GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Negocjowanie oferty zamówienia

0 9 551

Wykorzystaj angielski w biznesie, aby poprawnie napisać list/maila i wynegocjować świetną ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że w korespondencji biznesowej kładziemy nacisk przede wszystkim na rzeczowy i zwięzły przekaz informacji. W większości przypadków nie stosujemy skrótów ponieważ jest to styl formalny. Należy zachować ogólnie przyjęte zasady poprawnego konstruowania profesjonalnej wiadomości.

NAJLEPSZE ANGIELSKIE KSIĄŻKI DO BUSINESS ENGLISH
Szukasz idealnych książek i samouczków do nauki języka angielskiego biznesowego? Sprawdź propozycję książek do Business English i naucz się przydatnych zwrotów związanych z biznesem.
Zobacz ofertę

negocjowanie-język-angielski-biznesowy-gettinenglish

PRZYDATNE ZWROTY – NEGOCJOWANIE OFERTY ZAMÓWIENIA

 • With reference to – w nawiązaniu do
 • receive samples – otrzymać próbki
 • evaluate goods – ocenić produkty / towary
 • a prospective order – potencjalne zamówienie
 • come to a decision – zdecydować
 • consider – rozważyć / wziąć pod uwagę
 • give a lower price – zaoferować niższą cenę
 • in the range of – w przedziale
 • at competitive prices – w konkurencyjnych cenach
 • favourable terms – korzystne warunki
 • We look forward to your comments on the above proposal – Czekamy na komentarze odnośnie powyższej oferty.
 • Yours faithfully – z poważaniem
 • Purchasing Department – Dział sprzedaży