dopełniacz-saksoński-w-języku-angielskim-possessive

W języku angielskim istnieją dwa proste sposoby na wyrażanie formy dzierżawczej rzeczownika. Dopełniacz saksoński (Saxon Genitive), o którym dziś mowa, nie jest czymś bardzo trudnym i z całą pewnością szybko zapamiętasz jego zastosowanie. Pojawi się również konstrukcja z of, którą już nieraz widziałeś w książkach do gramatyki lub usłyszałeś w filmach anglojęzycznych. Dopełniacz saksoński w języku angielskim odpowiada na pytanie do kogo/ czego przynależy jakaś rzecz. Jeśli chcesz więc powiedzieć książka mojej siostry, to właśnie w tego typu sytuacjach warto zastosować Saxon Genitive. Już teraz sprawdź jak tworzymy dopełniacz saksoński krok po kroku.

DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI ’S

Jeśli chcesz określić przynależność w sytuacji, gdy mowa o ludziach lub zwierzętach wystarczy, że dodasz tzw. possessive ’s (formę dzierżawczą). Apostrof z końcówką -s można również zastosować z wyrażeniami czasu oraz rzeczownikami określającymi niektóre miejsca lub organizacje. Powyższą zasadę możesz śmiało stosować w codziennym życiu w przypadku: rzeczowników w liczbie pojedynczej lub mnogiej, które nie kończą się na -s (są to najczęściej rzeczowniki nieregularne np. children, men, women, people itd.) Spójrz na przykłady.

my sister’s book – książka mojej siostry
Arnold’s gun – broń Arnolda
the teacher’s register – dziennik nauczyciela
her neighbour’s flowers – kwiaty jej sąsiada
this dog’s paw – łapa tego psa
these children’s toys – zabawki tych dzieci
today’s news – dzisiejsze wiadomości
tomorrow’s meeting – jutrzejsze spotkanie
last Friday’s magazine – czasopismo z ubiegłego piątku
Poland’s territory – terytorium Polski
the company’s logo – logo firmy

W przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej, które kończą się na -s, wystarczy dodać sam apostrof! Wymowa w żaden sposób się nie zmienia (unikamy „syczenia”) zaś zastosowanie dopełniacza saksońskiego wynika z kontekstu zdania. Jeśli nazwisko danej osoby kończy się na -s lub -x obie formy są poprawne. Mam dla Ciebie również kilka przykładów.

my friends’ flat – mieszkanie moich przyjaciół
his parents’ garden – ogród jego rodziców
girls’ dresses – sukienki dziewczyn

reklama szkoła językowa nowa1

our clients’ shopping bags – siatki na zakupy naszych klientów
Max’ / Max’s car – samochód Maksa
Mr Jones’ / Mr Jones’s wife – żona pana Jones

CIEKAWOSTKI Z POSSESSIVE ’S

Czy wiedziałeś, że niektóre rzeczowniki w formie possessive ’s mogą istnieć bez drugiego rzeczownika. Nawet jeśli teraz nic ci to jeszcze nie mówi to przypomnij sobie nazwy sklepów z końcówką -s. Tak naprawdę pochodzą one od osób, które tam pracują, zaś rzeczownik shop jest najczęściej pomijanym dodatkiem. Idąc dalej tym tropem dojdziemy również do ciekawej zależności. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek jak powiedzieć „u kogoś” (np. w domu)? Większość osób waha się między at/ in/ on a odpowiedź jest tylko jedna – AT.

the butcher’s (shop) – sklep mięsny
the jeweller’s (shop) – sklep jubilerski
at the florist’s (shop) – w kwiaciarni
the doctor’s (surgery) – gabinet lekarski
at my friend’s (house) – u koleżanki
at my parents’ (house) – u rodziców
the party at Cindy’s (house) – impreza u Cindy

Jeśli rzeczownik jest złożony, formę dzierżawczą ’s dodajemy do ostatniego członu danego rzeczownika.

her father-in-law’s tools – narzędzia jej teścia
Joanne and John’s cat – kot Joanne i Johna

the Queen of England’s crown – korona królowej Anglii
the Prince of Wales’s court – dwór księcia Walii

Mam nadzieję, że zauważyłeś już brak przedimka (a/ an/ the) przed członem, który następuje zaraz po dopełniaczu saksońskim. Poniższe zdania są rzecz jasna niepoprawne:

the cat’s a tail  (poprawna forma the cat’s tail)
men’s the hats (poprawna forma men’s hats)

DOPEŁNIACZ Z OF

W przypadku rzeczy lub stosując długie opisy osób należy zastosować konstrukcję of, która sama w sobie nic nie znaczy, ale daje jasny sygnał do tego, że mamy na myśli dopełniacz w języku angielskim. Możesz ją również zastosować w przypadku instytucji i miejsc.

the centre of the city – centrum miasta
the cover of the magazine – okładka czasopisma
the reputation of this Chinese restaurant – reputacja tej chińskiej restauracji

the son of the man who visited me – syn mężczyzny, który odwiedził mnie
a collection of paintings – kolekcja obrazów
the roof of the building – dach budynku
a lot of cars – dużo samochodów

ĆWICZENIA W TŁUMACZENIACH

Mam nadzieję, że dopełniacz saksoński w języku angielskim nie jest już dla Ciebie czarną magią. Na zakończenie tego artykułu, chcemy zachęcić Cię do zabawy w tłumaczenia. Spójrz na poniższe polskie zdania i postaraj się je przetłumaczyć najlepiej jak tylko potrafisz wykorzystując przy tym dopełniacz saksoński ’s lub konstrukcję z of. W niektórych przypadkach obie formy są poprawne. Pozostaw swoje pomysły w komentarzu. Powodzenia!

1. To jest dom mojego sąsiada.
2. Poniedziałkowe spotkanie było bardzo nudne.
3. Kupuję świeże owoce w warzywniaku.
4. Muszę naprawić rower mojego młodszego brata.
5. Czy czytasz czasopisma dla kobiet?
6. W tym tygodniu zostaję u rodziców.
7. Kawiarnia Petera jest bardzo nowoczesna.
8. Dostaniemy wyniki z egzaminu w przyszłym tygodniu.
9. Podpisz to na dole strony.
10. Spędziła noc u swojego chłopaka.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.