GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Czasowniki modalne – must, may, might, can, could, should

0 126 841

Czasowniki modalne to grupa czasowników, które cechują się pewnymi zależnościami. Zapamiętaj, że zawsze występują przed czasownikiem głównych oraz mają tę samą formę. Tworzą pytania przez inwersję oraz przeczenia z wykorzystaniem partykuły not. Aby szybko opanować ich szerokie zastosowanie warto podzielić je na poniższe kategorie:

Czasowniki modalne – wyrażanie możliwości i umiejętności

CAN

Czasownik modalny can jest często używany do wyrażania zdolności lub możliwości wykonania danej czynności.
 • I can paint very well.
  Umiem ładnie malować.
Często łączy się z czasownikami, które odnoszą się do zmysłów: feel, hear, see, understand, remember, smell.
 • They can’t see anything.
  Niczego nie widzą.

COULD

To forma przeszła czasownika modalnego can. Could odnosi się do umiejętności lub zdolności w przeszłości.
 • I could dance when I was younger.
  Potrafiłam tańczyć jak byłam młodsza.
Podobnie jak forma can, czasownik modalny could łączy się z czasownikami percepcji.
 • You couldn’t remember that.
  Nie mogłeś tego pamiętać.

BE ABLE TO

Wyraża umiejętność i możliwość wykonania czynność, często z naciskiem na konkretną sytuacje, która była trudna.
 • I wasn’t able to pay off the loan. 
  Nie byłem w stanie spłacić pożyczki.
Najczęściej wykorzystuje się be able to po innych czasownikach modalnych, w czasach typu Perfect lub Future.
 • We will be able to finish the project today.
  Będziemy w stanie skończyć ten projekt jeszcze dziś.

Czasowniki modalne – przypuszczenia i prawdopodobieństwo

COULD, MAY, MIGHT

Powyższe czasowniki modalne określają prawdopodobieństwo czy dana czynność będzie mieć miejsce w teraźniejszości lub przyszłości.
 • John may be at work now.
  Być może John jest teraz w pracy.

MUST

Gdy mówimy o sytuacji, w której jesteśmy przekonani, że coś na pewno się wydarzyło lub jest prawdziwe, „must” staje się użytecznym narzędziem. Spójrz na przykład:
 • They exercised all day. They must be tired.
  Ćwiczyli cały dzień. Na pewno są zmęczeni.

CAN’T

Jeśli sytuacja jest niemożliwa i wyrażamy o tym przekonanie stosujemy czasownik modalny can’t.
 • She can’t be a doctor. She studied law.
  Na pewno nie jest lekarzem. Studiowała prawo.

Czasowniki modalne – wyrażanie konieczności

HAVE TO

Czasownik have to nie jest tak naprawdę czasownikiem modalnym, ale często jest stosowany w takim właśnie charakterze. Pamiętaj, że podlega zasadom gramatycznym jak zwykłe czasy. Wyraża: rozkaz lub nakaz, czyjeś polecenie, przepisy prawne
 • You have to pay taxes.
  Musisz płacić podatki.

MUST

Wyraża konieczność, która wynika z naszego wewnętrznego przekonania. Wykorzystujemy ten czasownik modalny tylko w czasie teraźniejszym. W pozostałych przypadkach stosujemy formę have to.
 • I must read this book because it will help me to pass the exam.
  Muszę przeczytać tę książkę gdyż pomoże mi zdać egzamin.
Forma negatywna mustn’t oznacza nie wolno, w związku z tym jeśli chcesz wyrazić, że nie musisz czegoś robić również używasz czasownik have to.
 • You mustn’t smoke here.
  Nie wolno Ci tu palić.
 • She didn’t have to prepare those documents.
  Nie musiała przygotowywać dokumentów.

Czasowniki modalne – udzielanie rad

SHOULD / OUGHT TO

Jeśli chcesz udzielić komuś rady lub cennej wskazówki wykorzystaj te dwa czasowniki modalne. Zwróć uwagę, że ought to ma w sobie partykułę to i jest dużo bardziej formalne niż should.
 • You should learn more English.
  Powinieneś się uczyć więcej angielskiego.
 • They ought to do something for our city.
  Powinni coś zrobić dla naszego miasta.

HAD BETTER

Ta konstrukcja również jest stosowana gdy udzielamy pomocy. Ma jednak mocniejsze zabarwienie niż should i jesteśmy przekonani, że nasza sugestia będzie dobra dla innej osoby.
 • You had better stay in a cheap hotel.
  Lepiej zatrzymajcie się w tanim hotelu.

 

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

E-book czasowniki modalne

Teoria i ćwiczenia w jednym miejscu.

SPRAWDŹ
close-link

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE