would-rather-would-prefer-had-better-gramatyka

W języku angielskim często stosujemy konstrukcje would rather / would prefer do wyrażania naszych preferencji. Aby poprawnie zastosować powyższe konstrukcje, należy przestrzegać ściśle określonych zasad gramatycznych. W tym wpisie, poznasz podstawowe oraz nieco zaawansowane wyjaśnienie oraz przykłady z would rather / prefer i nie tylko.

WOULD RATHER / SOONER

Konstrukcja would rather / would sooner mają to samo znaczenie – „wolałbym.” Jeśli preferencje dotyczą nas samych lub tego samego podmiotu, stosujemy czasownik w formie podstawowej (bezokolicznik bez to – bare infinitive). Jeśli chcesz podkreślić czynność przeszłą zastosuj „have + III / -ed”

I’d sooner go out than stay at home
Wolę wyjść, niż zostać w domu.

He’d rather spend holidays in Europe.
Woli spędzić wakacje w Europie.

I would rather have called her yesterday.
Wolałem do niej zadzwonić wczoraj.

Sprawa wygląda nieco inaczej jeśli would rather wyraża preferencje w odniesieniu do innej osoby, niż podmiot zdania. Główny czasownik występuje w czasie Past Simple jeśli mowa o czynności teraźniejszej lub w czasie Past Perfect gdy wyrażamy nasze życzenie odnoszące się do przeszłości. Brzmi groźnie? Spójrz na przykłady, a wszystko stanie się jasne:

I’d rather you didn’t smoke here.
Wolałabym, żebyś tutaj nie palił. (w tej chwili)

I’d rather you hadn’t left so early in the morning.
Wolałbym, żebyś nie wyjechał tak wcześnie rano (mowa o przeszłości)

WOULD PREFER

Konstrukcja would prefer służy do mówienia o tym, co wolelibyśmy robić. Would prefer stosujemy z pełnym bezokolicznikiem „to.” Możesz ją również zastosować w odniesieniu do innej osoby. W zdaniach tego rodzaju pamiętaj, aby użyć zaimka w formie dopełnienia (np. him, her, us, them):

I’d prefer to live abroad.
Wolałabym mieszkać za granicą.

I’d prefer him to finish the project today.
Wolałbym, żeby skończył projekt jeszcze dziś.

Podobnie jak w przypadku would rather, bezokolicznik po would prefer może przybrać formę Past Participle (have + III / -ed) gdy mowa o preferencjach nierealnych w czasie przeszłym.

I was in Berlin, but I’d prefer to have gone to Milan last year.
Byłem w Berlinie, ale wolałbym pojechać w zeszłym roku do Mediolanu.

PREFER

Zaczęliśmy od konkretnej dawki wiedzy. Zakończymy czymś naprawdę prostym. Kiedy zastosować czasownik prefer? Spójrz na przykłady i postaraj się zrozumieć następujące zależności.

He prefers books to films.
Woli książki od filmów

I prefer reading books to watching films.
Wolę czytać książki niż oglądać filmy.

We prefer to read books rather than watch films.
Wolimy czytać książki niż oglądać filmy.

reklama szkoła językowa nowa1

Podsumowując:

a) prefer something to something – woleć coś od czegoś

b) prefer doing to doing – porównując dwa czasowniki (forma -ing)

c) prefer to do  … rather than do – użycie rather than wymaga bezokolicznika

Poniżej znajdziesz zdania do uzupełnienia. Napisz w komentarzu swoją odpowiedź i ćwicz konstrukcje z would rather / prefer w kreatywny sposób.

would-rather-prefer-przykłady-angielski

 

You need to login or register to bookmark/favorite this content.