GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Court – w sądzie

2 9 173

SŁOWNICTWO

accused – oskarżony
appeal – apelacja
appeal court – sąd apelacyjny
bail – kaucja
be acquitted of all charges – zostać oczyszczonym z zarzutów
be released on bail – zostać wypuszczonym za kaucją
case – sprawa (np. sądowa)
charge – oskarżenie
contempt of court – obraza sądu
convict – skazaniec
courtroom – sala sądowa
defendant – pozwany
diminished capacity – ograniczona poczytalność
evidence – dowody
eyewitness – naoczny świadek
guilty – winny
hearing – przesłuchanie, rozprawa
in custody – tymczasowo aresztowany
in the dock – na ławie oskarżonych
innocent – niewinny
judge – sędzia
jury – ława przysięgłych
justice – sprawiedliwość
lose the case – przegrać sprawę
no-fault divorce – rozwód bez orzekania winy
oath – przysięga
offence – wykroczenie
pass sentence – ogłosić wyrok
perjury – krzywoprzysięstwo
plea of not guilty – nieprzyznanie się do winy
prime suspect – główny podejrzany
prosecutor – oskarżyciel
settle out of court – rozwiązać sprawę polubownie (bez udziału sądu)
stand trial for – stanąć przed sądem za
sue – pozwać, zaskarżyć (kogoś)
sworn deposition – pisemne zeznanie pod przysięgą
testify – zeznawać
testimony – zeznania
trial – proces
verdict – wyrok

NAUKA SŁÓWEK

Sprawdź jak opanowałeś słownictwo. Rozwiąż test online i się przekonaj. Powodzenia!

close-link

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE