GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

English homophones – angielskie homofony

0 6 160

W dzisiejszym wpisie chciałbym podzielić się z Tobą pewną kwestią językową, która sprawia problemy uczącym się języka angielskiego. Czy słyszałeś kiedykolwiek o homophones? Jednym mogą nasuwać się różne skojarzenia… Co tu wiele kryć, znajomość angielskich homofonów pomoże, a nie zaszkodzi. Zapraszam do szybkiej lektury.


CZYM SĄ HOMOFONY?

Twoje problemy ze zrozumieniem anglojęzycznych znajomych mogą być spowodowane przez zastosowanie tzw. homofonów. Są to słowa o takiej samej wymowie, ale zupełnie różnej pisowni i znaczeniu. W wielkim skrócie, homo pochodzi z języka greckiego i oznacza „taki sam”. Przykładów nie trzeba szukać daleko. W języku polskim również występują homofony, np. morze/ może, lud/ lód oraz Bóg/ Bug. Jak sam widzisz, poza wymową homofony niewiele mają wspólnego.

Anglicy uwielbiają bawić się językiem, więc przy najbliższej okazji nadstaw uszu, gdy sypną dobrym żartem. Być może będą chcieli sprawdzić Twoją znajomość angielskich homofonów. Ale Ty się nie dasz, bo nauczysz się śpiewająco poniższej listy słówek. Podaję transkrypcję fonetyczną wyrazów i zachęcam Cię do sprawdzenia w słowniku znaczenia nowych słów. Do dzieła!


ad – add  /æd/
air – heir  /eə(r)/
aisle – I’ll – isle  /aɪl/
aren’t – aunt /ɑːnt/
ate – eight  /eɪt
awe – oar /ɔː/
bail – bale  /beɪl/
band – banned /bænd/
bare – bear /beə(r)/
base – bass /beɪs/
be – bee  /biː/
beat – beet  /biːt/
berry – bury /ˈberi/
blew – blue  /bluː/
board – bored  /bɔːd/
but – butt /bʌt/
buy – by – bye  /baɪ/
canvas – canvass  /ˈkænvəs/
ceiling – sealing /ˈsiːlɪŋ/
cell – sell  /sel/
cent – scent  /sent/
cereal – serial  /ˈsɪəriəl/
cite – sight – site  /saɪt/
coarse – course  /kɔːs
core – corps  /kɔː(r)/
cue – queue  /kjuː/
dam – damn  /dæm/
days – daze  /deɪz/
dear – deer   /dɪə(r)
die – dye  /daɪ/
draft – draught   /drɑːft/
feat – feet  /fiːt/
flaw – floor  /flɔː/
flea – flee  /fliː/
for – four
  /fɔː(r)/
grate – great  /ɡreɪt/
hail – hale  /heɪl/
hall – haul   /hɔːl/
hear – here /hɪə(r)/
hi – high  /haɪ/
hoarse – horse  /hɔːs/
idle – idol  /ˈaɪdl/
in – inn  /ɪn/
key – quay  /kiː/
knot – not  /nɒt/
know – no  /nəʊ/
leach – leech  /liːtʃ/
leak – leek /liːk/
lieu – loo  /luː/
meat – meet  /miːt/
pea – pee  /piː/
peer – pier /pɪə(r)/
plain – plane   /pleɪn/
root – route  /ruːt/
rye – wry  /raɪ/
sale – sail  /seɪl/
saw – soar  /sɔː/
sea – see  /siː/
stake – steak  /steɪk/
storey – story  /ˈstɔːri/
sweet – suite   /swiːt/
tale – tail  /teɪl/
way – weigh  /weɪ/
weak – week  /wiːk/
we’d – weed  /wiːd/
wood – would  /wʊd/

Lista angielskich homofonów jest jeszcze długa. Jeśli znasz inne przydatne wyrazy, podziel się nimi w komentarzu.

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE