GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Składanie zamówienia po angielsku

0 35 952

Angielski biznesowy, przygotowany przez zespół Gettin’ English, w tej sekcji pomoże Ci:

 • zamówić towar,
 • potwierdzić zamówienie,
 • odmówić zamówienia.
NAJLEPSZE ANGIELSKIE KSIĄŻKI DO BUSINESS ENGLISH
Szukasz idealnych książek i samouczków do nauki języka angielskiego biznesowego? Sprawdź propozycję książek do Business English i naucz się przydatnych zwrotów związanych z biznesem.
Zobacz ofertę

ZAMÓWIENIE TOWARU

Spójrz na przykład formularza zamówienia, skierowanego do zagranicznej firmy. Zwróć uwagę na wyrażenia i zwroty, które możesz wykorzystać w późniejszym czasie pisząc maile do Twoich klientów.

składanie-zamówienia-po-angielsku-business-english-gettinenglish

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Jeśli Twoja firma specjalizuje się w wysyłce swoich produktów do innych placówek zagranicą, warto przeanalizować poniższego maila potwierdzającego zakup towaru.

Dear Sir / Madam,

We are pleased to receive your order No ……………… (nr zamówienia) of …………………. (data zamówienia) The goods will be delivered on …………………. (data dostawy) as requested. We can assure you that our company will do its utmost to provide the prompt service you expect. We will also send you shipment details in a separate mail.

We will keep you informed.

Best regards,
Joanna Nowa

ODMOWA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

W przypadku niemożności przyjęcia zamówienia, należy zawiadomić zleceniodawcę i podać przyczyny odmowy. Poniżej znajdziesz przykład anulowania zamówienia w języku angielskim.

Dear Sirs,

We are sorry to reject your order of ………….. (data zamówienia) but we cannot assure you that delivery will be made before …………………… (data wyznaczona przez klienta). We expect we will need about two more days. What is more, we can only dispatch you ……………… (ilość możliwa do realizacji) items you required.

We hope it will not influence our further business relationship.

Yours faithfully,
Adam Kowalski

PRZYDATNE ZWROTY – SKŁADANIE ZAMÓWIENIA PO ANGIELSKU

 

 • Thank you very much for your order No … – dziękujemy za złożenie zamówienia nr …
 • I am enclosing our order form. – załączam nasz formularz zamówienia
 • We are pleased to receive your order – z przyjemnością zawiadamy, że Państwa zamówienie zostało przyjęte
 • The goods will be delivered on … as requested. – towar zostanie dostarczony dnia … zgodnie z Państwa prośbą.
 • We can assure you that our company will do its utmost to provide the prompt service you expect. – możemy Państwa zapewnić, iż nasza firma zrobi wszystko aby zapewnić Państwu szybką obsługę.
 • We will send you shipment details soon. – wkrótce wyślemy szczegóły wysyłki.
 • We are sorry to reject the order you placed as we are unable to promise you prompt delivery. – z przykrością informujemy, iż nie możemy przyjąć złożonego zamówienia, jako że nie jesteśmy w stanie, na chwilę obecną zapewnić Państwu szybiej dostawy.
 • Due to circumstances beyond our control – z przyczyn od nas niezależnych
 • We can only dispatch … items.  – możemy wysłać tylko … sztuk towaru.
 • Our sincere thanks for your order.  Szczere podziękowania za Państwa zamówienie.