present-perfect-continuous-gramatyka-ćwiczenia-angielski

Zastosowanie

Opis czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej. W odróżnieniu od czasu Present Perfect, forma Continuous ma charakter ciągły; nacisk kładziemy na długość trwania czynności.

have been working as a teacher for 10 years.

Pracuję jako nauczyciel od 10 lat.

She has been waiting for Joe outside since 4 p.m.
Czeka na Joe na zewnątrz od godziny 16:00.

Opis czynności, które niedawno się zakończyły lub w dalszym ciągu trwają, w szczególności gdy widzimy ich wyraźny skutek w teraźniejszości.

Nick has been jogging. That’s why he is exhausted.

Nick biegał. Jest więc wyczerpany.

 

reklama szkoła językowa nowa1

Look at them. They’re dirty. They have been working in the garden.

Popatrz na nich. Są brudni. Pracowali w ogrodzie.

Zdania twierdzące

HAVE/HAS BEEN – CZASOWNIK +ING

 

Czas Present Perfect Continuous składa się z czasownika posiłkowego have/has + been oraz czasownika głównego z końcówką -ing.

We have been doing homework for an hour.

Odrabiamy zadanie domowe od godziny.

It has been raining heavily all day.

Pada intensywnie przez cały dzień.

present-perfect-continuous-ćwiczenia
czasy-terazniejsze-angielski-cwiczenia

Pytania i przeczenia

PYTANIAPRZECZENIA
Formę pytającą tworzymy poprzez przestawienie operatora have lub has przed osobęAby utworzyć przeczenie wystarczy jedynie dodać partykułę „not” do czasownika posiłkowego have/has
Has Jenny been studying law since 2012? – Czy Jenny studiuje prawo od roku 2012?I haven’t been playing handball for over a month. – Nie gram w piłkę ręczną od ponad miesiąca.
What have you been doing here all this time? – Co tu robiłeś przez cały ten czas?My sister hasn’t been eating meat since she became a vegetarian.- Moja siostra nie jada mięsa od kiedy została wegetarianką.

Określniki czasu

Zarówno w czasie Present Perfect jak i czasie Present Perfect Continuous korzystamy tych samych okoliczników czasu. Typowe wyrażenia  najczęściej stosowane w tym czasie gramatycznym to for i since, które określają m.in:

since-fore-present-perfect continuous-gramatyka angielska-gettinenglish

Testy online

Rozwiąż szybki test online ze znajomości czasu Present Perfect Continuous. Powodzenia!

Wykonaj szybki test online ze znajomości czasu Present Perfect Continuous. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.