GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Have something done – wyjaśnienie

0 284 988

ZASTOSOWANIE HAVE SOMETHING DONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Konstrukcję have something done używamy przede wszystkim w odniesieniu do czynności wykonywanych przez inne osoby na nasze zlecenie. Wynika to głównie z braku posiadania odpowiednich umiejętności, wiedzy lub możliwości wykonania danej usługi. Innymi słowy – zatrudniliśmy jakiegoś specjalistę (np. mechanika, fryzjerkę, malarza itp.)
Warto zapamiętać, iż podmiotem w zdaniu jest klient, a nie osoba wykonująca daną usługę!

HAVE + USŁUGA + CZASOWNIK

HAVE SOMETHING DONE – PRZYKŁADY ZDAŃ

Spójrz na niżej zamieszczony materiał wizualny. W konstrukcji have sth done istotnym jest zachowanie kolejności wyrazów. Zawsze odmieniamy czasownik have w zależności czy chcemy skorzystać z czasu teraźniejszego, przeszłego czy przyszłego. Na drugim miejscu znajduje się wykonywana usługa/rzecz zaś na samym końcu czasownik główny w formie Past Participle (III forma czasownika nieregularnego lub końcówka –ed dla czasowników regularnych)

CZAS GRAMATYCZNY PRZYKŁADOWE ZDANIE
PRESENT SIMPLE I have my car washed every week.
Myją mi samochód co tydzień.
PRESENT CONTINUOUS We are having the wall painted now.

Malują nam teraz ścianę.
PAST SIMPLE She had flowers planted last Friday.
Posadzono jej kwiaty w zeszły piątek.
PAST CONTINUOUS They were having the radio fixed.
Naprawiano im radio.
PRESENT PERFECT He has had his hair cut recently.
Ostatnio ściął włosy.
FUTURE SIMPLE I will have the coat cleaned today.
Dam dziś płaszcz do czyszczenia.
CZASOWNIKI MODALNE I can have it delivered now.
Mogę to mieć dostarczone teraz.

STRONA BIERNA W JĘZYKU ANGIELSKIM POBIERZ DODATKOWE ĆWICZENIA

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE