GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Przysłówek too, enough

1 99 002

W dzisiejszej lekcji gramatycznej poznasz zastosowanie i różnicę między przysłówkami too / enough. Każde wyjaśnienie zostało okraszone dodatkowymi zdaniami z polskim tłumaczeniem. Przeanalizuj przykłady i postaraj się wymyślić własne. Możesz podzielić się nimi w komentarzu.

TOO – zbyt (więcej niż potrzeba)

Przysłówek too zajmuje miejsce przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określa. Warto zwrócić uwagę, że too nadaje nieco negatywne zabarwienie. Zapewne spotkałeś się już z wyrażeniami too much / manyza dużo. Too many jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi, natomiast too much występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi.

It’s too hot outside – na zewnątrz jest zbyt gorąco. (przymiotnik)
Polish is too difficult for Martin – język polski jest zbyt trudny dla Martina (przymiotnik)
I have bought too much milk – kupiłam za dużo mleka (rzeczownik niepoliczalny)
There are too many people in the room – w pokoju jest za dużo osób (rzeczownik policzalny)

Warto zapamiętać, że w języku angielskim nigdy nie stawiamy too przed wyrażeniem przymiotnik + rzeczownik w liczbie pojedynczej bez dodania przedimka a/an!

This is too difficult task   (źle) X
This is too difficult a task   (dobrze)  V

ENOUGH – wystarczająco / dość (tyle, ile potrzeba)

Przysłówek enough zajmuje miejsce za przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określa. W przypadku rzeczownika, enough występuje bezpośrednio przed nim. Często zdarza się, że zapominamy o tej zależności. Kilka przykładów:

Your German isn’t fluent enough – twój niemiecki nie jest wystarczająco biegły (przymiotnik)
Can he do it quickly enough? – czy może to zrobić wystarczająco szybko? (przysłówek)
Do we have enough money? – czy mamy wystarczająco dużo pieniędzy? (rzeczownik)

Przysłówki too / enough występują z konstrukcją bezokolicznikową „to”. Warto zapamiętać tę zasadę.

This tea is too hot to drink! – ta herbata jest zbyt gorąca, by ją wypić
Is Brian  strong enough to lift the box – czy Brian jest na tyle silny, żeby podnieść to pudełko?

Może ci się spodobać również
1 komentarz
  1. Amelia Kłap mówi

    10/10

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE