it-is-said-that-reported-speech-mowa-zależna-gramatyka-angielski

Zastosowanie

It is said that… to bardzo przydatna konstrukcja gramatyczna powiązana bezpośrednio ze stroną bierną (Passive Voice). Polskim odpowiednikiem będzie m.in. mówi się, że … lub uważa się, że …

Czasownik say nie jest jednak jedynym słowem używanym w zdaniach tego typu. Spójrz na listę pozostałych czasowników, które często towarzyszą tej ciekawej konstrukcji gramatycznej.

  • know – wiedzieć
  • expect – oczekiwać
  • believe – wierzyć
  • report – donosić
  • consider – uważać
  • think – myśleć

Forma bezosobowa

Zdania w formie bezosobowej są stosunkowo proste do tworzenia i stosowania w codziennej komunikacji. Należy zapamiętać w jakiej kolejności następują kolejne elementy tej konstrukcji. Jako, że nie określamy kim jest osoba wypowiadająca dane stwierdzenie, zaczynamy zdanie od podmiotu IT a następnie odmieniamy czasownik to be w takiej formie w jakiej zdanie wyjściowe zostało wypowiedziane. Następnie wybieramy odpowiednie słówko relacjonujące z listy powyżej w formie Past Participle. Na samym już końcu wstawiamy THAT oraz przepisujemy zdanie wypowiedziane przez kogoś. Popatrz na dwa przykłady parafraz a szybko załapiesz zasady:

People think that Martin never goes out.
(zdanie wyjściowe – czas teraźniejszy)

reklama szkoła językowa nowa1

It is thought that Martin never goes out.
(przekształcone zdanie w formie bezosobowej)

People knew that they were rich.
(zdanie wyjściowe – czas przeszły)

It was known that they were rich.
(przekształcone zdanie w formie bezosobowej)

Forma osobowa

W odróżnieniu od formy bezosobowej podmiotem zdania staje się konkretna osoba. Gdy przeanalizujesz zdanie wyjściowe zauważysz, że składa się ono ze zdania nadrzędnego i podrzędnego. Aby nie mieć problemów z tą konstrukcją zawsze musisz sprawdzić na samym początku czy te dwa człony zdania znajdują się na tej samej płaszczyźnie czasowej tj. czy nie ma sytuacji, w której to ludzie mówią (teraz) że jakaś osoba zrobiła coś (w przeszłości). W takim przypadku czasy różnią się i będzie to wymagać zmian w konstrukcji.

1. Zaczniemy może na samym początku od sytuacji, w której to zdania odnoszą się do tego samego okresu czasowego. Szyk zdania wygląda wówczas następująco:

OSOBA + IS / WAS SAID + TO (BEZOKOLICZNIK)

 

People say that he lives in a mansion.
He is said to live in a mansion.

Ludzie mówią teraz, że on mieszka w chwili obecnej w rezydencji. Mamy dwa czasy teraźniejsze.

2. W sytuacji gdy zdanie nadrzędne nie jest wypowiedziane w tym samym czasie co zdanie podrzędne, zastosujemy trochę bardziej złożoną konstrukcję.

OSOBA + IS/WAS SAID + TO HAVE + PAST PARTICIPLE

 

Everyone says that they robbed the bank.
They are said to have robbed the bank.

Każdy mówi teraz, że oni obrabowali bank w przeszłości. Mamy pomieszane czasu tj. wypowiedź w czasie teraźniejszym i przeszłym. Musimy więc pokazać, że te 2 czynności odbywają się na kompletnie różnych płaszczyznach.

Testy on-line

Rozwiąż szybki test ze znajomości konstrukcji It is said that … Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.