GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Future Perfect Continuous

0 7 024
GRAMATYKA ANGIELSKA DA SIĘ LUBIĆ
Koniecznie sprawdź jakie publikacje czekają na Ciebie w naszym sklepie online. Od dziś gramatyka angielska nie będzie dla Ciebie problemem. Ucz się szybciej i skuteczniej. Największy wybór książek do nauki zagadnień gramatycznych.
Zobacz ofertę

ZASTOSOWANIE

C

zas Future Perfect Continuous użyjemy przede wszytkim mówiąc o:

czynności, która będzie trwać do pewnego momentu w przyszłości. Czynność ta może zakończyć się dokładnie w podanym punkcie lub kontynuować. Nacisk kładziemy na czas trwania czynności tak jak ma to miejsce w każdym czasie „typu continuous.”
 • By Friday I will have been waiting for my exam results for over two weeks!
  W piątek będę już czekał na wyniki z egzaminu od ponad dwóch tygodni!
dodatkowo czas Future Perfect Continuous można używać z partykułą „so – więc” aby wyrazić skutek czynności, która będzie mieć miejsce w przyszłości.
 • They will have been working all day so they will be very tired to go out.
  Będą pracować cały dzień więc będą zmęczeni aby gdziekolwiek wychodzić.

ZDANIA TWIERDZĄCE

Future Perfect Continuous posiada następującą budowę w zdaniu twierdzącym:

WILL HAVE BEEN + CZASOWNIK +ING

Zwróć uwagę, że zawsze niezmienne pozostaje will have been, jest to dużym ułatwieniem dla uczących się angielskiego. Popatrz na poniższe przykłady.

 • By 4 p.m. I will have been writing e-mails to my clients for nearly two hours.
  Przed czwartą minie już blisko dwie godziny spędzone na pisaniu maili do moich klientów.
 • By tomorrow we will have been travelling around the USA for ten days.
  Jutro będziemy podróżować po Stanach Zjednoczonych od dziesięciu dni.

PYTANIA I PRZECZENIA

Pytania w czasie Future Perfect Continuous tworzymy w taki sam sposób jak pozostałe czasy przyszłe. Stosujemy inwersję zdania tj. will przenosimy przed osobę z zachowaniem formy gramatycznej pozostałych elementów zdania.
 • Will you have been making dinner for a few minutes by the time we call you?
  Czy będziesz robić obiad od kilku minut gdy zadzwonimy do Ciebie?

Podobna relacja ma miejsce w przeczeniu. Mianowicie stosujemy won’t i pozostawiamy resztę zdania w niezmiennej formie.

 • George won’t have been living in Japan for three years but four by the end of October.
  Jerzy nie będzie mieszkał w Japonii od trzech ale czterech lat przed końcem października.

 

Wykonaj szybki test ze znajomości czasu Future Perfect Continuous. Powodzenia!