Określniki so i such są stosowane w języku angielskim w celu wzmocnienia przymiotnika lub przysłówka, z którym występują. Poznaj różnice i przekonaj się, że ich szerokie zastosowanie przyda się w każdej rozmowie lub wypowiedzi pisemnej.

SO – taki, taka, takie

Przysłówek so umieszcza się przed samym przymiotnikiem lub przysłówkiem, aby podkreślić daną cechę. Często łączy się również z wyrażeniem so …that (taki …, że ) oraz much/many.

It is so hot today.
Dziś jest tak gorąco.

Your sister is so beautiful.
Twoja siostra jest taka piękna.

The weather was so nice that we decided to go jogging.
Pogoda była tak piękna, że zdecydowaliśmy się pójść pobiegać.

Mike spoke so quickly that I couldn’t understand what he wanted to say.
Mike mówił tak szybko, że nie zrozumiałem co chciał powiedzieć.

Czy spotkałeś się kiedykolwiek z emfatycznym zastosowaniem so w zdaniu? Szyk zdania wygląda następująco: so – przymiotnik – (a/an) rzeczownik.

It’s so amazing a story.
To taka niesamowita historia.

This is so difficult a task.
To tak skomplikowane zadanie.

SUCH  – taki, taka, takie

Po such należy zastosować przymiotnik z rzeczownikiem lub sam rzeczownik. Pamiętaj o dodaniu rodzajnika a/an po such jeśli rzeczownik jest policzalny i w liczbie pojedynczej. Przedimki nieokreślone a/an nie występują jeżeli rzeczownik jest niepoliczalny lub wyraża liczbę mnogą! Podobnie jak z so, możesz zastosować konstrukcję such … that (taki … że)

Mike was such a good student that he got a scholarship.
Mike był tak dobrym studentem, że dostał stypendium

You’ve got such patience that you could become a teacher.
Masz taką cierpliwość, że mógłbyś zostać nauczycielem.

It was such a good movie.
To był taki dobry film.

Mamy nadzieję, że określniki so i such nie sprawią Ci już trudności. Rozwiąż dodatkowe ćwiczenia online i sprawdź jak opanowałeś materiał.

Test online

reklama szkoła językowa nowa1

Wybierz so lub such.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.