GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

How to get there? – pytanie o drogę

0 38 687

Przeczytaj poniższy tekst dotyczący zwiedzania Londynu na piechotę. Sprawdź w słowniczku nowo poznane słówka.

Are you looking for great things to do in London? If the answer is „yes”, you should definitely get a map and follow The City Visitor Trail. Why don’t you roam around the heart of the city and admire a variety of attractions London is famous for. It may come as a surprise how many stories you will be able to hear while strolling through the historic spots. You can join other visitors or find an experienced guide who will uncover the hidden gems of the city’s history. The CVT is also available for Apple or Android smartphones. Hence, prepare yourself for the best adventure of your life. In case you get lost, simply ask some passer-by to help you show the right way.

Poznaj dodatkowe słownictwo z zakresu Podróżowanie i Turystyka.

SŁOWNICTWO

a trail – szlak
roam around – wędrować
admire – podziwiać
a variety – różnorodność
come as a surprise – być niespodzianką
stroll – spacerować
historic spots – historyczne miejsca
visitors – goście / odwiedzający
uncover – odkrywać
hidden gems – ukryte skarby
available – dostępny
hence – zatem / dlatego też
in case you get lost – na wypadek gdybyś się zgubił
a passer-by – przechodzień

PYTANIE O DROGĘ

Poniżej przedstawiamy przykładowe dialogi na ulicy w Londynie. Przeanalizuj każde zdanie pod kątem przydatnych wyrażeń. Poniżej znajdziesz tłumaczenie najtrudniejszych słów i przydatnych zwrotów, które pomogą Ci odnieść sukces w codziennej komunikacji.

SITUATION 1

A: Excuse me. Can you tell me how to get to Oxford Street?
B: Of course, the fastest way will be to take a bus. You can catch it over there. Remember to get off at the 5th bus stop. Then go along the street and turn right. It’s really easy.
A: Thank you sir!
B: Don’t mention it. Good luck!

SITUATION 2

A: Hello, I’m looking for The Guards Museum. Can you show me the way, please?
B: Certainly. Do you have a map with you?
A: Yes, here you are.
B: So, we’re now in Wilfred Street as you can see. You must go straight on, take the first on the left. It’s Buckingham Gate and you need to go along this street for about 5 minutes. Then turn right and you will see a lot of trees in Bridge Walk. Go past some buildings and the mus
A: So how much time does it take to get there on foot?eum is on the right.
B: It’s not far away from here. I’m sure you will reach the museum within 15 minutes.
A: Thank you for your help. Goodbye!

SŁOWNICTWO

Can you tell me how to get to … – Czy może mi Pani/Pan powiedzieć jak dotrzeć do
a way – droga / sposób
take / catch a bus – złapać autobus
get off – wysiąść
at a bus stop – na przystanku autobusowym
go along a street – iść wzdłuż ulicy
Don’t mention it! – nie ma za co!
I’m looking for … – szukam
Can you show me the way? – Czy wskaże mi Pani/Pan drogę?
Certainly – oczywiście
go straight on – pójść prosto
take the first (turning) – skręć w pierwszą ulicę
turn right / left – skręć w prawo / lewo
go past – minąć / przejść obok
How much time does it take to get there? – Ile czasu zajmie dotarcie w to miejsce?
on foot – na piechotę
not far away from here – niedaleko stąd
reach – dotrzeć (gdzieś)
within – w ciągu