przyimki-czasu-prepositions-of-time-gramatyka-angielski

Przyimki czasu (prepositions of time) określają związek czasowy pomiędzy innymi słowami w zdaniu. Zasady są stosunkowo prosto, ale problemem jest to, że przyimki czasu nie zawsze odpowiadają różnym przyimkom w języku polskim i odwrotnie. Najlepiej uczyć się ich w konkretnych zwrotach i wyrażeniach. Ciekawą techniką jest czytanie autentycznych tekstów po angielsku i szukanie odpowiednich zasad w praktyce. Zapraszamy do sekcji Angielski na poziomie, w której znajdziesz mnóstwo artykułów do pobrania. Sprawdź również dodatkowe zagadnienia związane z przyimkami miejsca – prepositions of place.

AT

1. kilka dni

 • at Christmas – w święta
 • at Easter – w Wielkanoc
 • at the weekend – w weekend

2. godziny / pory dnia

 • at six o’clock – o szóstej
 • at midday / noon – w południe
 • at midnight – o północy
 • at night – w nocy
 • at lunch time – w porze obiadowej

3. inne popularne wyrażenia

 • at the moment – w tej chwili
 • at present – obecnie
 • at the age of – w wieku
 • at the same time – w tym samym czasie
 • at the beginning / end of – na początku / końcu
 • at last – w końcu
 • at dawn – o świcie
 • at times – czasami
reklama szkoła językowa nowa1

IN

1. wiek, rok, miesiąc, epoka

 • in June – w czerwcu
 • in the 20th century – w dwudziestym wieku
 • in ancient times – w starożytności
 • in 2014 – w roku 2014

2. pora roku

 • in (the) winter – zimą
 • in (the) summer – latem

3. pora dnia

 • in the morning – rano
 • in the afternoon – po południu
 • in the evening – wieczorem

4. inne popularne wyrażenia

 • in the future – w przyszłości
 • in time – na czas, odpowiednio wcześnie
 • in a few minutes – za kilka minut (in – za)

ON

1. dzień lub data

 • on 7th August – siódmego sierpnia
 • on Saturday – w sobotę

2. konkretny dzień

 • on Christmas Day – w dzień Bożego Narodzenia
 • on Easter Monday – w poniedziałek wielkanocny

3. pora dnia w danym dniu

 • on Friday night – w piątkową noc
 • on Monday afternoon – w poniedziałkowe popołudnie

4. inne popularne wyrażenia

 • on time – na czas, punktualnie
 • on holiday – na wakacjach
 • on duty – na służbie

2. Wyrażenia bez przyimka czasowego

Zapamiętaj również zasadę, którą stosujemy w przypadku wyrażeń next, last, every, this, that, all, yesterday, today, tonight, tomorrow. Mianowicie nie stosujemy przyimków at, in, on.

I hope to see you next week.
Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu.

They went to Portugal last summer.
Zeszłego lata pojechali do Portugalii.

3. During czy while?

angielskie-przyimki-w-ćwiczenia-gettinenglish

Przyimek during (podczas) stosujemy bezpośrednio przed rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym. Spójnik while (podczas gdy, w trakcie) łączy się ze zdaniem złożonym.

I was a bit bored during the lesson. Byłem nieco znudzony podczas lekcji.

My sister arrived home while I was preparing dinner. Moja siostra przyjechała do domu, gdy przygotowywałam obiad.

 

4. Kiedy zastosować by / until?

Przyimka by (do, przed) użyjemy gdy mamy na myśli czas nie późniejszy niż ten podany w zdaniu. W praktyce oznacza to, iż czynność może wydarzyć się wcześniej lub dokładnie w tym momencie. 

You will need to hand in an essay by Thursday.
Będziesz musiał oddać wypracowanie nie później niż w czwartek (włącznie)

Użycie przyimka until (dopóki) jest nieco inne ponieważ kładziemy szczególny nacisk na to jak długo coś będzie trwało. Pamiętaj, że w przypadku until / till nie stosuje się zaprzeczenia w zdaniu podrzędnym.

We’ll be waiting for John until he comes back.
Będziemy czekać na Johna dopóki nie wróci.

5. Różnica między for / since.

Przyimki for / since stosujemy zazwyczaj w czasach gramatycznych typu Perfect. For to przedział czasu; wiemy jak długo konkretna czynność już trwa. Since to punkt, od którego rozpoczyna się dana aktywność.

She’s been living in Milan for three years.
Mieszka w Mediolanie od trzech lat.

We have known each other since 2012.
Znamy się od roku 2012. 

Słownictwo

6. Pozostałe przyimki czasu.

after – po
before – przed
from … to … – od … do …
within – w ciągu
throughout – przez cały (np. dzień)

Mamy nadzieję, iż przyimki czasu są dla Ciebie już jasne. Jeśli potrzebujesz więcej praktycznych ćwiczeń uzupełniających, rozwiąż nasz test online lub pobierz najnowszy ebook Angielskie Przyimki w ćwiczeniach. Poznaj zbiór ponad 400 kolokacji z przyimkami, które często pojawiają się na egzaminach językowych jak również w codziennych sytuacjach.

Test online

Rozwiąż szybki test online i sprawdź jak opanowałeś/aś przyimki czasu.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.