GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Casual Friday – najważniejsze słownictwo biznesowe

0 123 120

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy największą popularnością wśród fanów Gettin’ English cieszyła się niewątpliwie seria Casual Friday, czyli cykl wpisów o Business English. W każdy piątek publikowałem w serwisie Facebook przydatne słowa i zwroty biznesowe w języku angielskim okraszone dodatkowymi materiałami w postaci kodów QR. W sieci nic nie ginie, jednak zdaję sobie sprawę z tego, iż odnalezienie potrzebnej nam informacji nie zawsze jest łatwe. Dziś nadszedł najwyższy czas, by podsumować wszystkie wpisy adresowane do osób, które na co dzień posługują się słownictwem biznesowym w pracy. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za wszystkie komentarze, sugestie oraz dzielenie się moimi infografikami ze znajomymi.

BUSINESS CRIMES – PRZESTĘPSTWA W ŚWIECIE BIZNESU

Postępowanie niezgodne z etyką zawodową, przekręty i łapówkarstwo stają się coraz większym problemem dla przedsiębiorstw. Poznaj podstawowe słownictwo, które pozwoli Ci prowadzić swobodną dyskusję na temat przestępstw gospodarczych.

antitrust law – ustawa antymonopolowa
black economy – szara strefa
bribery – łapówkarstwo
copyright infringement – naruszenie praw autorskich
embezzlement – defraudacja
false accounting – fałszowanie księgowości
financial gain – korzyść majątkowa
forgery – fałszerstwo
industrial espionage – szpiegostwo przemysłowe
insider trading/ dealing – wykorzystywanie poufnych informacji

malpractice – postępowanie niezgodne z etyką zawodową
money laundering – pranie brudnych pieniędzy
perpetrator – przestępca
price fixing – zmowa cenowa
privileged information – informacja objęta tajemnicą zawodową
scam – przekręt
tax evasion – uchylanie się od płacenia podatków
white-collar crime – przestępstwo urzędnicze

CONTRACT – 25 NAJWAŻNIEJSZYCH KOLOKACJI 

Kolokacje to zwroty, które często występują razem. Sprawdź, które połączenia z wyrazem contract brzmią naturalnie dla rodzimych użytkowników języka angielskiego.

annulment of a contract – rozwiązanie umowy
binding contract – kontrakt wiążący
breach of contract – naruszenie kontraktu
carry out/ execute a contract – wykonać umowę
completion of a contract – wykonanie umowy
conclude/ enter into a contract – zawierać umowę
conditions of a contract – warunki umowy
contract out – odstąpić od umowy
draw up a contract – sporządzić umowę
duration of a contract – czas trwania umowy
execute a contract – wykonać umowę
extension/ prolongation of a contract – przedłużenie umowy
long-term contract – umowa długoterminowa

notarial contract – umowa notarialna
null contract – nieważna umowa
purchase contract – umowa kupna
renewal of a contract – odnowienie umowy
renew a contract – odnowić umowę
short-term contract – umowa krótkoterminowa
sign a contract – podpisać umowę
subject of a contract – przedmiot umowy
terminable contract – umowa podlegająca wypowiedzeniu
termination of a contract – wygaśnięcie umowy
verbal/ simple contract – umowa ustna
written contract – umowa pisemna

5 CZASOWNIKÓW ZŁOŻONYCH, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ

Osoby uczące się języka angielskiego bez wątpienia rozumieją ogrom wysiłku, jaki należy włożyć w naukę czasowników złożonych. Oto kilka phrasal verbs, które z pewnością zastosujesz w środowisku pracy. Mam nadzieję, że dzięki przykładom zaczerpniętym z anglojęzycznych portali branżowych, szybko je zapamiętasz.

1. catch on – become fashionable/ popular  (zyskać na popularności, przyjąć się)
New TV technologies, such as 3D and Internet-enabled TVs, have also failed to catch on the way smart phones and tablets have.” (DailyLocal) 

2. fill in for – do another person’s job for a short period of time  (zastępować kogoś w pracy)
„Some business owners are cross-training employees to fill in for absent colleagues.” (Chron.com)

3. hammer out – work out the details of an agreement  (wypracować np. porozumienie)
Congressional leaders worked behind the scenes in an effort to hammer out a compromise that could speed some aid to the automakers before year’s end.” (FoxNews)

4. head up – be in charge of a department  (kierować, zarządzać)
„Sky News executive editor Chris Birkett will head up a new 130-strong multimedia production team at the broadcaster.” (The Guardian) 

5. hold up – remain successful/ strong   (pozostawać na wysokim poziomie np. sprzedaż) 
„Autumn sales, though, didn’t hold up. By November, Steve & Barry’s was going out of business for good” (Time)

podręcznik-do-business-english-kwadrans-z-business-english-a2-b1-b2

TELEPHONE ENGLISH – PODSTAWOWE ZWROTY

Kolejny zbiór przydatnych zwrotów biznesowych tym razem z mojego autorskiego ebooka – Telephone English A2/ B1. Jeżeli boisz się rozmawiać po angielsku przez telefon, to ta publikacja pomoże Ci uporać się z tym problemem. Zapraszam do nowej księgarni internetowej BookTown.pl, jeśli chcesz pobrać więcej materiałów biznesowych.

Can I take a message? – czy mam przekazać jakąś wiadomość?
Can I leave a message? – czy mogę zostawić wiadomość?
Could you speak up? – może Pan/ Pani mówić głośniej?
Could you spell that, please? – proszę to przeliterować
I didn’t catch your surname – nie dosłyszałem pańskiego nazwiska
His line is engaged. Do you want to hold? – jego numer jest zajęty. Czy Pan/ Pani zaczeka?
I’ll get back to you as soon as possible – skontaktuję się z Panem najszybciej jak to możliwe
I’ll make sure she gets the message – dopilnuję, żeby otrzymała wiadomość
I’ll put you through to someone who speaks [Spanish] – połączę Pana z kimś, kto mówi po [hiszpańsku]
I’m afraid it’s a bad line – źle Pana słyszę
I’m phoning about – dzwonię w sprawie …
Please tell him to call me back – proszę powiedzieć, aby do mnie zadzwonił
We were cut off again – znów nas rozłączyło

KOLOKACJE Z WYRAZEM PRODUCT

Kluczem do rozwoju każdej firmy są innowacyjne rozwiązania. Jeśli rozważasz wprowadzenie nowego produktu na rynek zagraniczny, warto wcześniej zapoznać się z poniższymi kolokacjami oraz filmem, w którym Marie Forleo wyjaśnia, jakich błędów należy się wystrzegać podczas procesu tworzenia produktu.

advertise a product – reklamować produkt
branded product – produkt markowy
by-product – produkt uboczny
copycat product – product będący imitacją innego
core product – produkt podstawowy
end-product – produkt końcowy
flagship product – produkt flagowy
Gross Domestic Product (GDP) – produkt krajowy brutto
high-end product – produkt z górnej półki
launch a new product – wprowadzić nowy produkt
product awareness – świadomość produktu
product circulation – rotacja produktu na półce
product displacement – wypieranie produktu

product endorsement – poparcie dla danego produktu
product failure – niepowodzenie produktu
product features – cechy produktu
product lifecycle – cykl życia produktu
product offer – oferta produktowa
product placement – umieszczenie produktu w filmach
product pricing – ustalanie ceny produktu
product range – asortyment produktów
product value – wartość produktu
product variety – zróżnicowanie produktu
waste products – odpady produkcyjne

MAILE BIZNESOWE PO ANGIELSKU – JAK ZACZĄĆ?

Świetny zestaw zwrotów biznesowych prosto z bestsellerowego ebooka Korespondencja – Business English. Teraz już wiesz, jakimi zwrotami najlepiej rozpocząć maila, gdy w głowie brak pomysłów.

 1. In reply to your email of … – w odpowiedzi na Pani/ Pana mail z dnia …
 2. Further to our telephone conversation … – w nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej …
 3. I am writing in connection with … – piszę w związku z …
 4. Thank you for your email about/ concerning … – dziękuję za mail w sprawie/ na temat …
 5. This is to follow up … – piszę w nawiązaniu do …
 6. This email is to inform you that … – informuję/ informujemy Pana/ Panią, że …
 7. Just a quick note to let you know that … – chciałbym tylko powiadomić Pana/ Panią, że …
 8. Further to your request, I am sending … – w odpowiedzi na Państwa prośbę, przesyłam …
 9. I am writing to enquire about … – piszę do Państwa z zapytaniem o …
 10. I am writing with regard to … – piszę w sprawie …
 11. Thank you for your prompt reply – dziękuję za szybką odpowiedź.
 12. I would like to confirm … – chciałabym potwierdzić …
 13. I am pleased to send … – z przyjemnością wysyłam …
 14. I was given your email address by … – (ktoś) podał/a mi Pana/ Pani adres email.
 15. We regret to inform you that … – z przykrością informujemy, że …

CZY ZNASZ TE WYRAŻENIA Z ADVERTISEMENT?

Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. Trudno więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że od Twojej decyzji gdzie chciałbyś reklamować firmę, będzie zależało to czy ostatecznie przyciągniesz klienta i zachęcisz go do zakupu Twoich produktów. W tej części Casual Friday pragnę przybliżyć Ci najważniejsze wyrażenia z advertisement oraz zachęcam do obejrzenia filmu The History of Advertising in 60 Seconds. Jeżeli pracujesz w dziale marketingu i reklamy, sprawdź także artykuł Advertising – 80 najważniejszych kolokacji. Dużo praktycznej wiedzy, która niewątpliwie przyda Ci się w pracy.

advertise a product – reklamować produkt
advertisement insert – wkładka reklamowa dodawana do czasopisma
advertisement makeup – kompozycja reklamy
advertisement manager – kierownik działu reklamy
advertisement performance – efektywność reklamy
advertisement rate – stawka za reklamę
advertiser (client) – reklamodawca
banner advert – reklama banerowa

classified ads – ogłoszenia drobne
display advertisement – reklama wielkoformatowa w prasie
full-page advertisement – ogłoszenie na całą stronę
job advertisement – ogłoszenie o pracę
newspaper advertisement – reklama prasowa
outdoor advertisement – reklama uliczna

ANGIELSKI W KSIĘGOWOŚCI – POZNAJ NAJWAŻNIEJSZĄ TERMINOLOGIĘ

Wymóg znajomości języka korporacyjnego nikogo już dzisiaj nie dziwi. Aplikując na stanowisko księgowego w międzynarodowej firmie, musisz być przygotowany na językowe wyzwania. Poniżej przedstawiam garść słówek niezbędnych w dziale księgowości. Ciekawym źródłem słownictwa biznesowego jest również Pinterest. Jest to serwis społecznościowy przeznaczony do kolekcjonowania materiałów wizualnych i kreatywnych inspiracji. Szczerze polecam!

account for costs – rozliczyć koszty
accounting period – okres sprawozdawczy
actual costs – koszty rzeczywiste
assets – aktywa
deduct expenses – odliczyć wydatki
file a tax return – złożyć zeznanie podatkową
fixed costs – koszty stałe
income statement – rachunek zysków i strat
issue an invoice – wystawić fakturę

keep the accounts – prowadzić księgowość
liabilities – pasywa
make budget estimates – sporządzać prognozy budżetowe
overhead costs – koszty ogólne
receipts – przychody
run rate – kalkulacja przychodów i rozchodów
settle an invoice – uregulować fakturę
turnover – obrót (finansowy)

QUALITY – ZWROTY

W obecnych czasach system zarządzania jakością powinien obejmować swoim zasięgiem nie tylko klientów, pracowników, ale także dostawców. Oto kilka podstawowych zwrotów, które mogą okazać się pomocne w rozmowach o jakości w przedsiębiorstwie.

adopt a quality policy – przyjąć politykę jakości
assess the quality management system – ocenić system zarządzania jakością
carry out quality checks – przeprowadzać kontrole jakości
conduct a quality audit – przeprowadzić audyt jakości
evaluate compliance with standards – dokonać oceny zgodności z normami
fulfil requirements – spełniać wymogi

obtain ISO certification – otrzymać certyfikat ISO
reduce the error rate – zmniejszyć wskaźnik błędu
standardize operating procedures – ujednolicać procedury operacyjne
take preventive measures – podjąć działania zapobiegawcze

Obejrzyj i sprawdź znaczenie poniższych wyrazów:

defective packaging, product recalls, jeopardy, tedious, reliable, sample, comprehensive, pinpoint, deviation, keep track of, quality assurance, applicable

IMPORT / EXPORT

Zagadnienia związane z logistyką i transportem od dłuższego czasu cieszą się ogromną popularnością na stronie Gettin’ English. Dziś przedstawiam terminologię odnoszącą się bezpośrednio do importu, eksportu oraz INCOTERMS.

bill of lading (B/L) – konosament
bonded warehouse – skład celny
certificate of origin – świadectwo pochodzenia towaru
clearance – odprawa
commercial invoice – faktura handlowa
customs – cło, urząd celny
customs duty – opłata celna
customs entry – deklaracja celna
domestic trade – handel wewnętrzny

drawback – cło zwrotne
excise – akcyza
foreign trade – handel zagraniczny
freight – fracht
inspection certificate – świadectwo kontroli
lead time – czas realizacji zamówienia
postal receipt – potwierdzenie nadania
revoke – anulować, cofnąć
shipping – wysyłka

TRAININGS – SZKOLENIA ZAWODOWE 

Henry Ford powiedział kiedyś: „Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.” Biorąc udział w szkoleniach, można poszerzyć wiedzę teoretyczną, podnieść jakość wykonywanej pracy i nawiązać współpracę z pozostałymi uczestnikami kursu. Zanim jednak wybierzesz się na szkolenie, poznaj wcześniej 17 wyrażeń z training w tle. Jeżeli lubisz odkrywać znaczenie nowych słówek w kontekście, koniecznie sprawdź słownik Longman, w którym znajdziesz dzisiejsze kolokacje.

be in training – szkolić się
in-house training – szkolenie wewnętrzne
in-service training – szkolenie zatrudnionych pracowników
job-related training – szkolenie związane z pracą
management training – szkolenie kadry kierowniczej
occupational health and safety training – szkolenie BHP
off-the-job training – szkolenie poza miejscem pracy
on-the-job training – szkolenie w miejscu pracy

receive/ undergo training – przejść szkolenie
staff training – szkolenie personelu
teacher-training college – kolegium nauczycielskie
training course – kurs szkoleniowy
training group (T-group) – grupa szkoleniowa
training manual – podręcznik szkoleniowy
training programme – program szkoleniowy
training session – sesja szkoleniowa
vocational training – przyuczenie do zawodu

SPOTKANIA BIZNESOWE – ANGIELSKIE ZWROTY

W tej części Casual Friday przedstawiam zwroty, które okażą się nieocenione podczas spotkań biznesowych. Tematyka interakcji międzyludzkich w środowisku pracy jest mi szczególnie bliska z uwagi na wcześniejsze wpisy oraz kurs online English for Business Meetings B1/ B2 na stronie Anglokursy.pl

Can I have your attention? – czy mogę prosić o uwagę?
Let’s get down to business – przejdźmy do rzeczy
We have to stick to the agenda – musimy trzymać się porządku obrad
The purpose of the meeting is to discuss … – celem tego spotkania jest omówienie …
Can you clarify what you mean? – proszę bliżej wyjaśnić, co Pan ma na myśli
Let’s move on to the next topic – przejdźmy teraz do następnego tematu
Can we take a vote on this proposal? – czy możemy przegłosować tę propozycję?
Let’s go over what we’ve agreed – omówmy to, co zostało uzgodnione
I declare the meeting closed – uważam zebranie za zamknięte
Thank you for your participation – dziękuję za uczestnictwo

WYNAGRODZENIE I DODATKI

Lista pojęć dotyczących branży HR jest naprawdę długa, ale na dobry początek przyda się znajomość poniższych słówek. Chcesz uzyskać więcej informacji na temat zasobów ludzkich? Obejrzyj poniższy film lub sprawdź artykuły, które do tej pory pojawiły się na Gettin’ English.

base salary/ wage/ pay – wynagrodzenie podstawowe
bonus – premia
deduction – potrącanie/ odliczenie
discretionary bonus – premia uznaniowa
double time – podwójna stawka (np. za pracę w święta)
duvet day – dzień wolny od pracy (inf)
earnings – zarobki
fringe benefits – świadczenia dodatkowe
golden handshake – wysoka odprawa
incentive bonus – premia motywacyjna
increment – podwyżka automatyczna
leave entitlement – limit urlopowy

maternity benefit – zasiłek macierzyński
overtime – nadgodziny
pay as you earn (PAYE) – odliczenie podatku dochodowego od bieżącego wynagrodzenia
payroll – lista płac
payslip – odcinek wypłaty
pension scheme – plan emerytalny
piece rate – stawka akordowa
raise / rise – podwyżka
remuneration – wynagrodzenie
take-home pay – wynagrodzenie netto
weighting – dodatek do wynagrodzenia z powodu wyższych kosztów utrzymania

ANGIELSKI W BANKOWOŚCI

Poniższe słownictwo przyda się nie tylko wszystkim korzystającym na co dzień z usług bankowych, ale również specjalistom zainteresowanym terminologią związaną z bankowością.

account holder – posiadacz konta
balance – saldo
bank charges – opłaty manipulacyjne
cash machine / dispenser – bankomat
current account – rachunek bieżący
interest rate – stopa oprocentowania
loan – kredyt/ pożyczka
mortgage – hipoteka
not sufficient funds (N.S.F) – brak wystarczających środków
overdraft – przekroczenie stanu konta

savings account – konto oszczędnościowe
standing order – zlecenie stałe
statement – wyciąg z konta
transfer – przelew, przelewać (pieniądze)
withdraw – wypłacać
be in the black – mieć saldo dodatnie
be in the red – być na minusie/ niewypłacalnym

COMPETITION – ZBIÓR PRAKTYCZNYCH ZWROTÓW

Uczenie się kolokacji jest niezwykle cenne i sprawia, że efektywność przyswajania poszczególnych pojęć wzrasta. Dziś sprawdzimy, które kolokacje z wyrazami: compete, competition i competitive warto znać w świecie biznesu oraz co na temat konkurencji ma do powiedzenia Gary Vaynerchuk, właściciel jednej z najlepszych agencji marketingowych w USA.

be in competition with – konkurować z kimś
beat competition – pokonać konkurencję
compete for new markets – konkurować o nowe rynki
competing product – produkt konkurencyjny
competitive ability – zdolność konkurencyjna
competitive bid – oferta konkurencyjna
competitive brand – marka konkurencyjna
competitive conditions – warunki konkurencji
competitive intelligence – zbieranie informacji o konkurencji

competitive market – rynek konkurencyjny
competitive price – cena konkurencyjna
competitive struggle – walka konkurencyjna
fierce/ stiff competition – zacięta konkurencja
gain a competitive advantage/ edge – zdobyć przewagę konkurencyjną
highly competitive business – branża, w której panuje silna konkurencja

INSURANCE – UBEZPIECZENIA

Czas na podstawowe terminy powszechnie stosowane w dziedzinie ubezpieczeń. Mam nadzieję, że poniższe zestawienie przyda się w pracy. Przy okazji, dorzucam 2 interesujące wyrażenia idiomatyczne, o które pytaliście: better safe than sorry (lepiej dmuchać na zimne) oraz forewarned is forearmed (przezorny zawsze ubezpieczony).

claim for damages – roszczenie odszkodowawcze
compensation – odszkodowanie
comprehensive cover – autocasco
contract of insurance – umowa ubezpieczenia
costs incurred – poniesione koszty
force majeure – siła wyższa
group insurance – ubezpieczenie grupowe
indemnify for a loss – rekompensować szkodę
insurance assessor – ekspert ubezpieczeniowy
insurance coverage – zakres ubezpieczenia
insured party – osoba ubezpieczona
life assurance – ubezpieczenie na życie (BrE)
loss adjuster – rzeczoznawca ubezpieczeniowy
mishap – nieszczęśliwy wypadek

no-claims bonus – zniżka za bezszkodowość
policy – polisa
policyholder – posiadacz polisy ubezpieczeniowej
premium – składa ubezpieczeniowa
renewal notice – awizo o odnowieniu polisy ubezpieczeniowej
sum assured – suma ubezpieczenia
take out insurance – ubezpieczyć się
third-party insurance – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
underwriter – ubezpieczyciel
uninsurable – niepodlegający ubezpieczeniu

6 IDIOMÓW BIZNESOWYCH, KTÓRE PODBIJĄ TWOJE SERCE

Nie ma co się rozpisywać. Poznaj ciekawe wyrażenia idiomatyczne, bez których nie obejdziesz się w pracy. A jeżeli lubisz wyzwania, pobierz dodatkowo mój ebook 70 angielskich idiomów biznesowych w tydzień.

1. by the book – zgodnie z zasadami, według przepisów
Make sure you follow all of these guidelines and do it by the book.

2. go the extra mile –  dołożyć wszelkich starań
To my surprise, Emma went the extra mile to resolve the technical snag.

3. have the upper hand – mieć przewagę
I must admit that our main competitor has had the upper hand in recent years.

4. plum job – ciepła posadka
If I were you, I’d apply for this position. It’s a plum job.

5. red tape – biurokracja
The new regulations may help cut the red tape for young entrepreneurs.

6. talk shop – omawiać sprawy służbowe poza godzinami pracy
When I go out with my workmates we often end up talking shop.

MY COMPANY – PODSTAWOWE SŁÓWKA BIZNESOWE

Tym razem propozycja dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z językiem biznesu. Materiał pochodzi z mojego autorskiego ebooka – Business English A2. Jest to miesięczny kurs skierowany do osób, które chcą szybko opanować i utrwalić listę najczęściej używanych słówek i zwrotów w pracy. Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem produktu oraz opiniami naszych klientów.

based in – mający siedzibę w
branch – filia, oddział
competitor – konkurent
deliver – dostarczać
distribute – zajmować się dystrybucją
employee – pracownik
establish – zakładać, tworzyć (biznes)
factory – fabryka
founder – założyciel
goods – towary
health insurance – ubezpieczenie zdrowotne
industry – przemysł
manufacturer – producent
market leader – lider na rynku

multinational – przedsiębiorstwo międzynarodowe
operate – działać (o firmie)
own – posiadać / własny
outlet – punkt sprzedaży
perks – dodatki do pensji
provide – dostarczać
retail shop – sklep detaliczny
annual sales – roczna sprzedaż
sales representative – przedstawiciel handlowy
staff – personel
trade show – wystawa przemysłowa
training centre – ośrodek szkoleniowy
turnover – obrót finansowy / rotacja (pracowników)
warehouse – magazyn / skład

GOOD AND BAD BOSSES – PRZYMIOTNIKI OPISUJĄCE OSOBOWOŚĆ

Bycie prawdziwym liderem to sztuka. Jeżeli chcesz zrozumieć szefa, warto poznać jego znak zodiaku :) Dzisiaj polecam świetną formę nauki języka angielskiego z INSIDER oraz poniższy zestaw praktycznych przymiotników.

GOOD
approachable – przystępny/ przyjazny
committed – oddany, zaangażowany
competent – kompetentny
conscientious – sumienny, skrupulatny
experienced – doświadczony
fair-minded – bezstronny
helpful – pomocny
knowledgeable – znający się na rzeczy
reliable – wiarygodny, solidny
resourceful – pomysłowy, przedsiębiorczy
self-confident – pewny siebie
supportive – oferujący wsparcie
trustworthy – godny zaufania
understanding – wyrozumiały

BAD
arrogant – bezczelny
big-headed – zarozumiały
cruel – okrutny
deceitful – kłamliwy, nieuczciwy
greedy – chciwy
indecisive – niezdecydowany, chwiejny
impetuous – porywczy, impulsywny
moody – humorzasty
reserved – powściągliwy
rude – niegrzeczny, opryskliwy
scatter-brained – roztrzepany
slapdash – niedbały
stiff – sztywny, formalny
suspicious – podejrzliwy

Czy znasz to wyrażenie?
boss somebody around – tell people to do things, give them orders  (rozkazywać komuś, dyrygować kimś)

QUOTATION – WYCENA

Gotowe sformułowania korespondencyjne po angielsku – krótko i na temat.

I am pleased to quote the following prices … – uprzejmie informuję o następujących ofertach cenowych
Kindly send us an estimate for an order of … – uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu zamówienia na …
Our prices include packing and carriage – nasze ceny obejmują opakowanie i przewóz
This offer is not binding – ta oferta nie jest wiążąca
Prices are subject to variation without notice – ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
No discount is granted – nie możemy udzielić żadnego rabatu
Please allow 5 days for delivery – proszę uwzględnić pięciodniowy termin dostawy
We guarantee that all orders will be handled on a 48 hour basis – gwarantujemy, że wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 48 godzin
Our quotation is valid till … – nasza wycena jest ważna do …
Our offer is firm for a period of 30 days – nasza oferta pozostaje wiążąca przez 30 dni
We hope you will find these terms satisfactory – mamy nadzieję, że nasze warunki będą wam odpowiadały
The lowest bidder will be awarded the contract – kontrakt zostanie przyznany oferentowi, który zaproponuje najniższą cenę

UPADŁOŚĆ FIRMY

Czas na słownictwo, które pomoże nam przeprowadzić prostą rozmowę na temat upadłości firmy. Zapamiętaj także, że „zbankrutować” można wyrazić w języku angielskim za pomocą czasownika go w połączeniu z następującymi wyrazami: bust, bankrupt, belly up, broke, under.

accrued charges – narosłe koszty
adjudication order – sądowe orzeczenie o upadłości
bailiff – komornik
bankruptcy trustee – syndyk masy upadłościowej
creditor – wierzyciel
debtor – dłużnik
declare bankruptcy – ogłosić upadłość
default – zalegać, nie uregulować płatności
discharge – spłacić (np. dług)
file for bankruptcy – złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

impound – skonfiskować
insolvent – niewypłacalny
property charges – obciążenia nieruchomości
recover – wychodzić z kryzysu, odzyskać (np. pieniądze)
run up debts – popadać w długi
seizure – zajęcie (np. majątku)
statement of affairs – zestawienie majątkowe
takeover bid – oferta przejęcia firmy

KOLOKACJE Z BUSINESS

Wiele osób prosiło o przygotowanie najważniejszych zwrotów z rzeczownikiem business. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników G’E, prezentuję zbiór kolokacji, garść przydatnych wyrażeń oraz małą ciekawostkę.

any other business (AOB) – wolne wnioski
business deal – transakcja handlowa
business premises – lokale biurowe
do business with sb – prowadzić z kimś interesy
establish a business – założyć przedsiębiorstwo
go into business – zająć się interesem
go on business – wyjechać w sprawach służbowych
go out of business – wypaść z interesu
line of business – branża
mix business with pleasure – łączyć przyjemne z pożytecznym
run a business – prowadzić firmę
set up in business – założyć biznes
take over a business – przejąć przedsiębiorstwo

Popularne wyrażenia:
business as usual – normalny tok pracy/ to, co zwykle
drum up business – rozkręcać interesy
get down to business – przystępować do rzeczy
It’s none of your business! – to nie jest Twój interes
like nobody’s business – za trzech (np. pracować), jak burza
mean business – mówić poważnie, traktować coś serio
Mind your own business! – pilnuj swoich spraw!
monkey business – machlojki

Ale bądź czujny! Wyrażenie „do the business” oznacza:

1. zrobić to, czego się oczekuje od kogoś
2. uprawiać seks (inf)

DISMISSAL & UNEMPLOYMENT

Jednym z najczęstszych źródeł stresu w Polsce jest nagła utrata pracy. Jeżeli temat bezrobocia w jakimś stopniu przewija się w Twoich rozmowach, zapamiętaj następujące wyrazy i zwroty.

be made redundant – zostać zwolnionym z pracy
be on the dole – być na zasiłku
cut back – redukcja (zatrudnienia), cięcie (w budżecie)
downsize – redukować (zatrudnienie)
fire / sack sb – wyrzucić kogoś z pracy (inf)
give sb notice – wręczyć komuś wymówienie
group layoffs – zwolnienia grupowe
hand in one’s notice – wręczyć swoje wypowiedzenie
job seeker – osoba poszukująca pracy
lay off / dismiss – zwolnić z pracy

notice period – okres wypowiedzenia
out of work/ jobless – bez pracy
pay cuts – cięcia płacowe
redundancy pay – odprawa (BrE)
scrape by – wiązać koniec z końcem
severance pay – odprawa (AmE)
short time – skrócony czas pracy
termination of a contract – rozwiązanie umowy
unemployed – bezrobotny
unemployment benefit – zasiłek dla bezrobotnych
unemployment rate – stopa bezrobocia

W BIURZE – SŁOWNICTWO A2/ B1

Nieraz okazuje się, że podstawowe słówka sprawiają największe trudności uczącym się języka angielskiego. Sprawdź, czy znasz wszystkie przedmioty, które najczęściej znajdują się w biurze.

binder – segregator
coffee maker – ekspres do kawy
desk – biurko
filing cabinet – szafa na dokumenty
folder – skoroszyt/ teczka
headed paper – papier firmowy
highlighter – zakreślacz
hole punch – dziurkacz
in tray – tacka na korespondencję przychodzącą
memo pad – bloczek do notatek
notice board – tablica ogłoszeń
office cubicle – boks biurowy
padded envelope – koperta ochronna
paper clip – spinacz do papieru

paper cutter – gilotyna do cięcia papieru
photocopier – ksero
post-it note – karteczka samoprzylepna
printer – drukarka
rubber – gumka (BrE)
sellotape – taśma klejąca
shredder – niszczarka (do dokumentów)
stapler – zszywacz
swivel chair – krzesło obrotowe
water cooler – automat z wodą
workstation – stanowisko pracy

DOKUMENTACJA BIZNESOWA

Większość z nas zgodzi się chyba ze stwierdzeniem, iż Polska jest krajem biurokracji. Jeżeli wciąż Ci mało papierologii, dorzucam zestaw podstawowych słówek oraz zapraszam do pobrania e-booka Korespondencja Biznesowa, w którym znajdziesz gotowe sformułowania oraz wzory służbowych maili.

agenda – porządek obrad
agreement – umowa
annual report – sprawozdanie roczne
balance sheet – zestawienie bilansowe
bank statement – wyciąg z konta
case study – studium przypadku
contract of lease – umowa najmu
customs declaration – deklaracja celna
delivery order – zlecenie wydania towaru
draft of a contract – zarys umowy
employment agreement – umowa o pracę
financial data – dane finansowe
invoice – faktura
job application – podanie o pracę

letter of complaint – pismo reklamacyjne
memo – notatka służbowa
minutes – sprawozdanie (np. ze spotkania)
non-disclosure/ confidentiality agreement – umowa poufności
order form – formularz zamówienia
payroll – lista płac
price list – cennik
printed matter – druki
quotation – wycena
receipt – paragon, pokwitowanie
sales report – sprawozdanie ze sprzedaży
survey – ankieta

TAXES – PODATKI

Wiedza o podatkach może przydać się nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. Na początek poznamy angielską terminologię podatkową, zaś na otarcie łez, o podatkach z przymrużeniem oka, opowie nam Adam z College Humor.

advance tax payment – zaliczka na podatek
corporation tax – podatek dochodowy od osób prawnych
deductible – podlegający potrąceniu (np. podatek)
entitled – uprawniony
exceed – przekraczać
excise tax – akcyza
flat rate – jednolita stawka
income tax – podatek dochodowy
liable to tax – podlegający opodatkowaniu
non-taxable – nie podlegający opodatkowaniu
personal allowance – ulga osobista

property tax – podatek od nieruchomości
reclaimable – podlegający zwrotowi
tax arrears – zaległości podatkowe
tax base – podstawa opodatkowania
tax bracket – przedział podatkowy
tax evasion – uchylanie się od płacenia podatków
tax incentive – bodziec podatkowy
tax loophole – luka podatkowa
tax refund – zwrot podatku
tax relief – ulga podatkowa
tax return – zeznanie podatkowe
tax-free – wolny od podatku

BUDGET – KOLOKACJE

Na prośbę mojej czytelniczki publikuję tym razem zestaw kolokacji z budget. Mam nadzieję, że poniższe słownictwo będzie pomocne na Twoim stanowisku.

annual budget – roczny budżet
approve a budget – zatwierdzić budżet
budget constraints – ograniczenia budżetowe
budget for unexpected expenses – budżet na nieprzewidziane wydatki
budget plan – projekt budżetu
budget cutbacks – cięcia w budżecie
budget proposal – propozycja budżetu
budget shortfall – dziura budżetowa
draw up a budget – sporządzić budżet

enter something in the budget – ująć coś w budżecie
exceed the planned budget – przekroczyć planowany budżet
fixed budget – budżet sztywny
keep within budget – zmieścić się w budżecie
over budget – powyżej budżetu
tight budget – ograniczony budżet

PROJECT MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Oto 26 propozycji od Gettin’ English, które warto znać, jeśli zarządzasz projektami w swojej firmie. Dodatkowo, zajrzyj na stronę Smartsheet, na której znajdziesz słownik zawierający objaśnienia kilkunastu fachowych terminów stosowanych w project management.

assign – przydzielać
backlog – zaległości
blueprint – szczegółowy plan, strategia
completion date – termin ukończenia
constraints – ograniczenia
contingency plan – plan awaryjny
cost overrun – przekroczenie budżetu
deliverable – wyniki prac
entail – pociągać za sobą (np. wydatki)
estimated costs – koszty szacunkowe
execution phase – faza realizacji
fall through – nie powieść się
feasibility – wykonalność, prawdopodobieństwo
impede a plan – stwarzać utrudnienia w realizacji planu

initial phase – faza początkowa
meet the deadline – dotrzymać terminu
milestone – kamień milowy
outline – zarys, szkic
resource allocation – przydział zasobów
schedule – harmonogram
scope – zakres
set a goal – wyznaczyć cel
stick to – trzymać się czegoś (np. planu)
tender – przetarg
venture – przedsięwzięcie
work breakdown structure – struktura podziału pracy

KONFERENCJE I SPOTKANIA

Na zakończenie serii Casual Friday, przedstawiamy zbiór praktycznych słówek i zwrotów, które pochodzą z naszego nowego projektu, serwisu Anglokursy.pl, w którym znajdziesz najlepsze kursy języka angielskiego przez Internet. Miło mi poinformować, iż możesz już teraz wziąć udział w kursie online English for Business Meetings B1/ B2, dzięki któremu zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat spotkań i konferencji w języku angielskim.

adjourn – przełożyć, odroczyć
AOB (any other business) – wolne wnioski
assign – przydzielić (np. zadanie)
attend – uczestniczyć w czymś
attendee – uczestnik spotkania
briefing – instruktaż, odprawa
bring up – poruszać (np. kwestię)
call off – odwołać
chair – przewodniczyć
closing remarks – uwagi końcowe
commence – rozpoczynać
implement – wprowadzać (w życie)
kickoff meeting – spotkanie wdrożeniowe

minutes – protokół
motion – wniosek
objective – cel
outline a plan – przedstawić plan
overrun – przedłużyć się
put forward – proponować (np. rozwiązanie)
put off – przełożyć na później
reach a conclusion – dojść do wniosku
recap – podsumować
show of hands – głosowanie przez podniesienie ręki
stick to the point – trzymać się tematu
venue – miejsce (spotkania)


Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, udostępnij go proszę swoim znajomym w mediach społecznościowych. Dzięki z góry!

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE