie sprawdź jakie publikacje czekają na Ciebie w naszym sklepie online. Od dziś gramatyka angielska nie będzie dla Ciebie problemem. Ucz się szybciej i skuteczniej. Największy wybór książek do nauki zagadnień gramatycznych.
Zobacz ofertę

ZASTOSOWANIE

Stronę bierną stosujemy, gdy nie kładziemy nacisku na osobę wykonującą czynność, lecz na sam fakt jej wykonania. Konstrukcja ta, może nie tak często używana w języku polskim, ma szerokie zastosowanie w języku angielskim. Ma wydźwięk bardziej formalny, ale również w życiu codziennym napotykamy przykłady strony biernej.

DOPEŁNIENIE + CZASOWNIK “TO BE” + PAST PARTICIPLE
  • Made in China.
    Zrobione w Chinach.

passive-voice-strona-bierna-ćwiczeniaW stronie biernej należy zachować odpowiedni szyk wyrazu i pamiętać o poprawności gramatycznej w zależności od tego czy odnosimy się do teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości. Zazwyczaj pomijamy główny podmiot (lub wprowadzamy go na końcu zdania przy pomocy przyimka by – przez). W stronie biernej to dopełnienie staje się obiektem naszego zainteresowania i właśnie tę informacje stawiamy na pierwszym miejscy gdyż jest najważniejsza z punktu widzenia osób anglojęzycznych.

Zajrzyj do środka

Jak zapewne zauważyłeś, odmieniamy w pierwszej kolejności czasownik to be (patrząc na czas gramatyczny zastosowany w zdaniu wyjściowym) a dopiero później zamieniamy czasownik główny na formę Past Participle (imiesłów bierny, czyli III tabelka czasowników nieregularnych lub końcówka -ed dla czasowników regularnych)

PRZYKŁADY ZDAŃ

STRONA CZYNNA STRONA BIERNA
PRESENT SIMPLE
They drink water.
Water is drunk.
PRESENT CONTINUOUS
We are doing homework now.
Homework is being done now.
PAST SIMPLE
He broke the window.
The window was broken.
PAST CONTINUOUS
They were baking cakes at 7 p.m.
Cakes were being baked at 7 p.m.
PRESENT PERFECT
She has bought a book.
A book has been bought.
PAST PERFECT
I had finished work before you did.
Work had been done before you did
FUTURE SIMPLE
She will make progress soon.
Progress will be made soon.
CZASOWNIKI MODALNE
They can sell a printer.
A printer can be sold.

 

Zwróć uwagę, że przy czasach Present / Past Continuous pojawia się partykuła being. Wynika to z faktu, iż musimy umieścić gdzieś końcówkę -ing. Gdybyśmy pominęli ten element, otrzymalibyśmy formę Simple czasu teraźniejszego i przeszłego.

Skorzystaj z tabeli czasowników nieregularnych – kliknij.

Test 1

Rozwiąż szybki test online ze znajomości Passive Voice. Zamień stronę czynną na stronę bierną. Powodzenia!

Test 2

Rozwiąż kolejny test online z zakresu Passive Voice (strona bierna). Powodzenia!

Test 3

Rozwiąż kolejny test online z zakresu Passive Voice. Powodzenia!