GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Spotkania biznesowe – najważniejsze kolokacje

0 35 772

Dzisiejszy artykuł powstał z myślą o osobach, które utrzymują kontakty zawodowe z obcokrajowcami. Bardzo cieszy mnie fakt, iż zarówno pracownicy, jak i właściciele polskich przedsiębiorstw coraz częściej wykorzystują praktyczną znajomość języka angielskiego w swojej pracy. Rodzime firmy, które sprzedają towary lub świadczą swoje usługi za granicą rzecz jasna prowadzą liczne spotkania biznesowe w języku angielskim. Warto więc poszerzysz znajomość słownictwa charakterystycznego dla rozmów handlowych. Wszystkie artykuły, które znajdziesz na Gettin’ English, to gwarancja rzeczowych i praktycznych materiałów do samodzielnej nauki Business English. Jestem przekonany, że dzisiejsze zagadnienia także okażą się niezwykle pomocne na Twoim stanowisku. Zaczynamy!

RODZAJE SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

Zanim weźmiesz udział w spotkaniach służbowych, poznaj ich angielskie odpowiedniki.

all-day meeting – całodniowe spotkanie
annual general meeting (AGM) – doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy
board meeting – posiedzenie zarządku
breakfast meeting – spotkanie służbowe przy śniadaniu
business meeting – spotkanie biznesowe
chance meeting – przypadkowe spotkanie
committee meeting – posiedzenie komitetu
emergency meeting – nadzwyczajne zebranie w sytuacji kryzysowej
forthcoming meeting – nadchodzące posiedzenie
general meeting – zgromadzenie ogólne
inaugural meeting – zebranie inauguracyjne
initial meeting
– wstępne spotkanie
joint meeting – wspólne zebranie
kick-off meeting – spotkanie wdrożeniowe
official meeting – posiedzenie oficjalne
preparatory meeting – zebranie przygotowawcze
previous meeting – poprzednie spotkanie
private meeting – posiedzenie niejawne
public meeting – posiedzenie jawne
shareholders’ meeting – zgromadzenie wspólników
staff meeting – zebranie pracowników
team building meeting – spotkanie integracyjne
JEDYNY W POLSCE KURS ONLINE ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS B1/ B2
Udział w spotkaniu biznesowym po angielsku to nie lada wyzwanie. Jeśli szukasz materiałów do Business English mocno ukierunkowanych na praktyczną komunikację biznesową w tym obszarze, to kurs online naszego autorstwa trafia właśnie w Twoje potrzeby językowe.
Chcę poznać ten kurs

BIZNESOWE KOLOKACJE Z MEETING

Przejdźmy teraz do rozmaitych kolokacji odnoszących się bezpośrednio do rzeczownika meeting. Przeanalizujemy wspólnie najważniejsze zwroty biznesowe. Zastanów się również, które z niżej podanych wyrażeń mógłbyś wykorzystać w kontakcie z zagranicznymi klientami (np. umawianie się na spotkanie).

arrange a meeting – organizować spotkanie
attend a meeting – brać udział w spotkaniu
be in a meeting – być na spotkaniu
call a meeting – zwoływać naradę
call off/ cancel a meeting – odwołać spotkanie
chair the meeting – przewodniczyć spotkaniu
fix/ set a date for a meeting – ustalić termin spotkania
have a meeting – mieć spotkanie
hold a meeting – odbyć posiedzenie
overlap with other meetings – zbiegać się z innymi spotkaniami
participate in a meeting – uczestniczyć w spotkaniu
postpone a meeting – przekładać spotkanie
preside over a meeting – przewodniczyć zebraniu
schedule a meeting – zaplanować posiedzenie
summon a meeting – zwoływać spotkanie
take part in a meeting – wziąć udział w spotkaniu
take the minutes from the meeting – protokołować spotkanie
the meeting aimed at (doing) – spotkanie miało na celu …
the meeting dragged on – zebranie dłużyło się
the meeting was adjurned – spotkanie zostało przerwane

30 ZWROTÓW, KTÓRE WARTO WYKORZYSTAĆ NA SPOTKANIACH BIZNESOWYCH

Wybierz te formuły konwersacyjne, które Twoim zdaniem, pozwolą Ci budować pozytywne relacje z kontrahentami. Mogę już teraz zdradzić, iż więcej gotowych wyrażeń biznesowych poznasz w naszym intensywnym kursie online – English for Meetings (B1-B2). 

1. We have important issues to discuss – mamy ważne tematy do omówienia
2. We’ll deal with that in a moment – zajmiemy się tym za chwilę
3. I don’t want to get sidetracked, but let me just say something – nie chcę się rozdrabniać, ale pozwól, że
coś powiem
4. I’d like to give you an outline of the plan – chciałbym dać Panu/ Pani zarys planu
5. Can you be more explicit? – czy może Pan/ Pani wyrazić się w sposób bardziej szczegółowy?
6. Feel free to raise questions at any time – proszę śmiało zadawać pytania
7. Close collaboration with … is worth considering – warto rozważyć ścisłą współpracę z …
8. We need to stick/ adhere to the agenda – musimy trzymać się porządku obrad
9. How shall I put it? – jak to powiedzieć?
10. What are you driving at? – do czego Pan/ Pani zmierza?
11. I have no doubt that … – nie mam wątpliwości, co do tego, że …
12. That’s just the point/ thing – o to właśnie chodzi.
13. That’s beside the point – to nie ma nic do rzeczy
14. I agree up to a point – zgadzam się do pewnego stopnia
15. Strictly speaking – ściśle mówiąc
16. As far as I know – o ile mi wiadomo
17. I don’t quite follow you – nie do końca rozumiem Pana
18. I insist on (doing) – nalegam, żeby (coś zrobić)
19. Do you happen to know if … – czy przypadkiem Pan wie czy …
20. Can you bring us up to date? – czy może Pani podać aktualne informacje?
21. We’re pressed for time at the moment – brakuje nam w tej chwili czasu.
22. It’s of little consequence – to nie ma większego znaczenia
23. It isn’t relevant to our discussion – to nie jest istotne dla naszej dyskusji
24. In a nutshell – w dużym skrócie …
25. It’s beyond question – to nie ulega wątpliwości
26. It strikes me that … – odnoszę wrażenie, że …
27. I wonder if you’ve taken into account the question of … – ciekaw jestem, czy wziął Pan pod uwagę kwestię …
28. Sorry to break in, but I want to explain something – przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chcę coś wyjaśnić
29. Is there any other business (AOB)? – czy są jakieś inne sprawy?
30. Let’s go over what we’ve agreed – omówmy to, co zostało uzgodnione


Wszystkich zainteresowanych nauką języka angielskiego w biznesie zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami znajdującymi się w sekcji Business English. W przystępny sposób tłumaczę i pokazuję na przykładach, jak przeprowadzić rozmowę telefoniczną, negocjacje, napisać maile biznesowe, zamówić towar a nawet poradzić sobie na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę. Jest tego sporo, na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE