konstrukcja-be-to-infinitive-angielska-gramatyka

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu językowego na poziomie C1 lub chcesz lepiej rozumieć co mówią Anglicy, wypada poznać konstrukcję be to + infinitive. Stosujemy ją głównie w języku oficjalnym, gdy mowa o czymś co należy zrobić lub co ma się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. Czy kojarzysz konstrukcję be supposed to do – mieć coś zrobić? Jeśli dobrze się przyjrzysz, zauważysz, że konstrukcja be to + infinitive to tak naprawdę forma uproszczona (bez supposed). Spójrz na poniższe przykłady:

I am (supposed) to write an essay at school.
Mam napisać wypracowanie w szkole.

What is she (supposed) to do now with this dirty dress?
Co ona ma teraz zrobić z tą brudną sukienką?

Someone has just told me that you are (supposed) to receive a pay rise next month.
Ktoś mi właśnie powiedział, że masz otrzymać podwyżkę w przyszłym miesiącu.

STRONA CZYNNA CZY BIERNA?

Jak zapewne zauważyłeś, powyższe zdania odnoszą się w głównej mierze do przyszłości. Nic więc dziwnego, że konstrukcja be to + infinitive jest wykorzystywana w prasie, telewizji, formalnych instrukcjach oraz rozkazach. Wystarczy, że odmienisz poprawnie czasownik to be i dodasz bezokolicznik (infinitive) w formie podstawowej. Dla osób, które pragną przyswoić angielską gramatykę na poziomie zaawansowanym, mamy dobre wieści. Tu również można zastosować stronę bierną – poprzeczka musi być postawiona wysoko od samego początku.

reklama szkoła językowa nowa1

The employees are to hand in reports tomorrow.
Pracownicy mają jutro oddać raporty.

Reports are to be handed in tomorrow.
Raporty mają być jutro oddane.

OKRESY WARUNKOWE TEŻ KOCHAJĄ BE TO + INFINITIVE

Gdy już znudzisz się stroną bierną i stwierdzisz, że potrzebujesz urozmaicenia, na pomoc przychodzą okresy warunkowe (najczęściej I i II). Zdania tego typu odnoszą się do koniecznego warunku, który musi być spełniony, aby coś mogło się wydarzyć. Brzmi tajemniczo?

If we are to get there on time, we must hurry up.
Jeśli mamy tam dotrzeć na czas, musimy się pośpieszyć.

If Mike was/ were to leave Poland, would you go with him?
Gdyby Mike miał wyjechać z Polski, pojechałabyś z nim?

A CO Z CZASAMI PRZESZŁYMI?

Konstrukcja be to + infinitive również może być stosowana z czasami przeszłymi, a dokładnie mówiąc z czasem przeszłym Past Simple. Na egzaminach językowych np. CAE lub CPE, pojawia się dodatkowo nieco bardziej zaawansowana forma, mianowicie – was/were to + have + Past Participle (III/ -ed). Już widzę Twoją minę :) Jaka jest więc różnica pomiędzy was/ were to + infinitive, a drugą formą dla wytrwałych? Spójrz na przykłady i zastanów się, w którym przypadku coś ostatecznie miało miejsce:

The scandalous singer was to give a concert last week.
Skandaliczna piosenkarka miała dać koncert w zeszłym tygodniu.

The scandalous singer was to have given a concert last week, but she got ill.
Skandaliczna piosenkarka miała dać koncert w zeszłym tygodniu, ale zachorowała.

Pamiętaj, że konstrukcja be to + infinitive w formie podstawowej odnosi się do czynności, która została zaplanowana i wykonana. W drugim zdaniu, dowiadujemy się, że taki był zamysł, ale ostatecznie wydarzenie nie doszło do skutku. Zapamiętaj więc, iż konstrukcja was/ were to + have + Past Participle wskazuje na niewykonalność czynności.

Fajnie, że dotrwałeś do końca. Przeczytaj przykłady raz jeszcze i postaraj się ułożyć własne zdania, które odnosiłyby się do Twojej osoby. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zapamiętać nową konstrukcję gramatyczną na poziomie C1. Zachęcamy Cię do pozostawienia swoich przykładów w komentarzu. Napisz co masz zrobić w przyszłym tygodniu, gdzie miałeś pójść wczoraj oraz czego nie udało Ci się zrobić w ostatnim czasie. Czekamy z niecierpliwością na Twoje ciekawe pomysły.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.