GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Linking words spójniki

0 92 657

Linking words spójniki w języku angielskim odgrywają ważną rolę w prawidłowym przekazie informacji. Najprościej mówiąc funkcją spójnika jest łączenie zdania nadrzędnego z podrzędnym. Pomagają w przejściu z jednej myśli do drugiej i są niezwykle przydatne gdy piszesz wypracowanie lub wiadomość mailową. Rzecz jasna spełniają ważną rolę w języku mówionym, ale niekiedy ich wydźwięk może być bardzo oficjalny.

GRAMATYKA ANGIELSKA DA SIĘ LUBIĆ
Koniecznie sprawdź jakie publikacje czekają na Ciebie w naszym sklepie online. Od dziś gramatyka angielska nie będzie dla Ciebie problemem. Ucz się szybciej i skuteczniej. Największy wybór książek do nauki zagadnień gramatycznych.
Zobacz ofertę

NAJWAŻNIEJSZE ANGIELSKIE SPÓJNIKI

  • Although – mimo, że / chociaż

Spójnik ten występuje na początku lub w środku zdania.

James got the job although he had no qualifications.

Spójnik though (jednakże, mimo to, choć) spełnia tę samą funkcję co although. Może występować na początku, w środku lub na końcu zdania.

Though it may seem funny, I decided to take part in the dancing competition.
We invested a lot of money in our business. It was profitable for a while, though.

  • Despite – pomimo

Występuje na początku zdania lub pomiędzy zdaniem nadrzędnym, a podrzędnym. Łączy się zarówno z rzeczownikiem jak i formą gerund. Zamiennie możesz również stosować spójnik in spite of.

Despite all my work, we didn’t manage to finish the project on time.
In spite of being tired, they went to the party with us. 

  • Besides – oprócz

Stosujemy z rzeczownikiem lub formą gerund.

There was someone else in the waiting room besides me.

  • However – jednakże, lecz

Występuje na początku lub końcu zdania. Może być również przerywnikiem po pierwszym słowie w zdaniu.

She can be rude at times. However, I like her company.
The criminal was caught red-handed. The man, however, denied committing a crime.

  • Otherwise – w przeciwnym razie.

Występuje przed zdaniem, które wprowadza.

Exercise more, otherwise you’ll put on weight.

  • therefore – więc, zatem

Jest formalnym odpowiednikiem spójnika so (więc, dlatego)

I didn’t know anyone at the conference, therefore I felt uneasy.

  • since, as, for – ponieważ

Powyższe spójniki występują na początku zdań, które wprowadzają

Since it was hot outside, I stayed at home.
As we forgot to pay the bill, they cut off power in our house.
I insulted them, for I was drunk.

Spójnik ten występuje na początku zdania, które wprowadza i można go stosować zamiennie z nevertheless.

He’s lazy, yet he gets good marks at school.
That’s an expensive trip. Nevertheless, a lot of people are ready to pay more for an exotic adventure.

  • in order to – aby, żeby

Określa cel i odpowiada na pytania: dlaczego, po co? Potocznym odpowiednikiem jest spójnik to.

I got up early in order to see the sunrise.
I went to a bookshop to buy a new book.

  • either … or – albo … albo

Spójnik, który występuje tylko i wyłącznie w zdaniach twierdzących. W przeczeniach stosujemy neither … nor (ani … ani). Zwróć uwagę, że nie stosujemy podwójnego przeczenia!

In the afternoon, I drink either tea or coffee.
Neither Mark nor Peter knew about the accident.

Poznaj również inne popularne spójniki w języku angielskim. Stosuj jej często, aby Twoje wypowiedzi były klarowne i w pełni zrozumiałe dla drugiej osoby.

Wyraz łączący

and
but
or
that
while/whereas
before
after
till/until
because
if/unless
than
as…as
as a result
as a consequence
both…and
as long as
due to
thus
owing to
as well as
prior to
so that
moreover

Tłumaczenie

i/ a
ale
lub
że
podczas gdy
zanim
po tym jak/ kiedy już
dopóki
ponieważ
jeśli/ chyba, że
niż
tak…jak
w rezultacie
w związku z tym
zarówno…jak i
jeśli tylko
z powodu
w ten sposób, tak więc
z powodu, ponieważ
jak również
przed czymś/ wcześniej od czegoś
po to, aby
co więcej/ prócz tego

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

E-book czasowniki modalne

Teoria i ćwiczenia w jednym miejscu.

SPRAWDŹ
close-link

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE