GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Have something done – wyjaśnienie

0 52 762
GRAMATYKA ANGIELSKA DA SIĘ LUBIĆ
Koniecznie sprawdź jakie publikacje czekają na Ciebie w naszym sklepie online. Od dziś gramatyka angielska nie będzie dla Ciebie problemem. Ucz się szybciej i skuteczniej. Największy wybór książek do nauki zagadnień gramatycznych.
Zobacz ofertę

ZASTOSOWANIE HAVE SOMETHING DONE

Konstrukcję have something done używamy przede wszystkim w odniesieniu do czynności wykonywanych przez inne osoby na nasze zlecenie. Wynika to głównie z braku posiadania odpowiednich umiejętności, wiedzy lub możliwości wykonania danej usługi. Innymi słowy – zatrudniliśmy jakiegoś specjalistę (np. mechanika, fryzjerkę, malarza itp.)
Warto zapamiętać, iż podmiotem w zdaniu jest klient, a nie osoba wykonująca daną usługę!

HAVE + USŁUGA + CZASOWNIK

BUDOWA

Spójrz na niżej zamieszczony materiał wizualny. W konstrukcji have sth done istotnym jest zachowanie kolejności wyrazów. Zawsze odmieniamy czasownik have w zależności czy chcemy skorzystać z czasu teraźniejszego, przeszłego czy przyszłego. Na drugim miejscu znajduje się wykonywana usługa/rzecz zaś na samym końcu czasownik główny w formie Past Participle (III forma czasownika nieregularnego lub końcówka –ed dla czasowników regularnych)

CZAS GRAMATYCZNYPRZYKŁADOWE ZDANIE
PRESENT SIMPLEI have my car washed every week.
Myją mi samochód co tydzień.
PRESENT CONTINUOUSWe are having the wall painted now.

Malują nam teraz ścianę.
PAST SIMPLEShe had flowers planted last Friday.
Posadzono jej kwiaty w zeszły piątek.
PAST CONTINUOUSThey were having the radio fixed.
Naprawiano im radio.
PRESENT PERFECTHe has had his hair cut recently.
Ostatnio ściął włosy.
FUTURE SIMPLEI will have the coat cleaned today.
Dam dziś płaszcz do czyszczenia.
CZASOWNIKI MODALNEI can have it delivered now.
Mogę to mieć dostarczone teraz.

Rozwiąż szybki test online ze znajomości struktury Have something done (Causative Have). Powodzenia!