Angielski w służbie zdrowia - dialogi i słownictwo medyczne

Z myślą o pracownikach służby zdrowia, opracowaliśmy publikację, której celem jest przybliżenie podstawowego słownictwa medycznego. Jeżeli pracujesz jako pielęgniarka, opiekun medyczny lub lekarz, ten wpis z pewnością będzie pomocny w dalszej nauce języka. Dobra znajomość angielskiego w służbie zdrowia to nie tylko atut, ale i konieczność. Poznasz m.in. przykładowy opis stanowiska, oddziały w szpitalu oraz prześledzisz dialog z pacjentem po zabiegu. Nasz wpis dostarczy Ci niezbędnej wiedzy, którą z powodzeniem wykorzystasz w codziennej komunikacji. W niedalekiej przyszłości pragniemy rozwijać dział medyczny o nowe słownictwo oraz artykuły do pobrania. Mamy nadzieję, że bezpłatne materiały, które znajdziesz na Gettin’ English będą pomocne w szpitalu, domach opieki lub przychodniach medycznych. Zaglądaj do nas częściej i ucz się angielskiego za darmo.

Pielęgniarka

Opis stanowiska pracy

Hi, my name’s Joanna Smith and I work as a registered nurse at the Huntington Hospital in New York. It’s one of the largest general hospitals in the city with a few decades of expertise in treating American and overseas patients. It provides a range of medical services in various areas of healthcare.

I think being a nurse gives me a lot of satisfaction even though it’s a difficult job. I usually observe and record the condition of patients, administer drugs and injections, set up drips and blood transfusions. It’s also my duty to prepare patients for operations, check temperature and blood pressure. At times, I am responsible for planning discharges from hospital and supervising junior staff.

registered nurse (RN) – pielęgniarka dyplomowana
general hospital – szpital ogólny
expertise – wiedza specjalistyczna, doświadczenie
treat – leczyć
overseas patients – zagraniczni pacjenci
administer drugs – podawać leki
injection – zastrzyk
set up a drip – przygotować kroplówkę
check temperature / blood pressure – sprawdzać temperaturę / ciśnienie krwi
discharge – wypis (ze szpitala)
supervise – nadzorować
junior staff – stażyści

Szpital

Oddziały i pacjenci

reklama szkoła językowa nowa1

Generally speaking, people don’t like going to hospitals. It’s quite understandable if you look at a large number of wards and constant queues in the waiting room. If you are an outpatient, you probably have a check-up because you have been referred to hospital by your GP. Some patients, who are very ill, need to visit the Accident and Emergency Department (also called Casualty). When it comes to inpatients, their stay is longer and they can be admitted to a hospital for different reasons. There are lots of departments such as the ENT, intensive care unit, neurology, obstetrics, oncology, pediatric and more specialized units. No wonder you can easily get lost in the building if you are a visitor.

ward – oddział
queue in the waiting room – kolejka w poczekalni
outpatient – pacjent leczony ambulatoryjnie
check-up – badanie kontrolne
refer – skierować (np. na badania)
GP (general practitioner) – lekarz rodzinny
Accident and Emergency – ostry dyżur
casualty – oddział nagłych wypadków (BrE)
inpatient – chory hospitalizowany
admit to a hospital – przyjmować do szpitala
ENT – otolaryngologia
intensive care unit (ICU) – oddział intensywnej terapii
obstetrics – położnictwo

Rozmowa z pacjentem po zabiegu

A: Mrs Black, you are back on the ward. How are you feeling after the operation?
B: A bit weak.
A: Does your knee still hurt?
B: Yes, I think it’s very sore. Could you get me more painkillers, please?
A: No problem. How is your dressing?
B: I wish I could take it off. It’s really itchy and uncomfortable.
A: Don’t worry, you will get used to it.
B: Could you check the intravenous cannula in my arm? It’s aching when other nurses administer medications.
A: I’ll get an ice pack and it will relieve your pain.
B: Thank you. Is it normal that I’m feeling dizzy and nauseous?
A: Certainly. Some patients feel sick after the general anaesthesia. OK, I’ll go and get you the ice pack. I’ll be back soon. Try to get some sleep.

weak – słaby
sore – bolesny, obolały
painkiller – środek przeciwbólowy
dressing – opatrunek
take off – zdjąć
itchy – swędzący, gryzący (np. bandaż)
intravenous cannula – kaniula dożylna (wenflon)
aching – bolesny
ice pack – worek z lodem
relieve pain – uśmierzyć ból
feel dizzy – mieć zawroty głowy
nauseous – mający mdłości
general anaesthesia – narkoza

Dodatkowe słownictwo

Sprawdź również dodatkowe słownictwo z nagraniami, które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Poznasz m.in. choroby i symptomy, lekarstwa, leczenie itp. Przy regularnej nauce słówek z Gettin’ English szybko opanujesz bogaty zakres słownictwa, który przyda się na wielu stanowiskach w służbie zdrowia.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.