Kto pyta, nie błądzi. Z tego też względu, dziś przyglądamy się pytaniom w języku angielskim. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, dziś będzie krótko i na temat. Pytania zamknięte (closed questions) są stosowane w języku angielskim, gdy oczekujemy od naszego rozmówcy szybkiej odpowiedzi. Najprostsza odpowiedź to rzecz jasna yes (tak) lub no (nie). My pójdziemy o krok dalej i sprawdzimy jak poprawnie stosować pytania typu yes/ no z czasownikami posiłkowymi.

Czasownik posiłkowy – z czym to się je?

Auxiliary verb – czasownik posiłkowy to część mowy, która najczęściej sama w sobie nie ma żadnego znaczenia w języku angielskim. Czasownik posiłkowy spełnia jedynie funkcje gramatyczne i jest stosowany  m.in. w pytaniach, przeczeniach a także w trybie rozkazującym. Najważniejsze czasowniki posiłkowe w języku angielskim to be, have i do w odpowiednich formach gramatycznych. Jestem przekonany, że jedne z pierwszych pytań, które mogły pojawić się na zajęciach języka angielskiego to:

Are you Polish?
Czy jesteś Polakiem?

Do you speak English?
Czy mówisz po angielsku?

Have you got a brother/ sister?
Czy masz brata/ siostrę?

reklama szkoła językowa nowa1

Do you like going to the cinema?

Czy lubisz chodzić do kina?

Pytania zamknięte w czasach gramatycznych

zbiór ćwiczeń wszystkie czasy gramatyczne

Poprawne tworzenie pytań zamkniętych jest uzależnione od dobrej znajomości czasów gramatycznych. Niestety nie ma drogi na skróty. Regularne powtórki czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych możesz zacząć od naszego e-booka: Zbiór Ćwiczeń – wszystkie czasy gramatyczne, gdzie znajdziesz przejrzyste testy ze znajomości poszczególnych czasów. Czytaj nasze wyjaśnienia, przykłady i rozwiązuj również darmowe testy online. Przejdźmy teraz do wybranych czasów gramatycznych.

BE

Czasownik posiłkowy be może być zastosowany m.in. w czasach teraźniejszych Present Simple, Present Continuous oraz czasach przeszłych Past Simple i Past Continuous.

Are you hungry?  (Present Simple)
Czy jesteś głodny?

Yes, I am.
No, I’m not.

Is she dancing now? (Present Continuous)
Czy ona teraz tańczy?

Yes, she is.
No, she isn’t.

Were they at home yesterday? (Past Simple)
Czy byli wczoraj w domu?

Yes, they were.
No, they weren’t.

Was Adam learning at 6 p.m.? (Past Continuous)
Czy Adam uczył się o godzinie szóstej?

Yes, he was.
No, he wasn’t.

DO

Czasownik posiłkowy do występuje w czasie teraźniejszym Present Simple (do/ does) oraz czasie przeszłym Past Simple (did).

Do we have to wait here? (Present Simple)
Czy musimy tu czekać?

Yes, you do.
No, you don’t.

Does Jennifer love Paul? (Present Simple)
Czy Jennifer kocha Pawła?

Yes, she does.
No, she doesn’t.

Did you eat anything? (Past Simple)
Czy cokolwiek jadłeś?

Yes, I did.
No, I didn’t.

HAVE

Czasownik have stosujemy z have got (mieć), czasie Present Perfect (Continuous) oraz czasie zaprzeszłym Past Perfect (Continuous).

Have they got a car?
Czy mają samochód?

Yes, they have.
No, they haven’t.

Has she got new clothes?
Czy ma nowe ubrania?

Yes, she has.
No, she hasn’t.

Have you ever been abroad? (Present Perfect)
Czy byłeś kiedykolwiek za granicą?
Yes, I have.
No, I haven’t.

Had they learnt English before they came to the USA? (Past Perfect)
Czy nauczyli się języka angielskiego zanim przyjechali do Stanów Zjednoczonych?

Yes, they had.
No, they hadn’t.

Czasowniki modalne w pytaniach zamkniętych

Na samym początku odświeżmy najważniejsze czasowniki modalne w języku angielskim. Jeśli kojarzysz: can, could, may, might, must, should i will, to jesteś na dobrej drodze do sukcesu. W przypadku czasowników modalnych zachodzą te same zasady jak powyżej. Proste prawda? Spójrzmy na przykłady:

Can I go to the toilet?
Czy mogę pójść do toalety?

Yes, you can.
No, you can’t.

Should we sign the contract?
Czy powinniśmy podpisać kontrakt?

Yes, you should.
No, you shouldn’t.

Will they visit us?
Czy oni nas odwiedzą?

Yes, they will.
No, they won’t.

Mam nadzieję, że od tej pory pytania zamknięte nie będą sprawiać Ci trudności. Pamiętaj o dodatkowych ćwiczeniach gramatycznych każdego dnia. Możesz np. wypisać na kartce kilka pytań   z danego zagadnienia gramatycznego i odpowiedzieć na nie na głos. Utrwalisz struktury gramatyczne i jednocześnie przełamiesz barierę w mówieniu. Daj znać w komentarzu czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny. Trzymam mocno kciuki za szybkie postępy w nauce angielskiego.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.