dziki-zachod-malarstwo-angielski-online-gettinenglish

Rzeczywistość Dzikiego Zachodu pędzlem malowana

Wydawałoby się, że rzeczywistość wiernie można uchwycić tylko za pomocą aparatu lub kamery. Jednak są mistrzowie pędzla, którzy potrafią przenieść na płótno (canvas) nawet najdrobniejszy szczegół z otaczającego nas świata. Wyobraźnia w połączeniu z talentem może przynieść niewiarygodne (incredible) efekty, czego najlepszym przykładem są obrazy Alfredo Rodriguez’a.

Odzwierciedlenie rzeczywistości w sztuce

Zagadnieniem tym interesowali się już najwięksi myśliciele starożytności, nadając mu rangę jednej z najważniejszych kategorii estetycznych. Najpierw Platon w swoich dialogach Ion oraz Państwo, następnie jego uczeń Arystoteles w swym dziele Poetyka, podkreślił istotę relacji między sztuką a otaczającym człowieka światem. O sztuce pisał również Horacy, według którego poeta jest jak pszczoła zbierająca nektar z różnych kwiatów i przetwarzająca go na własny, niepowtarzalny (inimitable), indywidualny miód.

W efekcie filozoficznych rozważań sformułowano pojęcie mimesis oznaczające z gr. naśladowanie, podobieństwo, imitacja. Zdaniem Platona mimesis to odtwarzanie rzeczywistości, którą można poznać zmysłami, a zatem tworzenie iluzji tej rzeczywistości poprzez swego rodzaju kopiowanie. Trzeba jednak zauważyć, że dla filozofów starożytnych (ancient) dzieła natury są idealne, dlatego też artysta, chcący je odtworzyć w swoim dziele, staje przed bardzo trudnym zadaniem. Stąd wierne naśladowanie rzeczywistości, mimesis, nie polega na całkowitym kopiowaniu, ale poznawaniu świata poprzez zmysły, a następnie odzwierciedlaniu (reflection) zjawisk i praw natury.

Tym samym, wypada zgodzić się z Arystotelesem, który twierdził, że artysta, odtwarzając rzeczywistość, w pewnym stopniu ją uzupełnia – oczywiście o własne indywidualne doznania (sensation). Artysta dzieła natury przedstawia więc w swoim dziele, które, ze względu na poznanie zmysłowe, obok zasady mimesis nosi ślad subiektywizmu.

Alfredo Rodriguez

W wyjątkowy sposób uchwycił na płótnie piękno i niesamowitość Dzikiego Zachodu.

reklama szkoła językowa nowa1

Zasada wiernego naśladowania rzeczywistości przebija z obrazów Alfredo Rodriguez’a, który w wyjątkowy sposób uchwycił na płótnie piękno i niesamowitość Dzikiego Zachodu (w historii zwanego jako Old West). Artysta urodził się w Meksyku, obecnie mieszka w Kalifornii, a jego dzieła są znane zarówno w kraju, jak i za granicą, gdzie były prezentowane na wielu wystawach (exhibition).

Alfredo Rodriguez rozwijał swój talent malarski już od najmłodszych lat. Gdy jako dziecko zdobywał w szkole wiedzę i umiejętności, równocześnie doskonalił swoją technikę malarską. Malarstwo od zawsze było więc nieodłączną i ważną częścią jego życia. Będąc dzieckiem, tworzył ilustracje życia codziennego i portrety (portrait) swoich bliskich. Już w wieku zaledwie 6 lat otrzymał profesjonalny zestaw akwareli (watercolour) od swej matki, która szybko dostrzegła i doceniła ogromny talent swego syna. Rodriguez urodził się w jedenastoosobowej rodzinie, a zdolności malarskie często wykorzystywał, by wesprzeć finansowo rodzinę.

Od 1968 roku Alfredo Rodriguez nieprzerwanie cieszy się uznaniem prywatnych kolekcjonerów sztuki, publicznych instytucji kulturalnych i krytyków na całym świecie. Za swoją twórczość otrzymał wiele cennych nagród przyznawanych przez prestiżowe organizacje. Wśród niech jest nagroda “1991 Artist of the Year ” przyznana przez Favell Museum of Western Art in Klamath Falls w Oregonie, gdzie wiele jego obrazów na stałe weszło do kolekcji.

Ponadto, obrazy Rodriguez’a są częścią kolekcji takich muzeów, jak Leanin’ Tree Museum w Boulder oraz Colorado and the Booth Museum w Georgii. Wiele dzieł artysty trafiło również do rąk prywatnych kolekcjonerów (art collector). Jego twórczość została szeroko opisana zarówno w książkach, jak artykułach publikowanych w znanych czasopismach. Natomiast prace wykorzystano jako ilustracje do podręczników i publikacji poświęconych historii Stanów Zjednoczonych.

Część druga artykułu już niedługo na Gettin’ English.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.