GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Past Perfect

0 58 081

ZASTOSOWANIE

Jedna czynność dokonała się dużo wcześniej przed drugą i widzimy wyraźny odstęp czasowy pomiędzy tymi zdarzeniami.

GRAMATYKA ANGIELSKA DA SIĘ LUBIĆ
Koniecznie sprawdź jakie publikacje czekają na Ciebie w naszym sklepie online. Od dziś gramatyka angielska nie będzie dla Ciebie problemem. Ucz się szybciej i skuteczniej. Największy wybór książek do nauki zagadnień gramatycznych.
Zobacz ofertę

Popatrz na poniższy przykład:

 • Before I came back home, I had done the shopping.
  Zanim wróciłem do domu, zrobiłem zakupy.

Gdy stosujemy określniki czasu warto zapamiętać, po których występuje czas zaprzeszły Past Perfect, a po których czas przeszły prosty Past Simple.

PAST SIMPLE

when – gdy / kiedy

before – zanim

by the time – zanim

PAST PERFECT

after – po

until – aż do

 • By the time Jim set up a business, he had taken out a loan.
  Zanim Jim założył interes, wziął kredyt.

Bardzo często czas Past Perfect jest nazywany czasem zaprzeszłym. Konstrukcja jest podobna do czasu Present Perfect. Mianowicie, operatorem jest had, który jest taki sam dla wszystkich osób, zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Co więcej czasownik główny wymaga formy Past Participle (potocznie mówiąc III forma z tabelki czasowników nieregularnych lub końcówkę –ed w przypadku czasowników regularnych).

HAD – PAST PARTICIPLE

Cenną wskazówką do zapamiętania jest, że czas Past Perfect prawie zawsze występuje z czasem przeszłym prostym Past Simple. Z pewnością poniższy obrazek pomoże Ci zrozumieć tę zależność.

 • had learnt English before I went to New York
  Nauczyłem się angielskiego zanim wyjechałem do Nowego Jorku.

PYTANIA I PRZECZENIA

Pytania tworzymy poprzez inwersję tj. przestawienie had na początek zdania z zachowaniem formy Past Participle. Przeczenie ma taką samą zależność, pamiętajmy tylko o operatorze w formie hadn’t bezpośrednio po osobie.

 • What had you done before you visited me?
  Co zrobiłeś zanim mnie odwiedziłeś?
 • We hadn’t seen that movie by the time we went to the cinema with them.
  Nie widzieliśmy tego filmu zanim poszliśmy z nimi do kina.

Rozwiąż szybki test online ze znajomości czasu Past Perfect. Powodzenia!

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE