future-continuous-czasy-przyszłe-ćwiczenia-wyjaśnienie-gramatyka

Zastosowanie

Czas Future Continuous służy do opisywania czynności, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości. Czas ten cechuje się ciągłością; nie jest to czynność dokonana.

This time next week I will be lying on the beach.
O tej porze w następnym tygodniu będę leżeć na plaży

At 10 tomorrow I’ll be waiting for John in a cafe.
Jutro o godzinie dziesiątej będę czekać na John’a w kawiarni.

Często czas Future Continuous ma formę grzecznościową gdy prosimy kogoś o przysługę.

Will you be using this computer? I’d like to write an important report.
Czy będziesz korzystał z tego komputera? Chciałabym napisać ważne sprawozdanie.

Will you be reading that magazine? Can I borrow it?
Czy będziesz czytała to czasopismo? Mogę pożyczyć?

Zdania twierdzące

Jak sama nazwa wskazuje, czas ten będzie mieć elementy czasu Future Simple tj. will. Dodatkowo musimy dopisać czasownik be (bez jakiejkolwiek zmiany) a także czasownik główny z końcówką -ing.

reklama szkoła językowa nowa1

WILL BE – CZASOWNIK + ING

George will be eating dinner when you call him at 3 p.m.
Jerzy będzie jadł obiad gdy zadzwonisz do niego o godzinie 15:00.

My parents will be flying by plane on Wednesday at 9 a.m.
Moi rodzice będą lecieć samolotem w środę o 9:00.

future-continuous-ćwiczenia

czasy-przyszle-angielski-cwiczenia

Pytania i przeczenia

Zasada tworzenia pytań i przeczeń jest taka sama jak w czasie Future Simple. Mianowicie w pytaniu stosujemy inwersję zdania (will pojawia się przed osobą), natomiast przeczenie wymaga użycia: will not = won’t. Reszta zdania pozostaje bez zmian.

Will he be watching TV when I come back home?
Czy on będzie oglądać TV gdy wrócę do domu?

They won’t be sitting in the office tomorrow at 3 p.m.
Jutro nie będą siedzieć w biurze o godz. 15.

Testy on-line

Rozwiąż szybki test online ze znajomości czasu Future Continuous. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.