relative-clauses-zdania-względne-non-defining-who-which-that

Relative Clauses zdania względne są zdaniami podrzędnymi, w których zawarta jest dodatkowa informacja na temat danej osoby lub przedmiotu. Są często wykorzystywane w życiu codziennym i stanowią nieodłączną część angielskiej gramatyki.

Słownictwo

Poznaj najważniejsze zaimki względne w języku angielskim.

whooznacza kto lub który (odnosi się tylko do osób). The man who invented the telephone was A.G. Bell
which oznacza co, który; używany w odniesieniu do rzeczy / zwierząt. The Vistula, which is the longest river in Poland, flows through Warsaw.
thatoznacza kto, co, który i jest wykorzystywany w odniesieniu do osób, jak i do rzeczy. Zaimek that jest najczęściej stosowany w mowie potocznej. The neighbour that lives upstairs is a surgeon.
whoseoznacza której, którego. Zaimek ten stosujemy w odniesieniu do ludzi. This is a woman whose daughter lives abroad.
whomoznacza którego; zaimek oficjalny stosowany w odniesieniu do osób. The stranger whom I met yesterday was homeless.

Defining Relative Clauses zdania względne ograniczające

Zdania tego typu są stosowane gdy jasno określają ludzi lub przedmioty. Informacja w nich zawarta wyróżnia osobę lub rzecz na tle pozostałych i bezpośrednio odwołuje się do nich. Warto zapamiętać, że zdania ograniczającego nie oddzielamy przecinkiem, jak to zwykliśmy robić w języku polskim.

The man who is running in the park is my brother.

The skirt that is green belongs to me.

Non-Defining Relative Clauses zdania względne opisowe

Zdania opisowe jak sama nazwa wskazuje stanowią dodatkową informację, którą można opuścić bez wprowadzania jakichkolwiek niejasności. Informacja poboczna jest oddzielona przecinkami i jej brak nie wpływa na zachowanie poprawności struktury całego zdania.

reklama szkoła językowa nowa1

Zaimek względny THAT nie jest używany w tego typu zdaniach. Zapamiętaj tę zasadę i nie pomyl się na teście lub egzaminie językowym.

Monica, who is my relative, knows a famous celebrity.

The film Avatar, which I saw last year, has earned a lot of money so far.

Przydatna wskazówka do aktywnej nauki Relative Clauses. Kiedy masz wątpliwości co do zastosowania zdań typu defining / non-defining weź małą kartkę papieru i zakryj dodatkową informację. Postaraj się spojrzeć na zdanie z nieco innej perspektywy. Czy po wyeliminowaniu tego elementu zdania brakuje Ci czegoś co pozwoliłoby Ci na pełne zrozumienie tego co czytasz? Jeśli tak to mowa o defining clauses.

Kiedy można pominąć zaimki względne?

Zaimki względne who, which, that, whom mogą zostać pominięte pod warunkiem, że odnoszą się do dopełnienia. Jeśli opisują podmiot (wykonawcę czynności) powyższe zaimki muszą pozostać w zdaniu, gdyż wprowadzają istotną informację dla odbiorcy. Zapamiętaj również, że stosujemy tę zasadę w przypadku Defining Relative Clauses. Ucz się zawsze na przykładach, a przekonasz się, że zasady gramatyczne nie są trudne.

The book (which) I wanted to buy was really cheap.

The woman (who) we saw a few hours ago was my teacher.

(po zaimku względnym występuje inny podmiot)

This little girl who is holding a balloon is my daughter.

The film which became an international hit will be on TV today.

(po zaimku względnym zastosowano czasownik. Bez niego zdanie traci sens i logikę)

Przyimek w zdaniach względnych

W zdaniach względnych opisowych z przyimkami (at, in, on, for itp.) przyimki zawsze poprzedzają zaimek względny, np.:

My brother, for whom I have been waiting here for long, is going to arrive in a few minutes.

The party at which I was last week ended after midnight.

Nigdy nie stosujemy zaimka z who w takiej samej kombinacji jak powyżej. Jeśli chcemy zamienić zdanie na nieco potoczne, przyimek występuje na końcu zdania.

The man (who) I talked to was my wife’s colleague.

Dodatkowo zdania przydawkowe (względne) można łączyć ze zdaniem głównym za pomocą przysłówków. Najpopularniejszy to where – gdzie.

I will show you the place on the map where she lives.

Test online

Rozwiąż szybki test online ze znajomości Relative Clauses (zdania względne). Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.