GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Przysłówek too, enough

1 91 952

W dzisiejszej lekcji gramatycznej poznasz zastosowanie i różnicę między przysłówkami too / enough. Każde wyjaśnienie zostało okraszone dodatkowymi zdaniami z polskim tłumaczeniem. Przeanalizuj przykłady i postaraj się wymyślić własne. Możesz podzielić się nimi w komentarzu.

TOO – zbyt (więcej niż potrzeba)

Przysłówek too zajmuje miejsce przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określa. Warto zwrócić uwagę, że too nadaje nieco negatywne zabarwienie. Zapewne spotkałeś się już z wyrażeniami too much / manyza dużo. Too many jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi, natomiast too much występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi.

It’s too hot outside – na zewnątrz jest zbyt gorąco. (przymiotnik)
Polish is too difficult for Martin – język polski jest zbyt trudny dla Martina (przymiotnik)
I have bought too much milk – kupiłam za dużo mleka (rzeczownik niepoliczalny)
There are too many people in the room – w pokoju jest za dużo osób (rzeczownik policzalny)

Warto zapamiętać, że w języku angielskim nigdy nie stawiamy too przed wyrażeniem przymiotnik + rzeczownik w liczbie pojedynczej bez dodania przedimka a/an!

This is too difficult task   (źle) X
This is too difficult a task   (dobrze)  V

ENOUGH – wystarczająco / dość (tyle, ile potrzeba)

Przysłówek enough zajmuje miejsce za przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określa. W przypadku rzeczownika, enough występuje bezpośrednio przed nim. Często zdarza się, że zapominamy o tej zależności. Kilka przykładów:

Your German isn’t fluent enough – twój niemiecki nie jest wystarczająco biegły (przymiotnik)
Can he do it quickly enough? – czy może to zrobić wystarczająco szybko? (przysłówek)
Do we have enough money? – czy mamy wystarczająco dużo pieniędzy? (rzeczownik)

Przysłówki too / enough występują z konstrukcją bezokolicznikową „to”. Warto zapamiętać tę zasadę.

This tea is too hot to drink! – ta herbata jest zbyt gorąca, by ją wypić
Is Brian  strong enough to lift the box – czy Brian jest na tyle silny, żeby podnieść to pudełko?

Może ci się spodobać również

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

NOWOŚĆ

SPRAWDŹ SWÓJ POZIOM PRZED MATURĄ!

Wypełnij nasz test poziomujący online A1-C1 i sprawdź swój poziom zaawansowania. 
Rozwiąż test!
close-link

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE