GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Czasy mieszane – różnice i ćwiczenia

6 240 798

PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous to jedne z najczęściej stosowanych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Poznaj różnice oraz ich zastosowanie poprzez metodę porównania. Na końcu rozwiąż test online i sprawdź czy opanowałeś materiał na 100%.

test-poziomujący-placement-test-język-angielski-gettinenglish
Profesjonalny test poziomujący od Gettin’ English, który rozwiązało blisko pół miliona osób!

PRESENT SIMPLE

Czynności regularnie powtarzające się, rutynowe a także obowiązujące normy.
 • Anthony lives in Madrid with his wife and children.
  Mieszka na stałe w Madrycie, nie ma w zwyczaju zmieniać swojego miejsca zamieszkania.
Sytuacje, które nie zmieniają się lub nie oczekujemy aby miały dokonać się jakiekolwiek zmiany w najbliższym czasie
 • The plane lands in Barcelona at 9 a.m.
  Samolot, którym leci Anthony ląduje dokładnie o 9.

Jest to ustalone wg rozkładu lotów, pewnego harmonogramu. Dlatego też Present Simple wykorzystujemy mówiąc o zaplanowanych spotkaniach, wydarzeniach itp.

Czynności odbywające się ze ściśle określoną częstotliwością, wyrażone najczęściej przysłówkami: always, usually, normally, often, sometimesseldom/rarely, hardly ever oraz never.
 • Anthony always drinks coffee in the morning.

To jego codzienny rytuał i sposób w jaki zaczyna dzień. Dzięki Present Simple i „always” wiemy, że to jego przyzwyczajenie.

W czasie Present Simple stosujemy często czasowniki oznaczające uczucia, stan wiedzy, przypuszczenia lub przynależność. W większości przypadków nie łączą się one z czasem Present Continuous.
like, love, dislike, hate, prefer, need, want, wish, believe, doubt, forget, know, mean, realise, recognise, remember, think, understand, look, appear, seem, suppose, belong, contain, own, hear, see, smell, taste

PRESENT CONTINUOUS

Czynności, które dzieją się w chwili mówienia lub sytuacje tymczasowe, które odbiegają od codziennej rutyny.
 • Anthony is staying in a hotel in Barcelona. He’s on a business trip this week.

Jak wiemy Anthony nie mieszka w Barcelonie, wyjątkowo w tym tygodniu zatrzymuje się w hotelu gdyż wymaga tego jego praca.

Trendy i procesy, które zmieniają się w ostatnim czasie:
 • More and more tourists are visiting Spain these days.
  Każdego roku liczba turystów w Hiszpanii zmienia się.

Możemy więc wywnioskować, że ten trend utrzymuje się na różnym poziomie. Takie wahania wskazują na brak stałości.

Sytuacje rozciągnięte w czasie, ale nie mające charakteru stałego. Mogą odnosić się do planów na niedaleką przyszłość.

Najczęstsze wyrażenia: now, at the moment, at present, nowadays, currently, today, tonight, tomorrow, this Friday, next week itp.

 • He is eating lunch with his schoolmate today.

Zazwyczaj się nie widują. Łączymy więc element sytuacji tymczasowej i planów na niedaleką przyszłość.

Uwaga: Present Continuous można stosować z przysłówkami always constantly continually gdy wyrażamy naszą irytację i niezadowolenie z jakiegoś stanu rzeczy.
 • Anthony is always smoking in our office. It makes me angry!

Część z czasowników można użyć w Present Continuous, ale zmienia się ich znaczenie: look (+ przyimek)

 • He is looking at the picture.

 • see – mieć umówione spotkanie
  I’m seeing my dentist tomorrow.
 • have – gdy zastępuje inne czasowniki (eat, drink, smoke, take itp.)
  She is having a shower at the moment.
 • think about/of – myśleć o czymś
  We’re thinking about starting a business in our city.
 • taste – smakować
  Anthony is tasting gazpacho to see if it’s not too salty.
 • smell – wąchać
  They are smelling flowers right now.
 • weigh – zważyć coś
  Why are you weighing this bag?

PRESENT PERFECT I PRESENT PERFECT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

Opis czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. Jest to czynność dokonana.
 • Carlos has written a letter.
  Karol napisał list.
  Nie wiemy kiedy, ale najważniejszą informacją jest dla nas fakt napisania.

Opis jakie oraz ile czynności wykonaliśmy w danym czasie. Istotny jest dla nas efekt, nie czas.

 • I have picked ten mushrooms.
  Osoba wypowiadająca to zdanie chce przekazać ile grzybów ma w koszyku, a nie jak długo je zbierała.
Gdy odpowiadamy na pytanie „How much/many…?
 • How many books have you published?
  Nacisk na konkretną ilość/liczbę.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Opisujemy czynność niedokonaną, która zaczęła się w przeszłości i w dalszym ciągu trwa do chwili obecnej.
 • He has been writing it all day.
  Piszę list już cały dzień.

Nie wiemy dokładnie kiedy rozpoczęła się czynność, ale w zdaniu mamy wzmiankę jak długo już ona trwa.

Present Perfect Continuous opisuje czas trwania czynności – jak długo jest ona wykonywana. Często stosujemy „for/since – od”
 • Carlos has been painting the picture for three hours.
  Karol malował obrazek przez trzy godziny i zapewne jeszcze nie skończył.
Gdy odpowiadamy na pytanie „How long …?
 • How long have you been working here? Nacisk na czas.

PAST SIMPLE I PRESENT PERFECT

PAST SIMPLE

Czyności, które zaczęły i skończyły się w przeszłości w ściśle określonym czasie.
 • Mr Wilson didn’t see the boss two days ago.
  Wiemy dokładnie kiedy dana czynność miała miejsce. Nie ma ona żadnego wpływu na teraźniejszość.
Opis czynności rutynowych w przeszłości.
 • We had barbecues in our garden when we were young.
  Grillowanie w ogrodzie to czynność, która była na porządku dziennym gdy byliśmy młodzi.
Gdy nie jesteś pewny, z którego czasu skorzystać, zadaj sobie pytanie „when – kiedy. ”
 • Mr Wilson flew to the USA last Monday? Kiedy? W zeszły poniedziałek dlatego musimy użyć czasu przeszłego.

PRESENT PERFECT

Opis czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej.
 • He has bought new clothes this month.
  Ten miesiąc jeszcze się nie zakończył. Pan Wilson w dalszym ciągu może pójść na zakupy.
Opis doświadczeń życiowych bez określania konkretnego czasu. Jeśli osoba, o której mowa już nie żyje stosujemy Past Simple.
 • They have been to Greece twice so far.
  Kładziemy nacisk na rezultat a nie na czas. W dalszym ciągu możemy wrócić do Grecji.
Typowe wyrażenie dla Present Perfect nie określają dokładnie kiedy czynność miała miejsce, ale od kiedy ona trwa: already, just, recently/lately, never before, yet, so far, ever, since/for.
 • His wife has already cleaned the room.
  Nie wiemy kiedy. Czysty pokój jest rezultatem czynności wykonanej przez jego żonę.

PAST SIMPLE I PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE

Czynności jednorazowe, które rozpoczęły i zakończyły się w przeszłości.
 • Jessica cooked dinner yesterday.
  Wczoraj Jessica ugotowała obiad.
  Wiemy kiedy i wnioskujemy, iż była to czynność dokonana.
Past Simple jest często stosowany w narracji różnych zdarzeń. Zawsze jest to czynność krótka. Z tym czasem gramatycznym łączą się następujące przysłówka częstotliwości: yesterday, the day before, yesterday, … ago oraz last.
 • Jessica went to a gig last week.
  Wiemy kiedy Jessica poszła na koncert.

Warto również zapamiętać, że po wyrażeniach „when/before, by the time” zazwyczaj używamy czasu Past Simple.

Czynności jedna po drugiej gdy nie ma większego odstępu czasowego.
 • I ate breakfast, walked the dog and went to work.
  Osoba wypowiadająca to zdanie szybko wykonała wszystkie trzy czynności.

PAST CONTINUOUS

Czynność niezakończona w określonym czasie w przeszłości.
 • She was preparing dessert at 4 p.m.
  Wiemy, że Jessica o godzinie 4 w dalszym ciągu przygotowywała deser. Nie wiemy jednak jak szybko skończyła. Niejako była w połowie tego procesu.
Tło innych zdarzeń. Podkreślamy również jak długo trwała dana czynność.Często stosujemy relację Past Simple + Past Continuous.
 • The sun was shining. I was sitting in the garden when my friend phoned me.
  Pierwsze zdanie buduje tło zdarzenia gdy go relacjonujemy. W drugiej części osoba siedziała dłużej w ogrodzie i tę czynność przerwał telefon od przyjaciela.
Gdy mówimy o dwóch czynnościach, które miały miejsce w tym samym czasie.Zazwyczaj zdania podrzędnie złożone są połączone spójnikiem „while”
 • Jessica was listening to music while her brother was fixing his bike.
  Wiemy, że zarówno Jessica jak i jej brat wykonywali pewne czynności w tym samym czasie.

PAST PERFECT I PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT

Czynność dokonana w przeszłości przed inną czynnością wyrażoną czasem przeszłym prostym.
 • Before I visited my girlfriend, I had bought her flowers.
  Czynność, która się zakończyła. Interesuje nas efekt a nie jak czas trwała.
Po wyrażeniach „after/until” zazwyczaj stosujemy czas zaprzeszły jeśli w drugiej części zdania użyliśmy czasu Past Simple.
 • After I had finished my work, I went home.
  Po zakończeniu pracy mogłem pójść do domu. Chcemy podkreślić, która czynność była pierwsza.

PAST PERFECT CONTINUOUS

Opis zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości przed inną czynnością.
 • By the time we moved out, we had been living in Boston for twenty years.
  Istotny jest czas trwania czynności zanim nastąpiła kolejna czynność przeszła.
Stosujemy najczęściej wyrażenia „for/all”, które wskazują na ciągłą formę czasownik.
 • We had been working all day before we felt very tired.
  Wyraźny nacisk na czas trwania czynności.

PAST SIMPLE I PAST PERFECT

PAST SIMPLE

Czyności, które zaczęły i skończyły się w przeszłości w ściśle określonym czasie.
 • George went to France in 2013.
  Wiemy dokładnie kiedy dana czynność miała miejsce.
Po wyrażeniach „before/by the time” stosujemy czas przeszły prosty.
 • By the time we bought a new car, we had checked hundreds of them.
  Wcześniej sprawdziliśmy dostępne samochody zanim wybraliśmy ten najlepszy.

PAST PERFECT

Czynność, która wydarzyła się wcześniej przed inną czynnością wyrażoną najczęściej czasem Past Simple.
 • Before George went to France in 2013, he had learnt French.
  Zanim Jerzy wyjechał do Francji nauczył się języka. Nauka francuskiego była najwcześniejszą czynnością.

Wskazujemy kontrast czasowy, aby z kontekstu można wywnioskować, która czynność była najwcześniejsza.

Po wyrażeniach „after/until” zazwyczaj stosujemy czas zaprzeszły jeśli w drugiej części zdania użyliśmy czasu Past Simple.
 • After I had finished my work, I went home.
  Po zakończeniu pracy mogłem pójść do domu. Chcemy podkreślić, która czynność była pierwsza.

CZASY PRZYSZŁE

FUTURE SIMPLE

Opis spontanicznych decyzji w chwili mówienia, obietnice, prośby, deklarowanie pomocy itp.
 • I will help you with the housework.
  Oferujemy pomoc w spontaniczny sposób.
Po następujących czasownikach: think, guess, supposeexpect, believe, hope, assume, be sure/afraid a także po wyrażeniach probably/possibly oraz perhaps. Warto pamiętać, że „will” wykorzystuje się w pierwszym okresie warunkowym.
 • I hope she will study in my city.
  Wyrażamy naszą nadzieję.
Zapamiętaj, że zawsze stosujemy Future Simple po tych właśnie frazach.

FUTURE CONTINUOUS

Opis czynności lub planów, które będą trwały w danym momencie w przyszłości.
 • We will be sitting at the airport at 2 p.m. next Tuesday.
  O godzinie drugiej w przyszły wtorek będziemy w dalszym ciągu siedzieć na lotnisku.
Często czas Future Continuous ma formę grzecznościową gdy prosimy kogoś o przysługę.
 • Will you be passing the post office?
  If yes, send this letter for me, please.
  Bardzo uprzejma forma stosowana w pytaniach.

BE GOING

Opis intencji związanych z czynnościami przyszłymi. Najczęściej tłumaczymy zdania jako „zamierzać”.
 • John is going to write an article.
  To tylko zamiar, nie wiemy czy John faktycznie zmotywuje się do napisania artykułu.
Określanie prawdopodobieństwa wystąpienia czynności na podstawie naszych obserwacji lub pewnych znaków.
 • That old woman is very pale. She is going to faint in a second.
  Analizujemy co widzimy i staramy się przewidzieć skutek w niedalekiej przyszłości

wszystkie-czasy-gramatyczne-ebook-do-angielskiego-gettinenglish-tło

Zajrzyj do środka

6 Komentarze
 1. Annie Agnes Tworzowskie mówi

  100 % 15/15 punktów ;)

 2. Wojownicza Księżniczka mówi

  idzie zwariować ale sie nie damy :D! :D

 3. Ola mówi

  Dla mnie czasy to czarna magia :(
  Jak moge sie ich szybko nauczyc?

  1. Pati :3 mówi

   Staraj się robić jak najwięcej testów, mi to zawsze pomaga. Jak będziesz widziała jakieś błędy sprawdź je i zrób ten test jeszcze, jak znowu nie wyjdzie tak jak chciałaś to zrób jeszcze (do skutku aż będziesz zadowolona)
   Gdy ten test będziesz znała na wylot znajdź inny i rób z nim tak samo :p :)

 4. Stefan mówi

  Dlaczego w „By the end of the XX century, they ______various remedies.” Past Perfect?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. gettinenglish2 mówi

   Ponieważ przed końcem XX wieku już odkryto różne lekarstwa. Mamy dwie płaszczyzny czasowe i chcemy zaznaczyć, która czynność dokonała się najwcześniej.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE