future-continuous-czasy-przyszłe-ćwiczenia-wyjaśnienie-gramatyka

Zastosowanie

Czas Future Continuous służy do opisywania czynności, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości. Czas ten cechuje się ciągłością; nie jest to czynność dokonana.

This time next week I will be lying on the beach.
O tej porze w następnym tygodniu będę leżeć na plaży

At 10 tomorrow I’ll be waiting for John in a cafe.
Jutro o godzinie dziesiątej będę czekać na John’a w kawiarni.

Często czas Future Continuous ma formę grzecznościową gdy prosimy kogoś o przysługę.

Will you be using this computer? I’d like to write an important report.
Czy będziesz korzystał z tego komputera? Chciałabym napisać ważne sprawozdanie.

Will you be reading that magazine? Can I borrow it?
Czy będziesz czytała to czasopismo? Mogę pożyczyć?

POLECAMY SZKOŁĘ:reklama szkoła językowa nowa1

Zdania twierdzące

Jak sama nazwa wskazuje, czas ten będzie mieć elementy czasu Future Simple tj. will. Dodatkowo musimy dopisać czasownik be (bez jakiejkolwiek zmiany) a także czasownik główny z końcówką -ing.

WILL BE – CZASOWNIK + ING

George will be eating dinner when you call him at 3 p.m.
Jerzy będzie jadł obiad gdy zadzwonisz do niego o godzinie 15:00.

My parents will be flying by plane on Wednesday at 9 a.m.
Moi rodzice będą lecieć samolotem w środę o 9:00.

future-continuous-ćwiczenia

czasy-przyszle-angielski-cwiczenia

Pytania i przeczenia

Zasada tworzenia pytań i przeczeń jest taka sama jak w czasie Future Simple. Mianowicie w pytaniu stosujemy inwersję zdania (will pojawia się przed osobą), natomiast przeczenie wymaga użycia: will not = won’t. Reszta zdania pozostaje bez zmian.

Will he be watching TV when I come back home?
Czy on będzie oglądać TV gdy wrócę do domu?

They won’t be sitting in the office tomorrow at 3 p.m.
Jutro nie będą siedzieć w biurze o godz. 15.

Testy on-line

Rozwiąż szybki test online ze znajomości czasu Future Continuous. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ