there-is-there-are-angielska-gramatyka

Konstrukcja there is / are jest szczególnie pomocna dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Znajomość elementarnej gramatyka przyda Ci się w prostych rozmowach na poziomie podstawowym.

Konstrukcji there is / are użyjemy, gdy chcemy powiedzieć, że coś istnieje lub znajduje się w jakimś miejscu lub czasie.

I. There is – jest, znajduje się

Gdy mowa o rzeczownikach w liczbie pojedynczej należy zastosować konstrukcję there is. Ponieważ wprowadzamy nową informację należy zastosować przedimki nieokreślone a/an dla rzeczowników policzalnych. W przypadku rzeczowników niepoliczalnych zazwyczaj stosujemy some/any. Spójrzmy na przykłady:

There is a cat under the table.
Pod stołem jest kot.

There is some cheese in the fridge.
W lodówce jest trochę sera.

Pytania i przeczenia wprowadza się przy pomocy czasownika to be – być. Aby utworzyć poprawne pytanie wystarczy zastosować tzw. szyk przestawny. Jeżeli chodzi o przeczenia należy wstawić partykułę isn’t. Poniższe przykłady mówią same za siebie:

Is there a key in the basket?
Czy w koszyku znajduje się klucz?

Is there any water in the bottle?
Czy w butelce jest woda?

There isn’t a window in the attic.
Na strychu nie ma okna.

II. There are – są, znajdują się

Konstrukcji there are używa się tylko i wyłącznie z rzeczownikami w liczbie mnogiej. Oznacza to, że nie stosujemy przedimków nieokreślonych a/an! Oczywiście w naturze nic nie ginie więc z powodzeniem można skorzystać z some/any. W przypadku pytań i przeczeń obowiązują te same zasady jak wyżej wspomniane.

There are some people in this room.
W tym pomieszczeniu jest kilka osób.

There aren’t any trees in the garden.
W ogrodzie nie ma żadnych drzew.

Are there any universities in this city?
Czy w tym mieście są jakieś uniwersytety?

III. Kiedy jeszcze zastosujemy there is / are?

Konstrukcja there is / are można zostać użyta w każdym z czasów prostych. W języku angielskim natkniesz się prędzej czy później na czas przeszły Past Simple oraz czas przyszły Future Simple. Sprawdźmy jak wygląda czasownik to be w tych czasach.

reklama szkoła językowa nowa1

Past Simple: was / were

There was a man in the office.
W biurze był mężczyzna.

There were some clothes on the floor.
Na podłodze były ubrania.

Future Simple: will be

There will be snow today.
Dziś będzie padał śnieg.

Test online


Wybierz poprawną formę there is lub there are.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.