subjunctive tryb łączący matura angielski

Subjunctive tryb łączący jest stosowany w języku angielskim dość rzadko. Anglicy korzystają z tej konstrukcji gramatycznej, aby wyrazić opinię, naleganie, konieczność, rozkaz lub prośbę. Pamiętaj, że subjunctive jest formą bardzo oficjalną; sporadycznie występuje w mowie potocznej.

Spójrz na kilka przykładów:

I insist that you be on time
Nalegam, abyś był na czas.

We suggested that she stay with us.
Zaproponowaliśmy, aby została z nami

Patrząc na powyższe przykłady, nie odnosisz wrażenia, że są błędne? To właśnie jest subjunctive tryb łączący. Charakteryzuje się tym, że czasownik występuje w formie podstawowej – zapomnij więc o końcówce -s czy odmianie czasownika. Z czego to wynika? Odpowiedź jest prosta choć na pierwszy rzut oka nie oczywista. Pełne zdanie w trybie łączącym powinno wyglądać tak:

I request that you (should) be on time.
Proszę, abyś był na czas.

reklama szkoła językowa nowa1

Anglicy bardzo często nie stosują czasownika modalnego should. Z tego względu otrzymujemy tak dziwny twór. Jak wiadomo po czasownikach modalnych następuje bezokolicznik bez partykuły „to.”

Słownictwo

Tryb łączący po czasownikach

Subjunctive występuje po takich czasownikach jak:

advise (radzić), ask (prosić/pytać), command (rozkazywać), demand (żądać), desire (pragnąć), insist (nalegać), order (rozkazywać), propose (zaproponować), recommend (polecać), request (prosić), require (wymagać), suggest (sugerować) oraz urge (naglić).

Następnie stosujemy łącznik „that” i resztę zdania z lub bez czasownika modalnego should.

They advised that Jarrod (should) call the police.
Poradzili, aby Jarrod zadzwonił na policję.

Tryb łączący po przymiotnikach

W zdaniach podrzędny po zwrotach It is + przymiotnik + that również stosujemy subjunctive. Najpopularniejsze przymiotniki to:

  • crucial – istotny / ważny
  • desirable – wskazany / pożądany
  • essential – niezbędny
  • imperative – pilny / naglący
  • important – ważny
  • necessary – konieczny
  • recommended – polecany
  • urgent – pilny
  • vital – istotny / niezbędny

It is vital that we (should) not talk to them.
Jest ważne, abyśmy nie porozmawiali z nimi.

It is important that Mr Williams (should) attend the meeting.
Jest ważne, aby Pan Williams uczestniczył w spotkaniu.

Strona bierna i czasy Continuous

Tryb łączący można stosować również z czasami Continuous oraz Passive Voice stroną bierną. Spójrz na kilka przykładów.

It is important that the limo (should) be waiting for the singer. (forma Continuous – dłuższa czynność)
Jest ważne, aby limuzyna już czekała na piosenkarkę.

Mike recommended that I (should) be hired in their company. (strona bierna)
Mike polecił, abym został zatrudniony w ich firmie.

Istnieją również popularne zwroty z zastosowaniem subjunctive:

God save the Queen! – niech Bóg chroni Królową!

Be that as it may … – jakkolwiek by nie było

Come what may … – niech się dzieje co chce

Jeśli nie rozwiązywałeś jeszcze naszego testu poziomującego Placement Test, przekonaj się gdzie ukryliśmy tryb łączący. Jak się okazuje większość osób nie poradziła sobie z tym pytaniem! Zobacz czy Ty to zmienisz.

Test online


Rozwiąż ćwiczenia na Subjunctive tryb łączący i przekonaj się jak opanowałeś nową strukturę gramatyczną.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.