GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Ubezpieczenia i odszkodowania

0 14 013

Pracujesz w branży ubezpieczeniowej? Dobrze trafiłeś. Nasz zespół opracował dla Ciebie zbiór najważniejszych terminów, z którymi spotykają się pracownicy i klienci firm ubezpieczeniowych. Poniższe słownictwo ma służyć Ci za pomoc w kontaktach z obcojęzycznymi partnerami biznesowymi. Niniejszy mini-słownik adresujemy do ubezpieczycieli, brokerów oraz osób zawodowo związanych z polityką ubezpieczeniową. Jeżeli chcesz się podzielić przydatnym wyrażeniem i pomóc tym samym swoim koleżankom / kolegom po fachu rozwijać kompetencje językowe, pozostaw swój komentarz. Mamy nadzieję, że wpis Ubezpieczenia i Odszkodowania przyda się Tobie w pracy. Miłej nauki.

NAJLEPSZE ANGIELSKIE KSIĄŻKI DO BUSINESS ENGLISH
Szukasz idealnych książek i samouczków do nauki języka angielskiego biznesowego? Sprawdź propozycję książek do Business English i naucz się przydatnych zwrotów związanych z biznesem.
Zobacz ofertę

SŁOWNICTWO

act of God – wypadek losowy
actual value – wartość rzeczywista
actuary – rachmistrz ubezpieczeniowy
all-risk policy – polisa ubezpieczeniowa od wszelkiego ryzyka
assert – dochodzić (np. praw)
assessor – rzeczoznawca (BrE)
beneficiary – beneficjent
blanket insurance – ubezpieczenie pakietowe
burglary – włamanie
claim – roszczenie
compensation – odszkodowanie
consequential loss – szkoda wtórna
contract of insurance – umowa ubezpieczenia
coverage – pokrycie, zakres ubezpieczenia
damages – suma odszkodowania
days of grace – okres prolongaty
deceased – zmarły
deductible – udział własny
disclose – ujawniać
endowment insurance – ubezpieczenie na życie z rentą kapitałową
exclusion – wykluczenie
face value – wartość nominalna
fix a risk – określić ryzyko
fully comprehensive – AC
group insurance – ubezpieczenie zbiorowe
insurable – podlegający ubezpieczeniu
insurance adjuster – rzeczoznawca (AmE)
insurance company – firma ubezpieczeniowa
insure – ubezpieczać
insured value – wartość ubezpieczenia
life insurance – ubezpieczenie na życie
loss – szkoda, strata
loss adjuster – likwidator szkód
mishap – nieszczęśliwy wypadek
no-claims bonus – zniżka za bezszkodowość
offset – równoważyć
policyholder – posiadacz polisy ubezpieczeniowej
premium – składka ubezpieczeniowa
proposal form – formularz wniosku
proximate cause – bezpośrednia przyczyna
public liability – odpowiedzialność cywilna
renewal notice – zawiadomienie o terminie wygaśnięcia
settle – uregulować
straight life insurance – ubezpieczenie na wypadek śmierci (AmE)
surrender value – wartość wykupu polisy
take out – wykupić (np. ubezpieczenie)
third-party insurance – OC
time policy – polisa terminowa
underwriter – ubezpieczyciel
vehicle insurance – ubezpieczenie pojazdu
write off – spisać straty

NAUKA SŁÓWEK

Test 1

Sprawdź jak opanowałeś słownictwo. Rozwiąż test online i się przekonaj. Powodzenia!

Test 2

Sprawdź jak opanowałeś słownictwo. Przyporządkuj odpowiednie tłumaczenie. Powodzenia!