GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Spotkania biznesowe – najważniejsze kolokacje

0 33 522

Dzisiejszy artykuł powstał z myślą o osobach, które utrzymują kontakty zawodowe z obcokrajowcami. Bardzo cieszy mnie fakt, iż zarówno pracownicy, jak i właściciele polskich przedsiębiorstw coraz częściej wykorzystują praktyczną znajomość języka angielskiego w swojej pracy. Rodzime firmy, które sprzedają towary lub świadczą swoje usługi za granicą rzecz jasna prowadzą liczne spotkania biznesowe w języku angielskim. Warto więc poszerzysz znajomość słownictwa charakterystycznego dla rozmów handlowych. Wszystkie artykuły, które znajdziesz na Gettin’ English, to gwarancja rzeczowych i praktycznych materiałów do samodzielnej nauki Business English. Jestem przekonany, że dzisiejsze zagadnienia także okażą się niezwykle pomocne na Twoim stanowisku. Zaczynamy!

RODZAJE SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

Zanim weźmiesz udział w spotkaniach służbowych, poznaj ich angielskie odpowiedniki.

all-day meeting – całodniowe spotkanie
annual general meeting (AGM) – doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy
board meeting – posiedzenie zarządku
breakfast meeting – spotkanie służbowe przy śniadaniu
business meeting – spotkanie biznesowe
chance meeting – przypadkowe spotkanie
committee meeting – posiedzenie komitetu
emergency meeting – nadzwyczajne zebranie w sytuacji kryzysowej
forthcoming meeting – nadchodzące posiedzenie
general meeting – zgromadzenie ogólne
inaugural meeting – zebranie inauguracyjne
initial meeting
– wstępne spotkanie
joint meeting – wspólne zebranie
kick-off meeting – spotkanie wdrożeniowe
official meeting – posiedzenie oficjalne
preparatory meeting – zebranie przygotowawcze
previous meeting – poprzednie spotkanie
private meeting – posiedzenie niejawne
public meeting – posiedzenie jawne
shareholders’ meeting – zgromadzenie wspólników
staff meeting – zebranie pracowników
team building meeting – spotkanie integracyjne
JEDYNY W POLSCE KURS ONLINE ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS B1/ B2
Udział w spotkaniu biznesowym po angielsku to nie lada wyzwanie. Jeśli szukasz materiałów do Business English mocno ukierunkowanych na praktyczną komunikację biznesową w tym obszarze, to kurs online naszego autorstwa trafia właśnie w Twoje potrzeby językowe.
Chcę poznać ten kurs

BIZNESOWE KOLOKACJE Z MEETING

Przejdźmy teraz do rozmaitych kolokacji odnoszących się bezpośrednio do rzeczownika meeting. Przeanalizujemy wspólnie najważniejsze zwroty biznesowe. Zastanów się również, które z niżej podanych wyrażeń mógłbyś wykorzystać w kontakcie z zagranicznymi klientami (np. umawianie się na spotkanie).

arrange a meeting – organizować spotkanie
attend a meeting – brać udział w spotkaniu
be in a meeting – być na spotkaniu
call a meeting – zwoływać naradę
call off/ cancel a meeting – odwołać spotkanie
chair the meeting – przewodniczyć spotkaniu
fix/ set a date for a meeting – ustalić termin spotkania
have a meeting – mieć spotkanie
hold a meeting – odbyć posiedzenie
overlap with other meetings – zbiegać się z innymi spotkaniami
participate in a meeting – uczestniczyć w spotkaniu
postpone a meeting – przekładać spotkanie
preside over a meeting – przewodniczyć zebraniu
schedule a meeting – zaplanować posiedzenie
summon a meeting – zwoływać spotkanie
take part in a meeting – wziąć udział w spotkaniu
take the minutes from the meeting – protokołować spotkanie
the meeting aimed at (doing) – spotkanie miało na celu …
the meeting dragged on – zebranie dłużyło się
the meeting was adjurned – spotkanie zostało przerwane

30 ZWROTÓW, KTÓRE WARTO WYKORZYSTAĆ NA SPOTKANIACH BIZNESOWYCH

Wybierz te formuły konwersacyjne, które Twoim zdaniem, pozwolą Ci budować pozytywne relacje z kontrahentami. Mogę już teraz zdradzić, iż więcej gotowych wyrażeń biznesowych poznasz w naszym intensywnym kursie online – English for Meetings (B1-B2). 

1. We have important issues to discuss – mamy ważne tematy do omówienia
2. We’ll deal with that in a moment – zajmiemy się tym za chwilę
3. I don’t want to get sidetracked, but let me just say something – nie chcę się rozdrabniać, ale pozwól, że
coś powiem
4. I’d like to give you an outline of the plan – chciałbym dać Panu/ Pani zarys planu
5. Can you be more explicit? – czy może Pan/ Pani wyrazić się w sposób bardziej szczegółowy?
6. Feel free to raise questions at any time – proszę śmiało zadawać pytania
7. Close collaboration with … is worth considering – warto rozważyć ścisłą współpracę z …
8. We need to stick/ adhere to the agenda – musimy trzymać się porządku obrad
9. How shall I put it? – jak to powiedzieć?
10. What are you driving at? – do czego Pan/ Pani zmierza?
11. I have no doubt that … – nie mam wątpliwości, co do tego, że …
12. That’s just the point/ thing – o to właśnie chodzi.
13. That’s beside the point – to nie ma nic do rzeczy
14. I agree up to a point – zgadzam się do pewnego stopnia
15. Strictly speaking – ściśle mówiąc
16. As far as I know – o ile mi wiadomo
17. I don’t quite follow you – nie do końca rozumiem Pana
18. I insist on (doing) – nalegam, żeby (coś zrobić)
19. Do you happen to know if … – czy przypadkiem Pan wie czy …
20. Can you bring us up to date? – czy może Pani podać aktualne informacje?
21. We’re pressed for time at the moment – brakuje nam w tej chwili czasu.
22. It’s of little consequence – to nie ma większego znaczenia
23. It isn’t relevant to our discussion – to nie jest istotne dla naszej dyskusji
24. In a nutshell – w dużym skrócie …
25. It’s beyond question – to nie ulega wątpliwości
26. It strikes me that … – odnoszę wrażenie, że …
27. I wonder if you’ve taken into account the question of … – ciekaw jestem, czy wziął Pan pod uwagę kwestię …
28. Sorry to break in, but I want to explain something – przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chcę coś wyjaśnić
29. Is there any other business (AOB)? – czy są jakieś inne sprawy?
30. Let’s go over what we’ve agreed – omówmy to, co zostało uzgodnione


Wszystkich zainteresowanych nauką języka angielskiego w biznesie zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami znajdującymi się w sekcji Business English. W przystępny sposób tłumaczę i pokazuję na przykładach, jak przeprowadzić rozmowę telefoniczną, negocjacje, napisać maile biznesowe, zamówić towar a nawet poradzić sobie na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę. Jest tego sporo, na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Może ci się spodobać również

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

NOWOŚĆ

SPRAWDŹ SWÓJ POZIOM PRZED MATURĄ!

Wypełnij nasz test poziomujący online A1-C1 i sprawdź swój poziom zaawansowania. 
Rozwiąż test!
close-link

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE