przedimki-a-an-the-articles-rodzajniki-gramatyka-angielska

1. Przedimki nieokreślone a/an

1. Przedimka nieokreślonego a stosujemy przed rzeczownikiem rozpoczynającym się od spółgłoski w liczbie pojedynczej.

Mark is a teacher.
Mark jest nauczycielem.

Przedimek nieokreślony an stawiamy również przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej z tą różnicą, że rozpoczyna się on od samogłoski (a, e, i, o, u).

An apple is delicious.
Jabłko jest pyszne.
Pamiętaj, że są rzeczowniki, które zaczynają się od samogłoski, lecz w wymowie słyszymy spółgłoskę. W takim przypadku należy wstawić rodzajnik nieokreślony a.
Spójrz na przykład.

There is a university in my hometown. (w wymowie słyszymy „j”)
W moim rodzinnym miasteczku znajduje się uniwersytet.

2. Należy pamiętać, że przedimków nieokreślonych a/an użyjemy głównie mówiąc o czymś po raz pierwszy, gdy nie określamy tej rzeczy lub osoby w sposób szczególny.

My neighbours have a cat.
Moi sąsiedzi mają kota.

3. Przedimka nieokreślonego a/an użyjemy określając zawód.

Jason is a medical assistant.
Jason jest opiekunem medycznym.

4. Opis osób lub rzeczy gdy określamy je przy pomocy przymiotnika.

It was an exciting weekend.
To był ekscytujący weekend.

5. Określając wartość, cenę, częstotliwość wykonywania czynności również skorzystamy z a/an.

She goes to dance classes once a week.
Chodzi na zajęcia z tańca raz na tydzień.

6. Pamiętaj o zastosowaniu a/an w wyrażeniach:

a lot of – dużo
a couple of – parę
a few – parę
a great deal of – mnóstwo
half a kilo – pół kilo
a little – odrobinę/trochę

We have a couple of expensive shoes.
Mamy parę drogich butów. 

2. Rodzajnik określony the

1. Rodzajnika określonego the używamy mówiąc o jakiejś rzeczy/osobie, która jest nam bliżej znana i wcześniej pojawiła się w rozmowie.

Jak pamiętasz rodzajniki a/an stosujemy mówiąc o czymś po raz pierwszy. The jest niejako przedłużeniem informacji więc wiadomo o czym jest mowa w zdaniu.

My parents have a car. The car is very old.
Moi rodzice mają samochód. Ten samochód jest bardzo stary.

2. The może być stosowane w liczbie mnogiej lub z rzeczownikami niepoliczalnymi, gdy określamy je w sposób szczegółowy.

Where are the flowers I bought yesterday?
Gdzie są kwiaty, które wczoraj kupiłam?

3. Określając rzecz, która jest unikalna, jedyna w swoim rodzaju, należy zastosować rodzajnik the:

The sun is shining.
Słońce świeci

4. Opisując miejsca związane z kulturą, instytucjami publicznymi czy urzędami.

We regularly go to the cinema.
Regularnie chodzimy do kina.

5. Instrumenty muzyczne zawsze przyjmują przedimek the.

My son can play the violin.
Mój syn potrafi grać na skrzypcach.

6. Stopień najwyższy przymiotnika.

This girl is the most beautiful woman I have ever met.
Ta dziewczyna jest najpiękniejszą kobietą jaką kiedykolwiek spotkałem.

7. Liczebniki porządkowe wymagają użycia the.

The first meeting will take place in London.
Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w Londynie.

8. Zapamiętaj poniższe zasady dotyczące nazw geograficznych.
ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD
rzeki The Vistula is the longest river in Poland.
Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce.
archipelagi wysp Would you like to visit the Canary Islands?
Chciałbyś odwiedzić Wyspy Kanaryjskie?
morza i oceany I’m not going to swim in the Baltic Sea.
Nie będę pływać w Morzu Bałtyckim.
pasma górskie They went to the Alps last year.
Pojechali w Alpy w zeszłym roku.
nazwy z of I wish I could spend a day in the Cape of Good Hope.
Chciałbym spędzić dzień na Przylądku Zielonej Nadziei.
Niektóre kraje w liczbie mnogiej lub mające
w swojej nazwie: republic, kingdom, union, states
The United Kingdom is a tolerant country.
Zjednoczone Królestwo to tolerancyjne państwo.
Niektóre określenia miejsc: the seaside, the sky, the mountains,
the environment, the country (side)
We usually spend summer holidays in the mountains.
Zazwyczaj spędzamy wakacje w górach.

 

3. Brak przedimka

1. Imiona i nazwiska.

I have seen Jason this week.
Widziałam Jasona w tym tygodniu.
ale nazwisko w liczbie mnogiej (z the) oznacza, że mówimy o rodzinie.

The Jacksons are good neighbours.
Jackson’owie są dobrymi sąsiadami.

2. Przed dniami, miesiącami, porami dnia oraz nazwami świąt.

at night – w nocy
at midday / midnight – w południe / północ
at Christmas / Easter – w święta Bożego Narodzenia / Wielkanoc

Katy was born in June.
Katy urodziła się w czerwcu.

3. Posiłki

Przed nazwami posiłków zwykle nie stawiamy przedimka. Wyjątkiem jest użycie przymiotnika w celu bliższego ich określenia lub gdy mówimy o konkretnej sytuacji.

She loves having lunch in a local restaurant.
Uwielbia jeść obiad w lokalnej restauracji.

The breakfast we had last time was delicious.
Śniadanie, które jedliśmy ostatnim razem było pyszne.

4. Dyscypliny sportowe

Mówiąc o dyscyplinach sportowych Anglicy nie używają rodzajników. Tylko w odniesieniu do dyscyplin lekkoatletycznych dodajemy rodzajnik określony the.

Our children play football in the afternoon.
Nasze dzieci grają w piłkę nożną po południu.

I’d love to try the pole vault.
Chciałbym spróbować skoku o tyczce.

5. Nazwy ulic i placów.

W odniesieniu do ulic lub nazw placów, nie stosujemy rodzajnika.

Does Henry live in Oxford or Daffodil Street?
Czy Henry mieszka na ulicy Oxford czy Daffodil?

6. Pospolite miejsca.

Nie stosujemy rodzajnika przed niektórymi miejscami, mówiąc o ich pierwotnej funkcji dla społeczeństwa.

church
bed
hospital
university
prison
school

Jednakże gdy mówimy o tych miejscach w znaczeniu, np. jako o budynku, pomieszczeniu, musimy zastosować rodzajnik.

Excuse me, do you know where the hospital is?
Przepraszam, czy wie Pani gdzie jest szpital?

7. Niektóre nazwy geograficzne.
ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD
kontynenty Xio lives in Asia.
Xio mieszka w Azji.
kraje, miasta We live in Oslo, Norway.
Mieszkamy w Oslo, Norwegii.
pojedyncze wyspy They spent their vacation in Crete.
Spędzili wakacje na Krecie.
szczyty górskie Mount Everest is a majestic mountain.
Mount Everest to majestatyczna góra.
jeziora Lake Solina is a popular place to spend a nice weekend.
Jezioro Solińskie jest popularnym miejscem na spędzenie udanego weekendu.

 

Ćwiczenia do pobrania

Co powiesz na dodatkowe ćwiczenia uzupełniające? W e-booku Grammar Practice B2/ C1 znajdziesz jeszcze więcej praktycznych ćwiczeń, które pozwolą Ci utrwalić najciekawsze zagadnienia gramatyczne. E-book jest kierowany przede wszystkim do osób, które chcą podejść do egzaminów FCE, CAE jak również dążą do osiągnięcia biegłości w języku angielskim. Sprawdź już teraz.

Testy on-line

Rozwiąż szybki test online ze znajomości rodzajników a/an/the. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.