angielskie-słownictwo-FCE-matura-telc-ielts

W pierwszej części artykułu z serii przygotowanie do egzaminu Cambridge English: First, chciałbym zachęcić Cię do aktywnej nauki angielskiego słownictwa. Przeglądając arkusze oraz książki do FCE można bardzo szybko zauważyć, iż pewne czasowniki dość często pojawiają się zarówno w sekcji czytanie ze zrozumieniem (z Use of English), słuchanie jak również możesz je wykorzystać pisząc wybrane listy. Egzaminatorzy tak naprawdę chcą sprawdzić czy opanowałeś angielskie słownictwo oraz gramatykę na dobrym poziomie. W tym artykule podpowiadam, na które kolokacje musisz zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do egzaminu pisemnego FCE. Jestem przekonany, że słówka przydadzą się również osobom, które już niedługo będą zdawać egzamin maturalny, TELC lub IELTS.

ANGIELSKIE SŁOWNICTWO FCE

Poniżej opracowałem zagadnienia leksykalne, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo proste i w rzeczywistości tak jest. Problem pojawia się jednak, gdy musimy zdecydować czy dany czasownik łączy się z bezokolicznikiem lub gerund oraz wybranym przyimkiem. Przeczytaj i przeanalizuj na spokojnie poniższe przykłady zdań.

accuse sb of sth – oskarżyć kogoś o coś
I didn’t know what to say when Ann accused me of lying.

admire sb for sth – podziwiać kogoś za coś
I admire teachers for being so patient.

advise sb to do sth – poradzić komuś zrobienie czegoś
What would you advise me to do now?

reklama szkoła językowa nowa1

afford (to) – pozwolić sobie na coś
We can’t afford to buy a new house for the time being.

agree with sb on sth – zgadzać się z kimś w jakiejś kwestii
Unfortunately, she doesn’t agree with her parents on most things.

apologise to sb for doing sth – przeprosić kogoś za zrobienie czegoś
You should have apologised to John for smashing the vase to pieces.

apply for – ubiegać się o coś
Are you going to apply for any interesting position in the local corporation?

approve of doing sth – pochwalać zrobienie czegoś
They will never approve of drinking alcohol in public.

arrest sb for doing sth – aresztować kogoś za zrobienie czegoś
Did you hear the news? The police arrested our manager for bribing a few businessmen.

argue with sb about sth – kłócić się z kimś o coś
Why are you always arguing with your sister about money! That’s irritating!

ask sb to do sth – poprosić kogoś o zrobienie czegoś
I’ve asked you a few times to do it.

attach sth to sth – załączyć coś do czegoś
She has attached her photo to the e-mail.

attempt to do – usiłować/ próbować coś zrobić
He attempted to smile but I guess he was in a bad mood.

avoid doing sth – unikać zrobienia czegoś
You ought to avoid smoking cigarettes!

ban sb from doing sth – zakazać komuś zrobienia czegoś
He was banned from entering that night club.

be able to – być w stanie coś zrobić
I’m sorry but I wasn’t able to finish my homework on time.

be allowed to do sth – mieć pozwolenie na zrobienie czegoś
It goes without saying that you’re not allowed to smoke here.

beg sb to do sth – błagać kogoś o coś
We begged him to tell us but he wouldn’t.

believe in sth – wierzyć w coś
Do you believe in supernatural powers?

belong to sb – należeć do kogoś
This old bag belongs to my uncle.

blame sb for doing sth – obwiniać kogoś o zrobienie czegoś
Why would you blame him for causing the accident?

benefit from sth – skorzystać z czegoś
I hope Poland will benefit more from the EU funds.

boast about sth – przechwalać się czymś
Our neighbour tends to boast about her wonderful garden.

borrow sth from sb – pożyczyć coś od kogoś
Could I borrow this pen from you, please?

charge sb with doing sth – oskarżyć kogoś o zrobienie czegoś
The man was charged with robbing the bank.

comment on sth – komentować coś
I’d rather not comment on this matter.

compete against/ with sb for sth – konkurować z kimś o coś
Children compete against each other for their parents’ attention.

complain about sth – narzekać, skarżyć się na coś
The hotel guests complained about the poor quality of service.

compliment sb on sth – prawić komuś komplementy na jakiś temat
Students like it when teachers compliment them on their hard work.

congratulate sb on doing sth – pogratulować komuś czegoś
Let me congratulate you on passing your exam. Good job, girl!

convince sb to do sth – przekonać kogoś do zrobienia czegoś
We were hesitant, but Jake convinced us to go with him.

cope with sth – radzić sobie z czymś
How do you cope with pressure at work?

MATERIAŁY DO FCE

Jeśli chcesz solidnie przygotować się do egzaminu FCE lub innego testu sprawdzającego Twoje umiejętności językowe na poziomie B2, pobierz nasze e-booki. W prosty i przyjemny sposób utrwalisz zagadnienia leksykalno-gramatyczne, które są wymagane na egzaminach językowych.

angielski-dla-średnio-zaawansowanych-B2
grammar-practice-b2-c1-gettinenglish

You need to login or register to bookmark/favorite this content.