GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Future Simple

0 37 158

ZASTOSOWANIE

1. Zamiar w przyszłości z określnikiem czasu.
 • I will study Biology tomorrow.
  Będę się uczył jutro biologii.
2. Składanie obietnic.
 • She promises she will behave better.
  Obiecała, że będzie zachowywać się lepiej.
3. Sugestie, propozycja + shall.
 • Shall we open the window?
  Czy mamy otworzyć okno?
4. Wyrażenie zgody lub odmowy.
 • They won’t go with us.
  Nie pójdą z nami.
5. Prosząc kogoś o przysługę.
 • Will you buy bread for me, please?
  Kupisz mi chleb?
6. Wyrażenie przypuszczeń / opinii po następujących czasownikach:
 • think – myśleć, uważać
 • guess – przypuszczać
 • assume – przypuszczać
 • be sure – być pewnym
 • be afraid – obawiać się
 • suppose – przypuszczać
 • expect – spodziewać się / oczekiwać
 • believe – wierzyć
 • hope – mieć nadzieję
 • probably / possibly / perhaps – być może

 • I think they will call us soon.
  Myślę, że wkrótce do nas zadzwonią.
 • We hope Henry will write a message.
  Mamy nadzieję, że Henry napisze wiadomość.
 • They will probably need our help.
  Prawdopodobnie będą potrzebować naszej pomocy
7. W pierwszym okresie warunkowym (w drugiej części zdania) If+ Present Simple, Future Simple
 • If she finishes her work, she will go jogging in the park.
  Jeśli skończy pracę, pójdzie pobiegać w parku.

 

ZDANIA TWIERDZĄCE

Czas Future Simple jest bardzo prostym sposobem na wyrażenie czynności przyszłych. Funkcję operatora pełni tu will, po którym stawiamy czasownik główny w formie podstawowej; nie musimy więc martwić się o dodatkowe końcówki.

Spójrz sam:

 • She will go to the party next week.
  Pójdzie na imprezę w następnym tygodniu.
 • We will start learning more in the school library.
  Zaczniemy uczyć się więcej w szkolnej bibliotece.

PYTANIA I PRZECZENIA

Pytania tworzymy przez inwersję. Zaprzeczeniem operatora jest will not lub krótsza forma won’t, której używamy głównie w mowie potocznej (zapamiętaj pisownię).
 • Will Eva play handball with us today?
  Czy Ewa zagra dziś z nami w piłkę ręczną?
 • They won’t wait for us at the station.
  Nie zaczekają na nas na dworcu.
Pamiętaj, że bardziej formalnym odpowiednikiem will jest shall.

OKREŚLNIKI CZASU

 • next week / month – w następnym tygodniu / miesiącu
 • tomorrow – jutro
 • in five days – za pięć dni
 • in the (near) future – w (niedalekiej) przyszłości
 • in (2015) – w roku (2015)
 • the day after tomorrow – pojutrze
Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE