GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski
Poznaj wszystkie wpisy z tej kategorii

Konstrukcje gramatyczne

Articles – przedimki a, an, the

PRZEDIMKI NIEOKREŚLONE A / AN 1. Przedimka nieokreślonego a stosujemy przed rzeczownikiem rozpoczynającym się od spółgłoski w liczbie pojedynczej. Mark is a teacher. Mark jest nauczycielem. Przedimek nieokreślony an stawiamy również przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej z tą różnicą, że rozpoczyna się on od samogłoski (a, e, i, o,…
Czytaj więcej...