GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Struktura przedsiębiorstwa

0 9 623

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jasno określa układ stanowisk oraz powiązania komórek organizacyjnych wewnątrz firmy. Hierarchia struktury danego przedsiębiorstwa może być jednolita lub wieloliniowa. Każde z powyższych rozwiązań ma oczywiście swoje wady i zalety. Nasi lektorzy opracowali dla Ciebie najpopularniejsze słownictwo biznesowe, abyś poznał jak przedstawia się struktura organizacyjna przedsiębiorstwa po angielsku. Możesz również podzielić się w komentarzu innymi przydatnymi wyrażeniami, które odnoszą się do podanej tematyki.

NAJLEPSZE ANGIELSKIE KSIĄŻKI DO BUSINESS ENGLISH
Szukasz idealnych książek i samouczków do nauki języka angielskiego biznesowego? Sprawdź propozycję książek do Business English i naucz się przydatnych zwrotów związanych z biznesem.
Zobacz ofertę

SŁOWNICTWO

answerable – być odpowiedzialnym przed kimś
assign – oddelegować
authority – władza, uprawnienie
board member – członek zarządu
board of directors – zarząd
board room – sala posiedzeń
branch office – filia, biuro
oddziału
business sector – sektor działalności gospodarczej
chain of command – hierarchia służbowa
chairman – prezes, przewodniczący (BrE)
chief accountant – główny księgowy
chief buyer – główny zaopatrzeniowiec
clerical staff – pracownicy biurowi
communications lines – linie komunikacyjne
complaints department – dział reklamacji
decision-making – podejmowanie decyzji
department – dział
department head – szef działu
deputy – zastępca
director of labour relations – dyrektor ds. stosunków pracy
engineering department – dział technologiczny
executive director – dyrektor wykonawczy
finance director – dyrektor finansowy (BrE)
foreman – mistrz
general manager – dyrektor naczelny
head office – centrala, siedziba główna
interdepartmental – pomiędzy działami
internal structure – struktura wewnętrzna
line manager – dyrektor odpowiedzialny
management by objectives (MBO) – zarządzanie przez cele
manager – kierownik
managing director – dyrektor naczelny (BrE)
predecessor – poprzednik
process-oriented management – zarządzanie procesowe
production controller – kierownik produkcji (BrE)
production department – dział produkcyjny
purchasing department – dział zaopatrzenia
sales department – dział sprzedaży
salesperson – handlowiec
senior executive – członek ścisłego kierownictwa
senior management – wyższa kadra kierownicza
span of control – uprawnienia kontrolne
spokesperson – rzecznik
subordinate – podwładny
supervisor – kierownik, nadzorca, przełożony
treasurer – skarbnik, dyrektor finansowy
vice-chairman – wiceprezes
wages office – dział płac
warehouse manager – kierownik magazynu
work-force – siła robocza

NAUKA SŁÓWEK

Test 1

Sprawdź jak opanowałeś słownictwo. Rozwiąż test online i się przekonaj. Powodzenia!

Test 2

Sprawdź jak opanowałeś słownictwo. Przyporządkuj odpowiednie tłumaczenie. Powodzenia!