konstrukcja it's high time gramatyka angielska gettinenglish

Konstrukcję it’s (high) time stosujemy do wyrażenia polecenia wykonania czynności, której czas właśnie nadszedł lub już minął. W konstrukcji tej możemy użyć bezokolicznika to.

Spójrzmy na przykłady:

It’s time to go.
Już czas iść.

It is time to finish the meeting.
Już czas zakończyć spotkanie.

It’s high time to leave now.
Najwyższy czas, żeby już wyjść.

Często zdarza się, że konstrukcja It’s high time może występować z dopełnieniem, które znajduje się za przyimkiem for. Na przykład:

It’s high time for you to clean your room.
Najwyższy czas, abyś posprzątał swój pokój.

It’s time for us to go on holiday.
Już czas, abyśmy pojechali na wakacje.

Gdy chcemy podkreślić, że wykonanie czynności jest zbyt mocno opóźnione, możemy zastosować inny wariant konstrukcji, w której występuje czas Past Simple, zamiast bezokolicznika. Zwróć uwagę, że po wyrażeniu It’s high time pojawia się podmiot!

It’s high time we started the meeting.
Czas, abyśmy zaczęli spotkanie.

It’s high time John went to a dentist.
Już czas, aby John poszedł do dentysty.

Test online

reklama szkoła językowa nowa1

Sprawdź jak opanowałeś konstrukcję It’s high time. Rozwiąż test poniżej. Kliknij przycisk Rozpocznij test.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.