czasownik-remember-z-gerund-czy-infinitive-gramatyka-gettinenglish

CZASOWNIK REMEMBER – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Zazwyczaj w języku angielskim jest tak, że gdzie nie spojrzeć, tam zawsze znajdzie się jakiś wyjątek i odstępstwo od reguły. Dziś nie będę czarował – czasownik remember rządzi się swoimi prawami. Sprawdzimy, dlaczego Anglicy wpadli na tak genialny pomysł, aby uszczęśliwić nas na siłę oddając do dyspozycji najlepsze perełki językowe – gerund/ infinitive. W tym artykule, przeanalizujemy na skroś czasownik remember z gramatycznego punktu widzenia.

REMEMBER TO DO – BEZOKOLICZNIK

Najczęściej czasownik remember łączy się z bezokolicznikiem (infinitive). W tym przypadku remember to do oznacza pamiętać, aby coś zrobić. Jeśli masz słabą pamięć, lub jak to mówią Anglicy – have a memory like a sieve, przygotuj listę zadań do zrobienia  tzw. to-do list. Zwróć uwagę, że tu również stosujemy bezokolicznik. Myślę, że teraz łatwiej zapamiętasz tę zależność. Kilka praktycznych przykładów:

Do you remember to send this letter today?
Czy pamiętasz o tym, że masz wysłać ten list jeszcze dziś?

Please remember to feed the cat before you leave the house.
Pamiętaj proszę, by nakarmić kota zanim wyjdziesz z domu.

Remember to call me as soon as you arrive.
Pamiętaj, żeby do mnie zadzwonić, gdy już tam dotrzesz.

REMEMBER DOING – FORMA GERUND

Na sam koniec pozostaje nam najciekawsze połączenie – remember doing. Mówiąc najprościej, dowolne zdanie z remember + gerund rozumiemy jako pamiętać, że coś się zrobiło w przeszłości. Napiszę to raz jeszcze bardzo wyraźnie: PRZESZŁOŚCI.  Przeanalizuj poniższe przykłady:

Do you remember watching Home Alone for the first time?
Czy pamiętasz, jak oglądałeś Kevin sam w domu po raz pierwszy?

I remember meeting her at the party.
Pamiętam, że spotkałem ją na imprezie.

I remember John telling us a funny story.
Pamiętam, jak John opowiedział nam zabawną historię.

infinitive-and-gerund-angielski-cwiczenia

Więcej praktycznych ćwiczeń związanych z angielskim bezokolicznikiem i formą gerund znajdziesz w naszym bestsellerowym e-booku. Dowiesz się m.in. kiedy stosować czasowniki percepcji z to/ ing oraz przećwiczysz inne wyjątki z forget, regret, stop, try oraz need. Pobierz już teraz i zacznij rozumieć angielską gramatykę.

reklama szkoła językowa nowa1

You need to login or register to bookmark/favorite this content.