GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Jak napisać pełnomocnictwo po angielsku?

0 52 859

Czy zastanawiałeś się jak napisać dobre pełnomocnictwo po angielsku? Mamy dla Ciebie kilka gotowych wzorów i porad, które pomogą Tobie stworzyć proste upoważnienie.

PEŁNOMOCNICTWO PO ANGIELSKU – PORADY

korespondencja-biznesowa-wyd-2-gettinenglishKorespondencja biznesowa po angielsku dla większości osób to żmudny proces redagowania różnorodnych pism. Najczęściej musimy pamiętać, aby posługiwać się językiem oficjalnym, pozbawionym wyrażeń wartościujących i emocjonalnych. Bardzo często tworzenie listów sprowadza się do opanowania podstawowych zwrotów i gotowych szablonów, które najczęściej występują w korespondencji z partnerami biznesowymi.

Zajrzyj do środka

W tym artykule podsuniemy kilka gotowych rozwiązań, które ułatwią Tobie codzienną pracę w biurze. Pełnomocnictwo po angielsku (power of attorney – POA), o którym dziś będzie mowa jest upoważnieniem do wykonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy (principal). Jeśli przygotowujesz tego typu pisma w swojej pracy, to świetnie trafiłeś. Poniżej znajdziesz sprawdzone wzory pełnomocnictwa po angielsku wraz z tłumaczeniem i słownictwem, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Zaczynamy!

PRZYKŁADY PEŁNOMOCNICTWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

  • Przykład 1
This power of attorney is made on (….) and gives full authority to John Peters to act on behalf of our company ABC over a six-month period. Mr Peters is especially entitled to represent our firm during all lawsuits on the territory of the United Kingdom where our company is involved.
______________
Niniejsze pełnomocnictwo sporządzone dnia (….) upoważnia Pana Johna Peters w  pełni do działania w imieniu naszej firmy ABC na okres 6 miesięcy. Pan Peters upoważniony jest zwłaszcza do reprezentowania naszej firmy podczas wszystkich procesów na terenie Zjednoczonego Królestwa, a które dotyczą naszej firmy.

authority – moc, pozwolenie, upoważnienie
act on behalf of – reprezentować kogoś
entitled to – upoważniony do
lawsuit – proces sądowy

  • Przykład 2
I hereby grant Mr Marek Kowalski, possessing the ID no. (….), the authority to conclude on behalf of our company contracts concerning trade agreements. All of the rights herein granted shall commence on (….) and remain in full force and effect until (….) or unless specifically extended or rescinded at an earlier time by either party. 
______________
Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Panu Markowi Kowalskiemu legitymującego się dowodem nr  (….) do zawierania w imieniu naszej firmy umów handlowych. Wszelkie prawa nadane mu na mocy niniejszego pełnomocnictwa, wchodzą w życie dnia (….) i będą uważane za w pełni obowiązujące do dnia (….), o ile nie zostaną w sposób wyraźny przedłużone lub odwołane wcześniej przez którąkolwiek ze stron.

hereby – niniejszym
conclude – zawierać (umowy)
concerning – dotyczące
trade agreement – umowa handlowa
herein – tu (w tym dokumencie)
grant – udzielać, przyznawać
commence – rozpoczynać się
remain in full force and effect – pozostawać w pełnej mocy
rescind – odwoływać, anulować
party – strona (umowy)

CO MOŻE JESZCZE ZNALEŹĆ SIĘ W ANGIELSKIM PEŁNOMOCNICTWIE?

Na zakończenie dzisiejszego wpisu mam dla Ciebie jeszcze kilka zwrotów, które często pojawiają się w pełnomocnictwie po angielsku. Wybierz najciekawsze zwroty i postaraj się je zastosować w swojej korespondencji biznesowej.


act in my capacity – działać w moim imieniu
amendment – poprawka, nowelizacja
appoint – wyznaczać
as follows – jak następuje
attorney in fact/ agent – pełnomocnik
authorization – upoważnienie
be it known that – podaję do wiadomości, że …
designate – wyznaczać (np. pełnomocnika)
empower – upoważniać
execution – spełnienie (np. woli), wykonanie
exercise – skorzystać (z prawa do czegoś)
expire – upływać, tracić ważność
fixed period – określony termin
hereinafter – w dalszym ciągu niniejszego pisma
incur – ponosić (np. ryzyko, koszta)
irrevocable – nieodwołalny
legal capacity – zdolność prawna
proxy – pełnomocnik
revoke – odwoływać (np. pełnomocnictwo)
sealed – opatrzono pieczątką
signed – podpisano
subject to – podlegający czemuś
terminate – zakończyć, rozwiązać (np. umowę)
terms and conditions – obowiązujące warunki
the undersigned – niżej podpisany
within the scope of – w zakresie (czegoś)

Teraz już wiesz jak stworzyć proste pełnomocnictwo po angielsku. Jeśli masz inne pomysły jak jeszcze można napisać upoważnienie, podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem w komentarzu. Nie zapomnij podzielić się tym wpisem ze znajomymi z pracy.

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE