GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Angielski przyimek z rzeczownikiem i czasownikiem

2 12 242

Przyimek to nieodmienna część mowy, która łączy się np. z rzeczownikiem, czasownikiem i nadaje mu zupełnie inny sens. W języku angielskim jak się okazuje przyimki rzadko kiedy odpowiadają przyimkom, które na co dzień stosujemy w języku polskim. Wszystkich kombinacji należy nauczyć się na pamięć – nie ma innej możliwości. Najlepszą metodą oswojenia się z tymi nietypowymi połączeniami jest stosowanie ich w mowie i piśmie. Część z nich zapewne już znasz, ale warto wiedzieć więcej, prawda? Dla lepszego komfortu nauki podzieliliśmy materiał na kategorie i zapisaliśmy wyrażenia w alfabetycznej kolejności. Jeżeli znasz inne przydatne połączenia z przyimkiem, śmiało podziel się nimi w komentarzu.

RZECZOWNIK I PRZYIMEK

access to – dostęp do
addiction to – uzależnienie od
admiration for – podziw
advantage of – zaleta (czegoś)
answer to – odpowiedź na
attitude towards / to – nastawienie wobec
awareness of – świadomość czegoś
ban on – zakaz
belief in – wiara w
cause of – przyczyna czegoś
comment on – komentarz
contribution to – wkład
cure for – lekarstwo na
decrease in – spadek
demand for – popyt na
difference between – różnica pomiędzy
difficulty with – kłopot z czymś
disadvantage of – wada (czegoś)
example of – przykład czegoś

exception to – wyjątek od
excuse for – wymówka
experience in – doświadczenie w
gratitude for – wdzięczność za
influence on – wpływa na
intention of – zamiar
invitation to – zaproszenie na/do
punishment for – kara za
reason for – powód
recipe for – przepis na
reply to – odpowiedź na
request for – prośba o
response to – odpowiedź na
skill at – zdolność
solution to – rozwiązanie
threat to – groźba, zagrożenie
trust in – zaufanie

CZASOWNIK I PRZYIMEK

abstain from – powstrzymywać się od
accuse of – oskarżać o
adapt to – przystosować się do
agree with – zgadzać się z
aim at – kierować coś do kogoś
apologise for – przepraszać za
apply for – ubiegać się o
approve of – pochwalać
ask for – prosić o
beg for – błagać o
believe in – wierzyć w
belong to – należeć do
benefit from – czerpać korzyści z
beware of – wystrzegać się
blame for – obwiniać za
interfere in – wtrącać się do
laugh at – śmiać się z
leave for – wyjechać do
listen to – słuchać czegoś
long for – pragnąć czegoś / tęsknić do czegoś
object to – sprzeciwiać się
prepare for – przygotować się do
prevent from – przeszkodzić w
care for – dbać o
charge with – oskarżyć o
compare with – porównywać do
compliment on – prawić komuś komplementy na jakiś temat
comply with – stosować się do
concentrate on – koncentrować się na
congratulate on – gratulować z okazji
consist of – składać się z

cope with – poradzić sobie z
deal with – poradzić sobie z
depend on – zależeć od
die of – umrzeć z powodu czegoś
differ from – różnić się od
dispose of – pozbywać się czegoś
excel at – wyróżniać się w czymś, być w czymś lepszym od innych
fine for – ukarać grzywną za
forgive for – wybaczać coś
hope for – liczyć na coś, mieć na coś nadzieję
insist on – nalegać na
provide with – zapewnić / dostarczyć coś komuś
punish for – ukarać za
quarrel with – kłócić się z
refer to – odnosić się do
rely on – polegać na
remind somebody of – przypomnieć komuś o
shout at – krzyczeć na
specialise in – specjalizować się w
succeed in – odnieść sukces w
suffer from – cierpieć z powodu
suspect of – podejrzewać o
translate into – tłumaczyć coś na
wait for – czekać na
warn of / against – przestrzegać przed