analizowanie-wykresów-biznesowych-po-angielsku-business-english

Po wnikliwej analizie poniższego materiału, możesz przejść do prezentacji po angielsku.

W tej części wpisu przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • nazwy podstawowych wykresówdiagramów po angielsku,
 • kilka wskazówek jak umiejętnie korzystać z materiałów wizualnych,
 • słownictwo opisujące zmiany w statystykach (wzrost, spadek, stagnacja itd.)

1. Diagramy i wykresy

Biznesmeni upodobali sobie przede wszystkim poniższe diagramy zarówno w Polsce jak i za granicą. Zapamiętaj ich nazwę po angielsku i wykorzystuj na co dzień w prezentacjach multimedialnych lub dokumentacji firmowej.

 

2. Savoir-vivre materiałów wizualnych

 1. Wykresy powinny być przejrzyste i przystępne dla widowni,
 2. Zanim przejdziesz do szczegółowej analizy, powiedz czego dotyczy diagram. Przyciągaj uwagę   przy pomocy ciekawej historii lub faktu (tzw. media teasing)
 3. Często stosuj zasadę – mniej to więcej. Nie zalewaj nadmiarem informacji. Uwydatnij tylko istotne punkty. Warto dać publiczności chwilę na szybkie zapoznanie się z wykresem.
 4. Korzystaj z różnorodnych czasowników w trakcie prezentacji różnych zmian. Wzmocnij efekt przysłówkami.

3. Analiza statystyk

reklama szkoła językowa nowa1

Rozwiń każdy krzyżyk i poznaj przydatne wyrażenia. Dzięki nim analizowanie wykresów biznesowych będzie proste.

I. Wzrastać:angielski-biznesowy-analiza-statystyk-diagramy-spadek-wzrost-stagnacja

 • climb
 • increase 
 • go up
 • grow
 • rise

II. Nagły wzrost:

 • peak – osiągnąć poziom szczytowy
 • shoot up – wystrzelić w górę
 • soar – gwałtownie wzrastać (np. akcje)
 • surge – wzrost (np. cen)
 • skyrocket – szybko rosnąć (o inflacji

diagramy-wykresy-po-angielsku-biznesowy-angielski

 • bottom out – osiągnąć najniższy poziom
 • drop – spaść
 • nosedive – szybki spadek (głównie cen
 • plunge – gwałtowny spadek
 • plummet – runąć w dół (o wartości)

opis-diagramów-stagnacja-business-english

 • level off – ustablizować się
 • remain steady – pozostać na stałym poziomie
 • reach a plateau – osiągnąć poziom stagnacji
 • fluctuate – wahać się
 • recover – wychodzić z kryzysu

Jak opisać i analizować wykresy, rysunki i diagramy?

 • The graph shows / depicts that – wykres pokazuje, że …
 • This figure represents – ten rysunek przedstawia
 • According to the diagram – zgodnie z wykresem …
 • Within the picture is contained – rysunek zawiera …
 • The shape of the graph demonstrates that – z kształtu wykresu wynika, że …
 • One can interpret the diagram in several ways – można ten diagram interpretować na kilka sposobów …
 • The number of … increased / decreased – liczba … wzrosła / zmalała
 • The chart is divided into … parts – tabela jest podzielona na … części
 • The diagram represents a plateau at the level of – wykres przedstawia niezmienny poziom …
 • … started climbing steadily – zaczęło wzrastać systematycznie
 • After a sudden rise it plunged back to its original level – po nagłym wzroście szybko wróciło do początkowego poziomu
 • Sales dropped abruptly in May – sprzedaż gwałtownie spadła w maju
 • The percentage of … rose suddenly.– odsetek … nagle wzrósł.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.