telekonferencje-wideokonferencje-webinaria-po-angielsku-angielski-biznesowy

Telekonferencje (teleconferencing) między wieloma uczestnikami, w dwóch lub więcej miejscach stały się w ostatnim czasie strategicznym narzędziem komunikacji biznesowej. Coraz więcej firm decyduje się na takie rozwiązanie (solution), aby zwiększyć wydajność organizacyjną oraz zmniejszyć koszty związane z podróżą (travel budgets). Prowadzenie dyskusji na odległość (hold remote discussions), sprawna wymiana informacji oraz oszczędność czasu zdecydowanie przemawiają za taką formą porozumiewania się z kontrahentami. Ciekawym rozwiązaniem może być również wideokonferencja (videoconferencing). Firmy, które inwestują w innowacyjność szybko zwiększają przychody (increase income), efektywność rozmów oraz optymalizują wydatki. Przeprowadzenie wirtualnego spotkania, szkolenia (training), prezentacji czy konferencji online już dawno nie było tak proste. Tak właśnie prowadzimy zajęcia online z języka angielskiego na terenie całej Polski.

Przygotowaliśmy dla Ciebie wyrażenia, dzięki którym bezproblemowo przeprowadzisz telekonferencje z zagranicznym klientem lub współpracownikiem. Poznasz również przydatne wskazówki jak przygotować się do rozmowy konferencyjnej (conference call) i obejrzysz przykładowe spotkanie.

How to handle a conference call?

Jak przeprowadzić rozmowę konferencyjną?

Before the conference starts, make sure you learn how to use the software. It is good to check if the phone works and you ought to find a quiet place to have a conversation. If you’re going to do it for the first time, prepare thoroughly and practise some expressions we have given in this article. Get a copy of the agenda so that you can follow the main points.

First of all, introduce everyone at the beginning of the meeting and try to use names as much as possible. The participants shouldn’t interrupt each other. Feel free to ask for clarifications if something is not understandable. Clearly mark when you’re moving to a different issue and from time to time summarise the points which have already been covered. Encourage other people to speak slowly, clearly and loudly. At the end of the meeting recap the discussion and give feedback.

reklama szkoła językowa nowa1

  • prepare thoroughly – dobrze się przygotować
  • agenda – plan spotkania
  • introduce – przedstawić
  • participants – uczestnicy
  • interrupt – przerywać
  • clarification – wyjaśnienie
  • summarise – streszczać
  • cover – (tu) omówić
  • recap – streszczać
  • feedback – informacja zwrotna

rozmowy-telefoniczne-po-angielsku-biznes-gettinenglish

Useful expressions

Przydatne zwroty

Rozpoczęcie spotkania

If we are all here – let’s start the meeting – jeśli jesteśmy już wszyscy, możemy zacząć spotkanie.
If you don’t mind, I’ll start with a roll call – jeśli nie mają Państwo nic przeciwko, odczytam listę obecności.
I’d like to introduce … – pragnę przedstawić
We’re pleased to welcome Mr … from the USA– miło jest nam powitać Pana … ze Stanów Zjednoczonych.
The purpose / objective of this meeting is to discuss – celem tego spotkania jest omówienie …
I’m afraid John isn’t joining us today – obawiam się, że John nie dołączy dziś do nas
Has everyone got a copy of the agenda? – czy wszyscy otrzymali plan spotkania?
Veronica, could you kick off? – Veronica, czy mogłabyś rozpocząć?

Omawianie kwestii biznesowych

Can you tell us if the project is progressing? – Możesz nam powiedzieć czy prace nad projektem posuwają się do przodu?
Could you update us on …? – czy możesz przekazać najświeższe nowiny odnośnie …
Let’s skip item 2 and move on to item 3 – pomińmy drugą kwestię i przejdźmy do kwestii 3.
I’d like to come in here – chciałbym coś powiedzieć w tym momencie
Sorry, could I interrupt you? – przepraszam, ale mogę przerwać?
Can I mention / say something? – czy mogę coś nadmienić / powiedzieć?
Would you like to add anything else? – Czy chciałby Pan/Pani dodać coś jeszcze?
Now we come to the question of … – a teraz kwestia …
Sorry, I didn’t catch that – przepraszam, ale nie zrozumiałem tego

Problem ze sprzętem

There’s a bit of delay – jest małe opóźnienie
I can’t hear you very well – nie słyszę Pana / Pani
Could you check your microphone, please? – Czy możesz sprawdzić mikrofon?
You’re out of focus – obraz jest niewyraźny
Your image has frozen – obraz został zamrożony
The screen is blank – obraz jest pusty
We can continue without the video – możemy kontynuować bez obrazu

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Let me quickly go over today’s main points – pozwolą Państwo, że szybko omówię dzisiejsze kwestie
To sump up – podsumowując, reasumując
We have agreed that – uzgodniliśmy, że …
Let’s wrap it up for today – zakończmy na dziś
If there isn’t Any Other Business, let’s conclude – jeśli nie mają Państwo innych wniosków, zakończmy
Can we set the date for the next meeting? Czy możemy ustalić datę kolejnego spotkania?
Thank you for your participation in the meeting – dziękuję za Państwa udział w spotkaniu

You need to login or register to bookmark/favorite this content.