present-perfect-gramatyka-angielska-ćwiczenia-online

Czas Present Perfect jest jednym z najważniejszych czasów gramatycznych, który jest stosowany dość często w języku angielskim. W tym artykule przybliżamy najważniejsze kwestie, które należy znać, aby Present Perfect stał się jasny. Jeśli chcesz dodatkowo ćwiczyć mówienie, sprawdź nasz najnowszy wpis w sekcji Mów Gramatycznie lub pobierz już teraz nasz ebook z praktycznymi zadaniami.

Czasu Present Perfect użyjemy do opisania:

czynności, które wydarzyły się w niedalekiej przeszłości, zaś skutki są nadal widoczne w teraźniejszości np.:

Amy has broken her leg.
Amy złamała nogę. ( Np. kilka dni temu; nadal ma ją w gipsie)

czynności, które się dokonały, ale czas jeszcze się nie zakończył np.:

Have you spoken to Henry this week?
Czy rozmawiałeś z Henrym w tym tygodniu? (Ten tydzień jeszcze się nie skończył)

opisy doświadczeń życiowych (nie dotyczy osób, które już nie żyją) np.:

have been to many exotic countries.
Byłem w wielu egzotycznych krajach.

Zdania twierdzące

Czas Present Perfect opisuje czynność wciąż wykonywaną w trwającym nadal okresie czasu (np. today, this week/ month/ year). Charakteryzuje się tym, że składa się on z czasownika posiłkowego have/has oraz z trzeciej formy czasownika głównego Past Participle.

HAVE/ HAS – PAST PARTICIPLE

reklama szkoła językowa nowa1

Czasownik, który ma odmianę regularną tworzymy tak jak w przypadku czasu Past Simple, czyli poprzez dodanie końcówki -ed.
Przykłady:

watch – watched      talk – talked      smoke – smoked

ZDANIE ANGIELSKIEPOLSKIE TŁUMACZENIE
I have lived in Spain for 3 years.Mieszkam w Hiszpanii od 3 lat.
It has rained a lot recentlyOstatnio pada sporo deszczu.
I haven’t spoken to him since Sunday.Nie rozmawiałem z nim od niedzieli.

W czasie Present Perfect nie określamy dokładnie kiedy czynność miała miejsce (jak w czasie przeszłym Past Simple). Najczęściej stosujemy poniższe wyrażenia:

ANGIELSKIE SŁÓWKOTŁUMACZENIE
alreadyjuż
justwłaśnie
recentlyostatnio
latelyostatnio
never beforenigdy dotąd
beforewcześniej
nevernigdy
everkiedykolwiek
since last Monday / Sundayod zeszłego poniedziałku/niedzieli…
for three weeks / monthsod trzech tygodni/miesięcy
present-perfect-ćwiczenia-gramatyczne-angielski
czasy-terazniejsze-angielski-cwiczenia

Pytania i przeczenia

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy stosując szyk przestawny. W tym przypadku operator have/ has znajduje się bezpośrednio przed podmiotem.

have read this book.
Przeczytałem tę książkę.


Have 
you read that book?
Przeczytałeś tamtą książkę?

W pytaniach niekiedy stosujemy przysłówek ever. Możemy więc zadać pytanie, czy osoba kiedykolwiek wykonywała określoną czynność.

Have you ever seen this film?
Czy widziałeś kiedykolwiek ten film?

Przeczenia w czasie Present Perfect tworzymy, tak jak we wszystkich czasach, czyli poprzez dodanie słówka not do operatora. W języku potocznym używamy najczęściej haven’t/ hasn’t.

I haven’t (have not) cooked  dinner yet.
Nie ugotowałam jeszcze obiadu. 


Testy online

Rozwiąż szybki test online ze znajomości czasu Present Perfect. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.