GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Adjectives – przymiotniki

0 72 106

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKA

1. Przymiotnik jednosylabowy.

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim nie jest trudne. Należy pamiętać tylko o ważnej zasadzie. Zawsze sprawdzamy z ilu sylab składa się dany przymiotnik. Jeśli mówimy o przymiotnikach krótkich, czyli składających się z jednej sylaby, stopniowanie przebiega w następujący sposób.

GRAMATYKA ANGIELSKA DA SIĘ LUBIĆ
Koniecznie sprawdź jakie publikacje czekają na Ciebie w naszym sklepie online. Od dziś gramatyka angielska nie będzie dla Ciebie problemem. Ucz się szybciej i skuteczniej. Największy wybór e-booków do nauki zagadnień gramatycznych.
Zobacz ofertę
PRZYMIOTNIK STOPIEŃ WYŻSZY STOPIEŃ NAJWYŻSZY
small smaller the smallest
fast faster the fastest
large larger the largest
big bigger the biggest
thin thinner the thinnest
pretty prettier the prettiest

Przeanalizujmy krok po kroku, powyższe przykłady. Tworząc stopień wyższy dodajemy do przymiotnika końcówkę -er. Jeśli przymiotnik jest zakończony na spółgłoskę a jednocześnie poprzedzony pojedynczą samogłoską, wówczas musimy podwoić ostatnią literę (np. wet – wetter). W przypadku, gdy przymiotnik jest zakończony na spółgłoskę „-y”, w jej miejsce wstawiamy -ier.
W stopniu najwyższym, musimy zachować te same zasady ale jak zapewne zauważyłeś wstawiamy przed przymiotnik rodzajnik określony „the” zaś do samego przymiotnika końcówkę -est.

2. Przymiotniki dwu- i więcej sylabowe.

W przypadku przymiotników składających się z dwu lub więcej sylab, stopniowanie przebiega znacznie łatwiej. W stopniu wyższym przed przymiotnikiem umieszczamy słowo more – więcej/bardziej. W stopniu najwyższym będzie to the most – naj

PRZYMIOTNIK STOPIEŃ WYŻSZY STOPIEŃ NAJWYŻSZY
boring more boring the most boring
important more important the most important
useful more useful the most useful
3. Stopniowanie nieregularne.

Oczywiście, zawsze znajdą się jakieś wyjątki ale zapamiętanie ich nie powinno sprawić Ci trudności.
Spójrz na tabelkę.

PRZYMIOTNIK STOPIEŃ WYŻSZY STOPIEŃ NAJWYŻSZY
good better the best
bad worse the worst
far further/farther the furthest/farthest
many more the most
little less the least
old elder the eldest

Różnica między przymiotnikami farther i futher polega na tym, że ten pierwszy odnosi się do odległości zaś ten drugi oznacza „dalszy/dodatkowy” (np. dalsze informacje).
Stopniowanie przymiotnika „old” w takiej formie jak widzimy powyżej gdy jest mowa o członkach rodziny (np. an elder brother – starszy brother).

4. Informacje ogólne

Warto zapamiętać, że w stopniu wyższym używamy than – niż / od ponieważ porównujemy rzeczy / osoby względem siebie.

 • She is taller than her brother.
  Jest wyższa od swojego brata. 

Bardzo często w języku angielskim dokonuje się porównania przy pomocy konstrukcji as … as – tak … jak lub so …as (w przeczeniach). Wówczas przymiotnik występuje w pierwszym stopniu i wstawiamy je w miejsce kropek.

Peter is as clever as other boys in class.

Peter jest tak bystry jak reszta chłopców w klasie.

PRZYMIOTNIKI Z KOŃCÓWKĄ – ED / -ING

1. Przymiotniki zakończone na końcówkę -ed odnoszą się do uczuć osoby mówiącej lub osób w otoczeniu.

bored – znudzony

 • Mr Harris was bored that he almost fell asleep.
  Pan Harris był tak znudzony, że prawie zasnął.

2. Przymiotniki zakończone na końcówkę -ing, opisują rzeczy, wydarzenia lub osoby takimi jakie są.

shocking – szokujący

 • We heard some shocking news on TV.
  Usłyszeliśmy szokujące wiadomości w telewizji.

PRZYSŁÓWEK

Jak wiemy przysłówek odpowiada na pytanie jak? Większość przysłówków tworzymy w prosty sposób – poprzez dodanie do przymiotnika końcówki -ly.

quiet – quietly

 • Our children are sitting quietly in the living room.
  Nasze dzieci siedzą cicho w salonie.

Zapamiętaj tylko niewielkie zmiany w pisowni w przypadku przymiotników zakończonych na poniższe końcówki.

-y zamiana na ily happy – happily
-ic zamiana na -ically automatic – automatically
-le zamiana na -ly probable – probably
-l zamiana na -lly careful – carefully
Końcowe –e zazwyczaj zostaje zachowane; drobny wyjątek to:
true – truly

Tworząc przysłówek z przymiotnika, który już jest zakończony na -ly, nie dodajemy tej samej końcówki ze względów estetycznych. Używamy bardziej opisowej formy „in a … way – dosł. w … sposób)
friendly – in a friendly way

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE