biznesowe-phrasal-verbs-angielski_1
angielskie-idiomy-biznesowe

Zapewne kojarzysz czasowniki złożone – phrasal verbs, które mają szerokie zastosowanie w codziennej komunikacji? Tak, to jeden z tych frustrujących aspektów leksykalnych, który sprawia ogromne problemy większości uczącym się języka angielskiego. Niemniej jednak znajomość choćby kilku podstawowych czasowników złożonych będzie pomocna w rozmowach i korespondencji biznesowej. Jeśli lubisz czytać zagraniczne artykuły to możesz mieć pewność, że prędzej czy później natkniesz się na biznesowe phrasal verbs. Z myślą o Tobie, wybraliśmy 10 ciekawych „frazali”, które rządzą w języku biznesowym. Przeczytaj angielską definicję, przykładowe zdanie i poznaj polskie tłumaczenie. Zachęcamy Cię również do podzielenia się innymi phrasal verbs, które mogą przydać się użytkownikom Gettin’ English.

bail out – to help a person or company in difficult times by offering financial aid
„Our government had to bail that company out of financial difficulty.”
poratować kogoś finansowo / wyciągnąć kogoś z kłopotów

bring forward – to move something to an earlier date or time
„Could we bring the meeting forward to Monday?”
przenieść coś na wcześniejszą datę

bring off – to be very successful in doing something that seems to be challenging
„The CEO told us to increase profits by 10% this month. I’m sure we can bring it off.”
dokonać czegoś, osiągnąć sukces

cash in on – to make good money from a situation or event
„Andrew is currently cashing in on the device that he invented last year.”
wyciągnąć z czegoś korzyść, zarobić na czymś

reklama szkoła językowa nowa1

clock off – to record the time you finish your work by putting a card into a machine
„I usually clock off at 4 p.m.”
wyjść z pracy, rejestrować czas wyjścia

drum up – to try really hard to gain support or increase interest in something
„I am trying to drum up interest in my new project.”
pozyskiwać (np. zainteresowanie), nakręcać coś

fall through – a situation in which a business deal or something else is not completed
„Their dreams of having a company fell through because of lack of funds.”
nie dojść do skutku, nie powieść się

get ahead – to make significant progress in comparison to other people
„Jamie will never get ahead in his job as he’s lazy.”
wyprzedzić, wybić się (np. w karierze)

knuckle down – to get down to work and concentrate on the most important tasks
„You’d better knuckle down or they will give you the sack.”
wziąć się do roboty, zakasać rękawy

measure up – to have enough skills and qualities to perform something
„Will she measure up to their expectations to be respected here?”
być wystarczająco dobrym, dorównywać

You need to login or register to bookmark/favorite this content.